Πώς να συνδέσετε ένα ασύρματο χειριστήριο DualSense Edge με μια κονσόλα PS5

Μάθετε πώς να ρυθμίσετε το ασύρματο χειριστήριο DualSense Edge™ με την κονσόλα PlayStation®5.

Πώς να συζεύξετε ένα ασύρματο χειριστήριο DualSense Edge με κονσόλα PS5

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο, θα πρέπει να το συζεύξετε με την κονσόλα σας.

 1. Ενεργοποιήστε την κονσόλα PS5®.
 2. Συνδέστε το χειριστήριο στην κονσόλα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB.
 3. Πατήστε το κουμπί PS.
  Το χειριστήριο ενεργοποιείται. Αφού η φωτιζόμενη μπάρα αναβοσβήσει, η ένδειξη παίκτη ανάβει.
 • Όταν το χειριστήριό σας έχει αρκετή διάρκεια ζωής μπαταρίας, μπορείτε να αποσυνδέσετε το καλώδιο USB και να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο ασύρματα.  
 • Όταν χρησιμοποιείτε ένα σετ κεφαλής Pulse 3D, οι δυνατότητες έντασης ήχου του χειριστηρίου DualSense Edge δεν είναι διαθέσιμες. 
 • Λάβετε υπόψη ότι το χειριστήριό σας μπορεί να συζευχθεί μόνο με μία κονσόλα PS5 κάθε φορά. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριό σας σε άλλη κονσόλα, θα πρέπει να το συζεύξετε με την κονσόλα αυτή.  

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και 4 χειριστήρια ταυτόχρονα. Όταν πατάτε το κουμπί PS, εκχωρείται ένα χρώμα σε κάθε παίκτη.

 • Να ενημερώνετε πάντα το λογισμικό συστήματος της κονσόλας PS5 και το λογισμικό συσκευής του χειριστηρίου στην πιο πρόσφατη έκδοση.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριό σας με ενσύρματη σύνδεση σε κονσόλα PS5

Χρειάζεται να φορτίσετε το χειριστήριό σας ενώ παίζετε; Για να χρησιμοποιήσετε το ασύρματο χειριστήριο DualSense Edge με ενσύρματη σύνδεση, πρέπει πρώτα να ορίσετε τη μέθοδο σύνδεσης.

 1. Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Παρελκόμενα > Χειριστήριο (Γενικά).

 2. Επιλέξτε Μέθοδος επικοινωνίας και στη συνέχεια Χρήση καλωδίου USB.

Τώρα μπορείτε να συνδέσετε το χειριστήριο χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB. Για να βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν θα αποσυνδεθεί κατά λάθος, ρυθμίστε το περίβλημα του βύσματος.

 1. Σύρετε το μάνταλο στο περίβλημα του βύσματος για να το ανοίξετε.
 2. Εισαγάγετε το βύσμα USB Type-C στο περίβλημα του βύσματος και κλείστε το καπάκι.
  Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα USB Type-C είναι τοποθετημένο σωστά.

Πώς να ενημερώσετε το λογισμικό του ασύρματου χειριστηρίου DualSense Edge

Όταν ενημερώνετε το λογισμικό συστήματος της κονσόλας PS5, προστίθενται και οι ενημερώσεις λογισμικού του ασύρματου χειριστηρίου DualSense Edge. 

Για να ελέγξετε για ενημερώσεις λογισμικού του ασύρματου χειριστηρίου DualSense Edge:

 1. Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις Παρελκόμενα Ασύρματο χειριστήριο DualSense Edge.
 2. Επιλέξτε Λογισμικό συσκευής ασύρματου χειριστηρίου DualSense Edge για να ενημερώσετε το λογισμικό συσκευής του ασύρματου χειριστηρίου.

Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε το λογισμικό του ασύρματου χειριστηρίου DualSense Edge μέσω υπολογιστή. Επισκεφτείτε τον παρακάτω οδηγό για περισσότερες πληροφορίες.

Πώς να φορτίσετε το ασύρματο χειριστήριο DualSense Edge

Ενώ η κονσόλα PS5 είναι ενεργοποιημένη ή σε λειτουργία αδράνειας, συνδέστε το χειριστήριο στην κονσόλα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο πλεκτό καλώδιο USB.

 • Όταν η κονσόλα βρίσκεται σε λειτουργία αδράνειας, η φωτιζόμενη μπάρα στο χειριστήριο αναβοσβήνει αργά με πορτοκαλί χρώμα. 

 • Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί, η φωτιζόμενη μπάρα σβήνει.

 • Μπορείτε επίσης να φορτίσετε το χειριστήριο συνδέοντάς το στον υπολογιστή σας ή σε μια άλλη συσκευή USB χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB. Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο USB που να συμμορφώνεται με τα πρότυπα USB.
  Ενδέχεται να μην μπορείτε να φορτίσετε το χειριστήριο σε ορισμένες συσκευές.

 • Μπορείτε να φορτίσετε το χειριστήριο όσο βρίσκεται στη θήκη μεταφοράς του. Ανοίξτε το καπάκι στο πίσω μέρος της θήκης μεταφοράς για να αποκτήσετε πρόσβαση στη θύρα USB.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια με το ασύρματο χειριστήριο DualSense Edge;

Αν ακολουθήσατε τις παραπάνω οδηγίες αλλά πιστεύετε ότι το χειριστήριο δεν συνδέεται σωστά, δοκιμάστε να κάνετε επαναφορά του χειριστηρίου. 

Αν προσπαθήσατε να επαναφέρετε το χειριστήριό σας και εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, επισκεφτείτε το διαγνωστικό εργαλείο Επισκευές PlayStation.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Ζητήστε βοήθεια και υποστήριξη για τα προϊόντα PlayStation