Εξατομίκευση του ασύρματου χειριστηρίου DualSense Edge

Πώς να εξατομικεύσετε το ασύρματο χειριστήριο DualSense Edge

Μάθετε πώς μπορείτε να εξατομικεύσετε τα καλύμματα των μοχλών, τα πίσω κουμπιά και το μήκος της σκανδάλης του χειριστηρίου σας.

Πώς να αλλάξετε τα καλύμματα των μοχλών του ασύρματου χειριστηρίου DualSense Edge

Το ασύρματο χειριστήριο DualSense Edge™ συνοδεύεται από κανονικά, ψηλά και χαμηλά καλύμματα. Επιλέξτε τον τύπο καλύμματος που ταιριάζει καλύτερα στο στιλ παιχνιδιού σας.

  1. Τραβήξτε προς τα πάνω το κάλυμμα μοχλού που είναι στερεωμένο στο χειριστήριο.
    Το κάλυμμα ανασηκώνεται.

  2. Ευθυγραμμίστε το καινούργιο κάλυμμα με τον μοχλό και σπρώξτε προς τα κάτω για να το στερεώσετε.

Μπορείτε επίσης να αντικαταστήσετε τη μονάδα μοχλού αν δεν λειτουργεί σωστά ή αν σταματήσει να λειτουργεί.

Πώς να συνδέσετε τα πίσω κουμπιά στο ασύρματο χειριστήριο DualSense Edge

Το ασύρματο χειριστήριο DualSense Edge διαθέτει μεσαία πίσω κουμπιά και πίσω κουμπιά τύπου μοχλού. Επιλέξτε τον τύπο πίσω κουμπιού που ταιριάζει καλύτερα στο στιλ παιχνιδιού σας.

  1. Τα μεσαία πίσω κουμπιά μπορούν να τοποθετηθούν δεξιά ή αριστερά.

  2. Τοποθετήστε τα μεσαία πίσω κουμπιά στις υποδοχές των πίσω κουμπιών.

  1. Τα πίσω κουμπιά τύπου μοχλού έχουν συγκεκριμένη σήμανση για δεξιά ή αριστερά. Ελέγξτε το κουμπί για να δείτε αν έχει το δεξί (R) ή το αριστερό (L) σύμβολο πριν το τοποθετήσετε.

  2. Τοποθετήστε τα πίσω κουμπιά τύπου μοχλού στις αντίστοιχες πίσω υποδοχές.

Τραβήξτε το πίσω κουμπί (από το σημείο όπου είναι στερεωμένο στο χειριστήριο) προς το επάνω μέρος του χειριστηρίου και ανασηκώστε το από την υποδοχή.

Πώς να αλλάξετε το μήκος της σκανδάλης/το πάτημα των κουμπιών L2/R2

Μπορείτε να ορίσετε πόσο βαθιά θα φτάνουν τα κουμπιά L2 και R2 όταν τα πατάτε. Απλώς μετακινήστε τα ρυθμιστικά στοπ L2 και R2 στο πίσω μέρος του χειριστηρίου σας.

Ξεκινώντας από την κορυφή, μπορείτε να ρυθμίσετε το πάτημα σε μεγάλο, μεσαίο και μικρό.

  • Αν ρυθμίσετε τα ρυθμιστικά στοπ σε μεσαία ή μικρά πατήματα, η λειτουργία εφέ σκανδάλης δεν θα λειτουργεί.

Πώς να ορίσετε τα προφίλ και τις ρυθμίσεις του ασύρματου χειριστηρίου DualSense Edge

Μπορείτε επίσης να εξατομικεύσετε την ευαισθησία του μοχλού του χειριστηρίου, τις νεκρές ζώνες, την αντιστοίχιση λειτουργιών κουμπιών, την ένταση της δόνησης και την ένταση των εφέ σκανδάλης, δημιουργώντας προσαρμοσμένα προφίλ.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Ζητήστε βοήθεια και υποστήριξη για τα προϊόντα PlayStation