Αντικατάσταση μιας μονάδας μοχλού στο χειριστήριο

 

Πώς να αντικαταστήσετε μια μονάδα μοχλού στο ασύρματο χειριστήριο DualSense Edge

Μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε και να αντικαταστήσετε τη μονάδα μοχλού στο χειριστήριό σας.

Αν μια μονάδα μοχλού δεν λειτουργεί σωστά ή σταματήσει να λειτουργεί, μπορείτε να την αντικαταστήσετε με μια νέα μονάδα μοχλού (πωλείται ξεχωριστά). Η αριστερή και η δεξιά μονάδα μοχλού είναι εναλλάξιμες και μπορούν να τοποθετηθούν και στις δύο πλευρές.

 1. Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη παίκτη στο χειριστήριο είναι σβηστή.
  Αν η ένδειξη παίκτη είναι αναμμένη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PS μέχρι να σβήσει.
 2. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από το χειριστήριο.
 3. Αφαιρέστε το μπροστινό κάλυμμα.
  Σύρετε τον σύρτη RELEASE στο πίσω μέρος του χειριστηρίου για να αφαιρέσετε το κάλυμμα.
 1. Ανασηκώστε τον μηχανισμό αποδέσμευσης.
 1. Αφαιρέστε τη μονάδα μοχλού και τοποθετήστε μια νέα μονάδα μοχλού.
  Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα μοχλού είναι τοποθετημένη σωστά και, στη συνέχεια, σύρετε τη μονάδα κατά μήκος των εγκοπών του χειριστηρίου μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.
 1. Χαμηλώστε τον μηχανισμό αποδέσμευσης.
 1. Τοποθετήστε το μπροστινό κάλυμμα.
  Ευθυγραμμίστε τα ανυψωμένα σημεία του καλύμματος με τις εγκοπές του χειριστηρίου και στη συνέχεια πιέστε προσεκτικά το κάλυμμα στη θέση του μέχρι να ακουστεί ένα κλικ.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Ζητήστε βοήθεια και υποστήριξη για τα προϊόντα PlayStation