Πώς να ορίσετε προφίλ και ρυθμίσεις στο ασύρματο χειριστήριο DualSense Edge

Μάθετε πώς μπορείτε να ορίσετε τα προφίλ και τις ρυθμίσεις χειριστηρίου ώστε να ταιριάζουν με το δικό σας μοναδικό στυλ παιχνιδιού. 

Πώς να δημιουργήστε ένα προφίλ για το ασύρματο χειριστήριο DualSense Edge

Μπορείτε να αποθηκεύσετε την ευαισθησία μοχλού, τις προσαρμοσμένες λειτουργίες κουμπιών, την ένταση δόνησης και άλλα σε προσαρμοσμένα προφίλ.

 1. Μεταβείτε διαδοχικά στο μενού Ρυθμίσεις > Παρελκόμενα.

 2. Επιλέξτε Ασύρματο χειριστήριο DualSense Edge Προσαρμοσμένα προφίλ.

 3. Επιλέξτε Δημιουργία προσαρμοσμένου προφίλ, εισαγάγετε όνομα για το προσαρμοσμένο προφίλ σας και μετά επιλέξτε ΟΚ.

 4. Επιλέξτε ένα στοιχείο για προσαρμογή.

 • Όταν επιλέγετε ένα προφίλ από τις καρτέλες Αντιστοιχισμένα προφίλ ή Μη αντιστοιχισμένα προφίλ , μπορείτε να το επεξεργαστείτε.
 • Τα προφίλ που δημιουργείτε εμφανίζονται στην καρτέλα Μη αντιστοιχισμένα προφίλ . Όταν αντιστοιχίζετε ένα προφίλ με μια συντόμευση, αυτό μετακινείται στην καρτέλα Αντιστοιχισμένα προφίλ .
 • Επισημάνετε το προφίλ και επιλέξτε … (Περισσότερα) για να μετονομάσετε, να διαγράψετε ή να αντιγράψετε το προφίλ.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τις συντομεύσεις προφίλ

Αντιστοιχίστε προφίλ με συντομεύσεις ώστε να μπορείτε να μεταβείτε σε αυτές κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και να τις χρησιμοποιήσετε σε άλλες κονσόλες PS5.

Αποκτήστε πρόσβαση στις συντομεύσεις κρατώντας πατημένο το κουμπί Fn και στη συνέχεια πατώντας ένα κουμπί ενεργειών (κουμπί τριγώνου, κουμπί κύκλου, κουμπί χι ή κουμπί τετραγώνου).

Το προφίλ που έχει αντιστοιχιστεί με το κουμπί Fn και τη συντόμευση του κουμπιού τριγώνου είναι το προεπιλεγμένο προφίλ και δεν μπορεί να αλλάξει. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τα προφίλ που δημιουργήσατε στις υπόλοιπες τρεις συντομεύσεις.

 1. Μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις > Παρελκόμενα.

 2. Επιλέξτε Ασύρματο χειριστήριο DualSense Edge > Προσαρμοσμένα προφίλ.

 3. Μεταβείτε στην καρτέλα Μη αντιστοιχισμένα προφίλ και επιλέξτε Αντιστοίχιση δίπλα στο προφίλ που θέλετε να αντιστοιχίσετε.

 4. Επιλέξτε μια συντόμευση.
  Αν η συντόμευση έχει ήδη αντιστοιχιστεί με κάποιο προφίλ, εμφανίζεται το όνομα αυτού του προφίλ. Αν αντιστοιχίσετε το προφίλ, το προηγούμενο προφίλ αντικαθίσταται.

 5. Χρησιμοποιήστε τη συντόμευση για να αλλάξετε το προφίλ σας.

 • Για να διαμορφώσετε το χειριστήριό σας έτσι ώστε να δονείται και να αναβοσβήνει η ένδειξη παίκτη όταν αλλάζετε προφίλ, μεταβείτε στην αρχική οθόνη και επιλέξτε Ρυθμίσεις Παρελκόμενα Ασύρματο χειριστήριο DualSense Edge Λήψη σχολίων κατά την εναλλαγή προφίλ
 • Εκτός από το να δονείται το χειριστήριο και να αναβοσβήνει η ένδειξη παίκτη, μπορείτε επίσης να εμφανίσετε ένα αναδυόμενο παράθυρο στην οθόνη σας.

Πώς να προσαρμόσετε τις αντιστοιχίσεις λειτουργιών κουμπιών του χειριστηρίου σας

Κάντε τη χρήση του ασύρματου χειριστηρίου DualSense Edge™ πιο εύκολη, αλλάζοντας την αντιστοίχιση λειτουργιών κουμπιών.

 1. Δημιουργήστε ή επεξεργαστείτε ένα προσαρμοσμένο προφίλ, και επιλέξτε Προσαρμογή λειτουργιών κουμπιών.

 2. Επιλέξτε το κουμπί που θέλετε να αλλάξετε και κατόπιν επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε να του εκχωρήσετε.
  Αν επιλέξετε Απενεργοποίηση, το πάτημα του κουμπιού δεν θα εμφανίσει είσοδο δεδομένων.

 3. Επιλέξτε Εφαρμογή
 4. Επιλέξτε Επιστροφή στο παιχνίδι για να επιστρέψετε στο παιχνίδι σας. Η προσαρμογή σας αποθηκεύεται αυτόματα.
  Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Fn και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί επιλογών για να επιστρέψετε στο μενού προσαρμογών.
 • Δεν μπορείτε να αντιστοιχίσετε το κουμπί Fn σε άλλη λειτουργία, ούτε μπορείτε να αντιστοιχίσετε άλλο κουμπί στη λειτουργία του κουμπιού Fn.

 • Πατήστε Επαναφορά για να επαναφέρετε όλες τις αντιστοιχίσεις λειτουργιών κουμπιών στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

 • Αν πατήσετε το κουμπί Fn, απενεργοποιείται η χρήση των κουμπιών και των λειτουργιών που έχουν αντιστοιχιστεί σε αυτά. 

 • Πρέπει πάντα να αντιστοιχίζετε τα κουμπιά κύκλου και χι.

 • Αν και μπορείτε να αλλάξετε τα κουμπιά σκανδάλης L2 και R2, δεν μπορείτε να αντιστοιχίσετε κάποιο άλλο κουμπί ώστε να λειτουργεί ως κουμπί σκανδάλης ή να αντιστοιχίσετε πολλές λειτουργίες στα L2 και R2. 

Πώς να προσαρμόσετε την είσοδο δεδομένων των μοχλών στο ασύρματο χειριστήριο DualSense Edge

Προσαρμόστε την ευαισθησία και τη νεκρή ζώνη των μοχλών στο ασύρματο χειριστήριο DualSense Edge.

 1. Δημιουργήστε ή επεξεργαστείτε ένα προσαρμοσμένο προφίλ και επιλέξτε Ευαισθησία μοχλού/Νεκρή ζώνη.

 2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να επιλέξετε τα στοιχεία που θέλετε να αλλάξετε.

Δώστε ένα όνομα στο προφίλ σας. 

Επιλέξτε την προσαρμογή του αριστερού ή του δεξιού μοχλού. 

Δείτε την ευαισθησία όταν μετακινείτε τον μοχλό. 

Επιστρέψτε στο παιχνίδι σας και δείτε τα αποτελέσματα της προσαρμογής σας. Όταν επιστρέψετε στο παιχνίδι σας, οι αλλαγές που κάνατε αποθηκεύονται αυτόματα.

Όταν θέλετε να κάνετε ξανά προσαρμογές, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Fn και μετά πατήστε το κουμπί επιλογών για να επιστρέψετε σε αυτήν την οθόνη.

Επιλέξτε από 6 τύπους καμπυλών ευαισθησίας. 

Προσαρμόστε τον τύπο καμπύλης που επιλέξατε στο E.

Η νεκρή ζώνη είναι το εύρος στο οποίο μπορείτε να γείρετε τον μοχλό πριν αναγνωριστεί ως είσοδος δεδομένων. Για παράδειγμα, με νεκρή ζώνη 10% θα πρέπει να υπερβείτε την κλίση του 10% πριν το παιχνίδι καταχωρήσει είσοδο δεδομένων.

Ο οριζόντιος άξονας είναι η κλίση του μοχλού και ο κατακόρυφος είναι η είσοδος δεδομένων που αντανακλάται στο παιχνίδι. Για παράδειγμα, όταν διασχίζετε μια ομαλή πλαγιά, η μεγάλη κλίση του μοχλού έχει ως αποτέλεσμα την ομαλή κίνηση. Όταν διασχίζετε μια απότομη πλαγιά, η έστω και μικρή κλίση του μοχλού οδηγεί σε γρήγορη κίνηση.

Πώς να ορίσετε την ενεργοποίηση νεκρής ζώνης

Η νεκρή ζώνη είναι η ποσότητα που μπορείτε να πατήσετε ένα κουμπί πριν αναγνωριστεί ως είσοδος δεδομένων.

Για παράδειγμα, όταν κρατάτε σφιχτά το χειριστήριό σας και πατάτε κατά λάθος τα κουμπιά L2 ή R2, μπορείτε να το ρυθμίσετε έτσι ώστε να μην καταχωρείται είσοδος δεδομένων.

 1. Δημιουργήστε ή επεξεργαστείτε ένα προσαρμοσμένο προφίλ και επιλέξτε Ενεργοποίηση νεκρής ζώνης.
 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ρυθμίσετε το Εύρος εισόδου.

Δώστε ένα όνομα στο προφίλ σας. 

Όταν είναι ενεργοποιημένο, εμφανίζεται μόνο η μία πλευρά. Οι αλλαγές που κάνετε επηρεάζουν εξίσου την αριστερή και τη δεξιά σκανδάλη.

Ορίστε το εύρος κατά το οποίο πρέπει να πατήσετε τη σκανδάλη για να καταχωρηθεί είσοδος δεδομένων στο παιχνίδι.

Για παράδειγμα, αν ορίσετε το εύρος εισόδου από 30 έως 70, θα αρχίσετε να καταχωρείτε είσοδο δεδομένων στο παιχνίδι αν πατήσετε τη σκανδάλη βαθύτερα από 30. Το μέγιστο βάθος της εισόδου δεδομένων είναι η τιμή 70. Αν πατήσετε τη σκανδάλη λιγότερο από την τιμή 30 ή περισσότερο από 70, δεν καταγράφεται είσοδος δεδομένων.

Δείτε το εύρος εισόδου όταν πατάτε τα κουμπιά L2 ή R2.

Επιστρέψτε στο παιχνίδι σας και δείτε τα αποτελέσματα της προσαρμογής σας. Όταν επιστρέψετε στο παιχνίδι σας, οι αλλαγές που κάνατε αποθηκεύονται αυτόματα.

Όταν θέλετε να κάνετε ξανά προσαρμογές, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Fn και μετά πατήστε το κουμπί επιλογών για να επιστρέψετε σε αυτήν την οθόνη.

Πώς να αλλάξετε το μενού λειτουργιών

Μπορείτε να αλλάξετε τα στοιχεία που εμφανίζονται στο μενού λειτουργιών πατώντας παρατεταμένα το κουμπί Fn.

 1. Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Παρελκόμενα > Ασύρματο χειριστήριο DualSense Edge.

 2. Επιλέξτε Μενού λειτουργιών.

 • Λάβετε υπόψη ότι οι δυνατότητες έντασης ήχου του χειριστηρίου DualSense Edge (ρύθμιση έντασης και ισορροπίας ήχου) δεν είναι διαθέσιμες όταν χρησιμοποιείτε το σετ κεφαλής Pulse 3D. Αυτό συμβαίνει επειδή το σετ κεφαλής Pulse 3D έχει τα δικά του κουμπιά για την προσαρμογή αυτών των ρυθμίσεων.

Αντιμετωπίζετε προβλήματα με τις ρυθμίσεις και τα προφίλ των κουμπιών;

Αν παρατηρείτε αναπάντεχες εισαγωγές δεδομένων από τα κουμπιά, δοκιμάστε να ανατρέξετε στις ρυθμίσεις του παιχνιδιού που αφορούν το χειριστήριο, σε περίπτωση που έρχονται σε αντίθεση με το προφίλ του ασύρματου χειριστηρίου DualSense Edge.

Αν προσπαθήσατε να επαναφέρετε το χειριστήριό σας και εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, επισκεφτείτε την ενότητα Επισκευές PlayStation. 

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης