Πώς να χρησιμοποιήσετε τα ασύρματα χειριστήρια DualSense με PC, Mac, Android και iOS

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το ασύρματο χειριστήριο DualSense™ με συμβατά παιχνίδια και εφαρμογές σε μια υποστηριζόμενη συσκευή, μπορείτε να τα συνδέσετε μέσω USB ή Bluetooth® σε μερικά βήματα.

Συσκευές συμβατές με το ασύρματο χειριστήριο DualSense

Οι συσκευές με τα λειτουργικά συστήματα που αναφέρονται παρακάτω ή με νεότερα συστήματα από αυτά, υποστηρίζουν σύνδεση με το ασύρματο χειριστήριο DualSense μέσω Bluetooth και USB. Μόλις συνδεθείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ασύρματο χειριστήριό σας για να ελέγξετε συμβατά παιχνίδια και εφαρμογές.

macOS Big Sur 11.3 tvOS 14.5
iOS 14.5 Android 12
iPadOS 14.5  
 • Οι συσκευές Windows PC υποστηρίζουν το χειριστήριο μέσω ενσύρματης σύνδεσης.
 • Ανάλογα με τη συσκευή, ορισμένες λειτουργίες του χειριστηρίου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι όλες οι συσκευές είναι συμβατές με το χειριστήριο. 
 • Για να ελέγξετε ποιες συσκευές Android υποστηρίζουν το πρόγραμμα οδήγησης του ασύρματου χειριστηρίου DualSense, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής σας.

Πώς να συζεύξετε το ασύρματο χειριστήριο DualSense με μια υποστηριζόμενη συσκευή

Για να συζεύξετε μέσω Bluetooth το ασύρματο χειριστήριο με μια υποστηριζόμενη συσκευή για πρώτη φορά, ενεργοποιήστε τη λειτουργία σύζευξης:

 1. Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη παίκτη στο χειριστήριο είναι σβηστή.
  Αν η ένδειξη αναπαραγωγής είναι αναμμένη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PS μέχρι να σβήσει. Αν υπάρχει συνδεδεμένο καλώδιο USB στο χειριστήριο, αποσυνδέστε το.
 2. Κρατώντας πατημένο το κουμπί δημιουργίας, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PS μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η φωτιζόμενη μπάρα.
 3. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή σας και στη συνέχεια επιλέξτε το χειριστήριο από τη λίστα συσκευών Bluetooth.
  Μόλις ολοκληρωθεί η σύζευξη, η φωτιζόμενη μπάρα αναβοσβήνει και στη συνέχεια ανάβει η ένδειξη παίκτη.

Το χειριστήριό σας μπορεί να συζευχθεί μόνο με μία συσκευή κάθε φορά. Κάθε φορά που αλλάζετε συσκευές, θα πρέπει να κάνετε σύζευξη του χειριστηρίου με τη νέα συσκευή.

Πώς να συνδέσετε ένα ασύρματο χειριστήριο DualSense σε μια υποστηριζόμενη συσκευή μέσω USB

Οι περισσότερες συσκευές Windows PC υποστηρίζουν το χειριστήριο μέσω ενσύρματης σύνδεσης. 

Μπορείτε να συνδέσετε το χειριστήριό σας σε μια υποστηριζόμενη συσκευή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB με υποδοχή Type-C.

Παιχνίδια και εφαρμογές συμβατά με το ασύρματο χειριστήριο DualSense

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το χειριστήριο για να παίζετε παιχνίδια με μετάδοση συνεχούς ροής από την κονσόλα PS5® ή PS4® στην υποστηριζόμενη συσκευή σας, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή PS Remote Play.

Το ασύρματο χειριστήριο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή παιχνιδιών που υποστηρίζουν χειριστήρια γενικής χρήσης.

Λάβετε υπόψη ότι ορισμένες λειτουργίες του ασύρματου χειριστηρίου μπορεί να μην είναι διαθέσιμες κατά τη σύζευξη με μια υποστηριζόμενη συσκευή:

 • Κουμπί δημιουργίας* 
 • Επιφάνεια αφής, φωτιζόμενη μπάρα και αισθητήρας κίνησης
 • Απόκριση στα χέρια σας
 • Ηχείο, ενσωματωμένο μικρόφωνο και σύνδεση ήχου με υποδοχή ακουστικών
 • Σκανδάλες δυναμικής απόκρισης (μόνο για Android)

*Σε ορισμένες περιπτώσεις, το κουμπί δημιουργίας θα αντιστοιχιστεί σε ξεχωριστή λειτουργία. 

Πώς να επανασυνδέσετε ένα ασύρματο χειριστήριο στην κονσόλα PS5

Για να επανασυνδέσετε το ασύρματο χειριστήριό σας στην κονσόλα PS5, συνδέστε το στην κονσόλα με ένα συμβατό καλώδιο USB και πατήστε το κουμπί PS στο ασύρματο χειριστήριο. Στη συνέχεια μπορείτε να αφαιρέσετε το USB και να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο ασύρματα.

Αντιμετωπίζετε προβλήματα με το ασύρματο χειριστήριο DualSense; 

Αν ακολουθήσατε τις παραπάνω οδηγίες αλλά πιστεύετε ότι το χειριστήριο δεν συνδέεται σωστά, δοκιμάστε να κάνετε επαναφορά του χειριστηρίου.

Αν προσπαθήσατε να επαναφέρετε το χειριστήριό σας και εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, επισκεφτείτε τις Επισκευές PlayStation.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Ζητήστε βοήθεια και υποστήριξη για τα προϊόντα PlayStation