Ασύρματο χειριστήριο DualSense™ για στήριξη κονσόλας PS5™

Ασύρματο χειριστήριο DualSense™ για στήριξη κονσόλας PS5™

Μάθετε πώς μπορείτε να συζεύξετε και να φορτίσετε ένα ασύρματο χειριστήριο DualSense με μια κονσόλα PS5, να αλλάξετε τις ρυθμίσεις χειριστηρίου και ποια μέτρα αντιμετώπισης προβλημάτων πρέπει να λάβετε για προβλήματα με το χειριστήριο.

Πώς να συζεύξετε ένα ασύρματο χειριστήριο DualSense με κονσόλες PS5

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε ένα χειριστήριο, θα χρειαστεί να το συζεύξετε με την κονσόλα σας.

 1. Βεβαιωθείτε ότι η κονσόλα PS5 σας είναι ενεργοποιημένη.

 2. Συνδέστε το χειριστήριο στην κονσόλα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB.

Αν το χειριστήριο είναι απενεργοποιημένο, πατήστε το κουμπί PS. Αφού η φωτιζόμενη μπάρα αναβοσβήσει, η ένδειξη παίκτη ανάβει. 

Όταν το χειριστήριό σας έχει αρκετή διάρκεια ζωής μπαταρίας, μπορείτε να αποσυνδέσετε το καλώδιο USB και να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο ασύρματα.

Λάβετε υπόψη ότι το χειριστήριό σας μπορεί να συζευχθεί μόνο με μία κονσόλα PS5 κάθε φορά. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριό σας σε άλλη κονσόλα, θα πρέπει να το συζεύξετε με την κονσόλα αυτή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και τέσσερα χειριστήρια ταυτόχρονα. 

Συζεύξτε επιπλέον χειριστήρια ασύρματα

Μόλις συζεύξετε ένα χειριστήριο με την κονσόλα PS5, μπορείτε να συζεύξετε ένα επιπλέον χειριστήριο ασύρματα.

 1. Βεβαιωθείτε ότι η φωτιζόμενη μπάρα του επιπλέον χειριστηρίου είναι σβηστή, πριν ξεκινήσετε τη σύζευξη. Αν η φωτιζόμενη μπάρα είναι ενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PS μέχρι να σβήσει το φως.

 2. Με το συζευγμένο χειριστήριο, μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Βοηθήματα > Γενικά > Bluetooth > Βοηθήματα.

 3. Χρησιμοποιώντας το επιπλέον χειριστήριο που θέλετε να συζεύξετε, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί (δημιουργία) και το κουμπί PS ταυτόχρονα. 

 4. Χρησιμοποιώντας το χειριστήριο που έχει ήδη συζευχθεί επιλέξτε το επιπλέον χειριστήριο που εμφανίζεται στην οθόνη σας.

Προσαρμογή ασύρματου χειριστηρίου DualSense και ρυθμίσεις ήχου

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη συσκευή εξόδου, τα επίπεδα ήχου και την ισορροπία φωνητικής συνομιλίας μέσω του κέντρου ελέγχου:

 • Κρατήστε πατημένο το κουμπί PS για να εμφανιστεί το κέντρο ελέγχου, πατήστε Ήχος και επιλέξτε μια ρύθμιση για προσαρμογή. 

 • Πατήστε το κουμπί (σίγαση) στο χειριστήριό σας για σίγαση και κατάργηση σίγασης του μικροφώνου σας.

 • Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί (σίγαση) στο χειριστήριό σας για σίγαση του μικροφώνου και των ηχείων σας. Όταν το κουμπί αναβοσβήνει, το μικρόφωνο είναι σε σίγαση και η έξοδος ήχου σε όλα τα ηχεία απενεργοποιείται. Πατήστε το κουμπί ξανά για να επιστρέψετε στην αρχική κατάσταση.

Για γενικές ρυθμίσεις χειριστηρίου:

Μεταβείτε στην αρχική οθόνη και επιλέξτε Ρυθμίσεις > Βοηθήματα> Χειριστήρια

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο, την ένταση δόνησης, την ένταση της λειτουργίας εφέ σκανδάλης και τη φωτεινότητα των ενδείξεων του χειριστηρίου από αυτό το μενού.

Πώς να φορτίσετε ένα ασύρματο χειριστήριο DualSense

Μπορείτε να ελέγξετε το επίπεδο μπαταρίας του χειριστηρίου σας επιλέγοντας Βοηθήματα στο κέντρο ελέγχου.

Όταν συνδέετε το χειριστήριό σας στην κονσόλα PS5 με το καλώδιο USB, η μπαταρία του χειριστηρίου αρχίζει να φορτίζει. Κατά τη φόρτιση, το εικονίδιο της μπαταρίας κινείται.

Φόρτιση σε λειτουργία αδράνειας

Για να φορτίσετε το χειριστήριό σας, όσο η κονσόλα σας βρίσκεται σε λειτουργία αδράνειας:

 • Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Σύστημα > Εξοικονόμηση ενέργειας > Δυνατότητες που διατίθενται στη λειτουργία αδράνειας, και ορίστε την παροχή ισχύος στις θύρες USB σε Πάντα ή 3 ώρες.

Επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις ασύρματου χειριστηρίου DualSense

 1. Απενεργοποιήστε την κονσόλα PS5. 

 2. Εντοπίστε το μικρό κουμπί επαναφοράς στο πίσω μέρος του χειριστηρίου.

 3. Με ένα μικρό εργαλείο, πατήστε το κουμπί μέσα στην τρύπα. Πατήστε το κουμπί για περίπου 3-5 δευτερόλεπτα.

 4. Συνδέστε το χειριστήριο στην κονσόλα PS5 με ένα καλώδιο USB και πατήστε το κουμπί PS.

Εάν το χειριστήριο δεν ανταποκρίνεται ή μπορεί να συνδεθεί σε διαφορετική θύρα USB ή σε άλλη κονσόλα PS5, επισκεφθείτε το εργαλείο διάγνωσης Fix & Replace για να ελέγξετε εάν η συσκευή σας είναι κατάλληλη για επισκευή εντός εγγύησης.

Αντιμετωπίζετε προβλήματα με το ασύρματο χειριστήριο DualSense;

Αν φαίνεται ότι το χειριστήριο ή κάποια θύρα USB στην κονσόλα PS5 είναι ελαττωματική, επισκεφτείτε το διαγνωστικό εργαλείο Fix & Replace για να δείτε αν η συσκευή σας πληροί τις προϋποθέσεις για επισκευή εντός εγγύησης.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς υποστήριξης