Ασύρματο χειριστήριο DualSense™ για στήριξη κονσόλας PS5™

Ασύρματο χειριστήριο DualSense™ για στήριξη κονσόλας PS5™

Μάθετε πώς μπορείτε να συζεύξετε και να φορτίσετε ένα ασύρματο χειριστήριο DualSense με μια κονσόλα PS5, να αλλάξετε τις ρυθμίσεις χειριστηρίου και ποια μέτρα αντιμετώπισης προβλημάτων πρέπει να λάβετε για προβλήματα με το χειριστήριο.

Πώς να συζεύξετε ένα ασύρματο χειριστήριο DualSense με κονσόλες PS5

Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε ένα χειριστήριο, θα χρειαστεί να το συζεύξετε με την κονσόλα σας.

 1. Βεβαιωθείτε ότι η κονσόλα PS5 σας είναι ενεργοποιημένη.

 2. Συνδέστε το χειριστήριο στην κονσόλα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB.

Αν το χειριστήριο είναι απενεργοποιημένο, πατήστε το κουμπί PS. Αφού η φωτιζόμενη μπάρα αναβοσβήσει, η ένδειξη παίκτη ανάβει. 

Όταν το χειριστήριό σας έχει αρκετή διάρκεια ζωής μπαταρίας, μπορείτε να αποσυνδέσετε το καλώδιο USB και να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο ασύρματα.

Λάβετε υπόψη ότι το χειριστήριό σας μπορεί να συζευχθεί μόνο με μία κονσόλα PS5 κάθε φορά. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριό σας σε άλλη κονσόλα, θα πρέπει να το συζεύξετε με την κονσόλα αυτή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και τέσσερα χειριστήρια ταυτόχρονα. 

Πώς να φορτίσετε ένα ασύρματο χειριστήριο DualSense

Μπορείτε να ελέγξετε το επίπεδο μπαταρίας του χειριστηρίου σας επιλέγοντας Βοηθήματα στο κέντρο ελέγχου.

Όταν συνδέετε το χειριστήριό σας στην κονσόλα PS5 με το καλώδιο USB, η μπαταρία του χειριστηρίου αρχίζει να φορτίζει. Κατά τη φόρτιση, το εικονίδιο της μπαταρίας κινείται.

Φόρτιση σε λειτουργία αδράνειας

Για να φορτίσετε το χειριστήριό σας, όσο η κονσόλα σας βρίσκεται σε λειτουργία αδράνειας:

 • Μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις > Σύστημα > Εξοικονόμηση ενέργειας > Δυνατότητες που διατίθενται στη λειτουργία αδράνειας, και ορίστε την παροχή ισχύος στις θύρες USB σε Πάντα ή 3 ώρες.

Όταν φορτίζετε ενώ η κονσόλα βρίσκεται σε λειτουργία αδράνειας, η φωτιζόμενη μπάρα στο χειριστήριο αναβοσβήνει αργά με πορτοκαλί χρώμα. Όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί, η φωτιζόμενη μπάρα σβήνει.

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη φόρτιση του χειριστηρίου σας, δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα:

Το καλώδιο USB που συνόδευε την κονσόλα PS5 είναι καλώδιο USB Type-C προς Type-A. Το μικρότερο, στρογγυλό άκρο (που συνδέεται στο χειριστήριο) είναι Type-C και το μεγαλύτερο, τετράγωνο άκρο είναι Type-A.

 1. Δοκιμάστε να συνδέσετε το καλώδιο USB που συνόδευε την κονσόλα PS5 σε μια διαφορετική θύρα USB-A του PS5.
 2. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ένα άλλο καλώδιο USB Type-C προς Type-A, που να είναι "φόρτιση και συγχρονισμός" ή "φόρτιση και δεδομένα". Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλώδια με την ένδειξη "μόνο φόρτιση". 
 3. Δοκιμάστε ένα καλώδιο USB Type-C προς Type-C, αν έχετε διαθέσιμο.
 4. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε φορτιστή συμβατό με το πρότυπο USB, αν έχετε διαθέσιμο. Λάβετε υπόψη ότι δεν θα μπορούν όλοι οι φορτιστές USB να φορτίσουν το ασύρματο χειριστήριο DualSense.
Ενδείξεις φόρτισης

Για να ελέγξετε την κατάσταση κατά τη φόρτιση, πατήστε το κουμπί PS στο ασύρματο χειριστήριο DualSense. 

Όταν το ασύρματο χειριστήριο DualSense φορτίζει, στην οθόνη εμφανίζεται ένα κινούμενο εικονίδιο μπαταρίας.

Όταν το ασύρματο χειριστήριο DualSense έχει φορτίσει πλήρως, το εικονίδιο μπαταρίας θα σταματήσει να κινείται και θα εμφανιστούν τρεις γραμμές.

Προσαρμογή ασύρματου χειριστηρίου DualSense και ρυθμίσεις ήχου

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη συσκευή εξόδου, τα επίπεδα ήχου και την ισορροπία φωνητικής συνομιλίας μέσω του κέντρου ελέγχου:

 • Κρατήστε πατημένο το κουμπί PS για να εμφανιστεί το κέντρο ελέγχου, πατήστε Ήχος και επιλέξτε μια ρύθμιση για προσαρμογή. 

 • Πατήστε το κουμπί (σίγαση) στο χειριστήριό σας για σίγαση και κατάργηση σίγασης του μικροφώνου σας.

 • Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί (σίγαση) στο χειριστήριό σας για σίγαση του μικροφώνου και των ηχείων σας. Όταν το κουμπί αναβοσβήνει, το μικρόφωνο είναι σε σίγαση και η έξοδος ήχου σε όλα τα ηχεία απενεργοποιείται. Πατήστε το κουμπί ξανά για να επιστρέψετε στην αρχική κατάσταση.

Για γενικές ρυθμίσεις χειριστηρίου:

Μεταβείτε στην αρχική οθόνη και επιλέξτε Ρυθμίσεις > Βοηθήματα> Χειριστήρια

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο, την ένταση δόνησης, την ένταση της λειτουργίας εφέ σκανδάλης και τη φωτεινότητα των ενδείξεων του χειριστηρίου από αυτό το μενού.

Συζεύξτε επιπλέον χειριστήρια ασύρματα

Μόλις συζεύξετε ένα χειριστήριο με την κονσόλα PS5, μπορείτε να συζεύξετε ένα επιπλέον χειριστήριο ασύρματα.

 1. Βεβαιωθείτε ότι η φωτιζόμενη μπάρα του επιπλέον χειριστηρίου είναι σβηστή, πριν ξεκινήσετε τη σύζευξη. Αν η φωτιζόμενη μπάρα είναι ενεργοποιημένη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PS μέχρι να σβήσει το φως.

 2. Με το συζευγμένο χειριστήριο, μεταβείτε στις επιλογές Ρυθμίσεις > Βοηθήματα > Γενικά > Bluetooth > Βοηθήματα.

 3. Χρησιμοποιώντας το επιπλέον χειριστήριο που θέλετε να συζεύξετε, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί (δημιουργία) και το κουμπί PS ταυτόχρονα. 

 4. Χρησιμοποιώντας το χειριστήριο που έχει ήδη συζευχθεί επιλέξτε το επιπλέον χειριστήριο που εμφανίζεται στην οθόνη σας.

Επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις ασύρματου χειριστηρίου DualSense

 1. Απενεργοποιήστε την κονσόλα PS5. 

 2. Εντοπίστε το μικρό κουμπί επαναφοράς στο πίσω μέρος του χειριστηρίου.

 3. Με ένα μικρό εργαλείο, πατήστε το κουμπί μέσα στην τρύπα. Πατήστε το κουμπί για περίπου 3-5 δευτερόλεπτα.

 4. Συνδέστε το χειριστήριο στην κονσόλα PS5 με ένα καλώδιο USB και πατήστε το κουμπί PS.

Αντιμετωπίζετε προβλήματα με το ασύρματο χειριστήριο DualSense;

Αν ακολουθήσατε τις παραπάνω οδηγίες αλλά πιστεύετε ότι το χειριστήριο δεν συνδέεται σωστά, επισκεφτείτε το διαγνωστικό εργαλείο Fix & Replace.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης