Πώς να συνδέσετε ένα ασύρματο χειριστήριο DualSense

Μάθετε πώς μπορείτε να φορτίσετε και να συζεύξετε το ασύρματο χειριστήριο DualSense™ με την κονσόλα PlayStation®5, να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του χειριστηρίου και να ενημερώσετε το λογισμικό της συσκευής.

Πώς να συζεύξετε ένα ασύρματο χειριστήριο DualSense με κονσόλες PS5

Για να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο, θα πρέπει να το συζεύξετε με την κονσόλα σας.

 1. Βεβαιωθείτε ότι η κονσόλα PS5® είναι ενεργοποιημένη.
 2. Συνδέστε το χειριστήριο στην κονσόλα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB.
 3. Αν το χειριστήριο είναι απενεργοποιημένο, πατήστε το κουμπί PS.
  Αφού η φωτιζόμενη μπάρα αναβοσβήσει, ανάβει η ένδειξη παίκτη.
 • Λάβετε υπόψη ότι το χειριστήριό σας μπορεί να συζευχθεί μόνο με μία κονσόλα PS5 κάθε φορά. Αν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριό σας σε άλλη κονσόλα, θα πρέπει να το συζεύξετε με την κονσόλα αυτή.
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έως και 4 χειριστήρια ταυτόχρονα. Όταν πατάτε το κουμπί PS, εκχωρείται ένα χρώμα σε κάθε παίκτη.

Μόλις συζεύξετε ένα χειριστήριο (χειριστήριο 1) με την κονσόλα PS5, μπορείτε να συζεύξετε ένα επιπλέον χειριστήριο (χειριστήριο 2) ασύρματα.

 1. Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη παίκτη του χειριστηρίου 2 είναι σβηστή πριν ξεκινήσετε τη σύζευξη. Αν η ένδειξη παίκτη είναι αναμμένη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PS μέχρι να σβήσει.
 2. Χρησιμοποιώντας το χειριστήριο 1, μεταβείτε στην αρχική οθόνη και επιλέξτε Ρυθμίσεις > Παρελκόμενα > Γενικά > Παρελκόμενα Bluetooth.
 3. Χρησιμοποιώντας το χειριστήριο 2, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί προφίλ και το κουμπί PS ταυτόχρονα. Η φωτιζόμενη μπάρα αναβοσβήνει και το χειριστήριο 2 εμφανίζεται στη λίστα στην οθόνη.
 4. Χρησιμοποιώντας το χειριστήριο 1, επιλέξτε το χειριστήριο 2 που εμφανίζεται στη λίστα στην οθόνη. Η φωτιζόμενη μπάρα του χειριστηρίου 2 αναβοσβήνει και η ένδειξη παίκτη ανάβει όταν γίνει η σωστή σύζευξη.

Πώς να συνδέσετε ένα ασύρματο χειριστήριο DualSense με άλλες συσκευές

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο χωρίς να βρίσκεστε στην κονσόλα. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις συμβατές συσκευές, τις εφαρμογές και τις υποστηριζόμενες δυνατότητες, επισκεφθείτε τον παρακάτω οδηγό.

Πώς να φορτίσετε ένα ασύρματο χειριστήριο DualSense

Όταν έρθει η ώρα για φόρτιση, συνδέστε το ασύρματο χειριστήριο DualSense στην κονσόλα PS5 χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB. Η μπαταρία του χειριστηρίου μπορεί να φορτιστεί ενώ η κονσόλα σας είναι ενεργοποιημένη ή σε λειτουργία αδράνειας.

Πατήστε το κουμπί PS για να εμφανίσετε το Κέντρο ελέγχου και επιλέξτε Βοηθήματα για να ελέγξετε το επίπεδο μπαταρίας του χειριστηρίου.

Ενώ φορτίζει το χειριστήριο, θα εμφανιστεί στην οθόνη ένα κινούμενο εικονίδιο μπαταρίας με το σύμβολο ενός κεραυνού.

Όταν το ασύρματο χειριστήριο DualSense έχει φορτίσει πλήρως, το εικονίδιο μπαταρίας θα σταματήσει να κινείται και θα εμφανιστούν τρεις γραμμές.

Μπορείτε να φορτίσετε το χειριστήριό σας ενώ η κονσόλα PS5 βρίσκεται σε λειτουργία αδράνειας. 

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη φόρτιση του χειριστηρίου σας, δοκιμάστε τα παρακάτω βήματα:

Το καλώδιο USB που συνοδεύει την κονσόλα PS5 είναι καλώδιο USB Type-C προς Type-A. Το μικρότερο άκρο (που συνδέεται στο χειριστήριο) είναι Type-C και το μεγαλύτερο, τετράγωνο άκρο είναι Type-A.

 • Δοκιμάστε να συνδέσετε το καλώδιο USB που συνόδευε την κονσόλα PS5 σε μια διαφορετική θύρα USB-A της κονσόλας PS5.
 • Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ένα άλλο καλώδιο USB Type-C προς Type-A, που να είναι τύπου "φόρτιση και συγχρονισμός" ή "φόρτιση και δεδομένα". Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν καλώδια με την ένδειξη "μόνο φόρτιση".
 • Δοκιμάστε ένα καλώδιο USB Type-C προς Type-C. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε φορτιστή συμβατό με το πρότυπο USB, αν έχετε διαθέσιμο.

Λάβετε υπόψη ότι δεν θα μπορούν όλοι οι φορτιστές USB να φορτίσουν το ασύρματο χειριστήριο DualSense.

Πώς να προσαρμόσετε το ασύρματο χειριστήριο DualSense και τις ρυθμίσεις ήχου

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη συσκευή εξόδου, τα επίπεδα ήχου και την ισορροπία φωνητικής συνομιλίας μέσω του κέντρου ελέγχου.

 • Κρατήστε πατημένο το κουμπί PS για να εμφανιστεί το κέντρο ελέγχου, πατήστε Ήχος και επιλέξτε μια ρύθμιση για προσαρμογή.
 • Πατήστε το κουμπί σίγασης στο χειριστήριό σας για να σιγάσετε ή να καταργήσετε τη σίγαση του μικροφώνου σας.
 • Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί σίγασης στο χειριστήριό σας για να σιγάσετε το μικρόφωνο και τα ηχεία σας. Όταν το κουμπί ανάβει πορτοκαλί, το μικρόφωνο είναι σε σίγαση και η έξοδος ήχου σε όλα τα ηχεία απενεργοποιείται. Πατήστε το κουμπί ξανά για να επιστρέψετε στην αρχική κατάσταση.

Για γενικές ρυθμίσεις χειριστηρίου:

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Παρελκόμενα.
 2. Επιλέξτε Χειριστήριο (Γενικά).

Πώς να ενημερώσετε το λογισμικό συσκευής για τα ασύρματα χειριστήρια DualSense 

Οι ενημερώσεις για το ασύρματο χειριστήριο DualSense προστίθενται μόλις ενημερώσετε το λογισμικό συστήματος της κονσόλας PS5. Συζεύξτε το χειριστήριό σας και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να κάνετε την ενημέρωση.

Για να ξεκινήσετε μια ενημέρωση μη αυτόματα:

 1. Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Αξεσουάρ > Χειριστήριο (Γενικά).
 2. Επιλέξτε Λογισμικό συσκευής ασύρματου χειριστηρίου DualSense

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν υπολογιστή για να ενημερώσετε το λογισμικό του χειριστηρίου DualSense. Επισκεφτείτε τον παρακάτω οδηγό για περισσότερες πληροφορίες.

Αντιμετωπίζετε προβλήματα με το ασύρματο χειριστήριο DualSense;

Αν ακολουθήσατε τις παραπάνω οδηγίες και το χειριστήριό σας εξακολουθεί να μην συνδέεται, δοκιμάστε να το επαναφέρετε.

Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα μετά την επαναφορά, επισκεφτείτε το διαγνωστικό εργαλείο Επισκευές PlayStation.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Ζητήστε βοήθεια και υποστήριξη για τα προϊόντα PlayStation