Απομακρυσμένο παιχνίδι PlayStation σε κινητές συσκευές

Απομακρυσμένο παιχνίδι PlayStation σε κινητές συσκευές

Με το Απομακρυσμένο παιχνίδι, μπορείτε να ελέγχετε την κονσόλα PlayStation® από απόσταση, οπουδήποτε έχετε σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο Internet.

Τα πρώτα βήματα με το Απομακρυσμένο παιχνίδι σε κινητές συσκευές

Μέσω της εφαρμογής PS Remote Play, μπορείτε να ελέγχετε την κονσόλα PlayStation®5 ή την κονσόλα PlayStation®4 από κινητή συσκευή που είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi® υψηλής ταχύτητας. Ελέγξτε εάν οι συσκευές σας πληρούν τις απαιτήσεις και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ρυθμίσετε το Απομακρυσμένο παιχνίδι.

Για να χρησιμοποιήσετε το Απομακρυσμένο παιχνίδι, θα χρειαστείτε τα εξής:

 • Smartphone ή tablet Android™, iPhone ή iPad
  Για λεπτομέρειες σχετικά με τις απαιτήσεις συστήματος, μεταβείτε στο Google Play™ ή στο App Store.
 • Κονσόλα PS5™ή PS4
  Ενημερώνετε πάντα την κονσόλα σας με την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού συστήματος.
 • Λογαριασμός για το PlayStation™Network
  Χρησιμοποιείτε πάντα τον ίδιο λογαριασμό που χρησιμοποιείτε για την κονσόλα σας. Αν δεν διαθέτετε λογαριασμό, θα πρέπει να δημιουργήσετε πρώτα έναν.
 • Σύνδεση υψηλής ταχύτητας στο Internet
  Στις τυπικές απαιτήσεις, συνιστούμε σύνδεση υψηλής ταχύτητας με ταχύτητες αποστολής και λήψης τουλάχιστον 5 Mbps. Για βέλτιστη απόδοση, συνιστάται σύνδεση υψηλής ταχύτητας με ταχύτητες αποστολής και λήψης τουλάχιστον 15 Mbps.
 • Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Απομακρυσμένο παιχνίδι στο δίκτυο δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της κινητής συσκευής σας. Απαιτείται δίκτυο Wi-Fi® υψηλής ταχύτητας.
 • Μπορείτε να συνδέσετε το ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK®4 στην κινητή συσκευή σας και να το χρησιμοποιήσετε για Απομακρυσμένο παιχνίδι.
 • Για να χρησιμοποιήσετε τη φωνητική συνομιλία, θα χρειαστείτε ένα μικρόφωνο, όπως το ενσωματωμένο μικρόφωνο στην κινητή συσκευή σας.

Εγκαταστήστε την εφαρμογή Remote Play στη συσκευή σας

Από το Google Play™ ή το App Store, πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής PS Remote Play στην κινητή συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ίδια εφαρμογή για να συνδεθείτε με την κονσόλα PS5 και την κονσόλα PS4. Θα πρέπει να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια μόνο την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή.

Ρύθμιση της κονσόλας PS5 για Απομακρυσμένο παιχνίδι 

Θα πρέπει να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια μόνο την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το Απομακρυσμένο παιχνίδι: 

 1. Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε Ρυθμίσεις Σύστημα Απομακρυσμένο παιχνίδι και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή Ενεργοποίηση Απομακρυσμένου παιχνιδιού
 2. Για να ξεκινήσετε το Απομακρυσμένο παιχνίδι ενώ η κονσόλα PS5 βρίσκεται σε λειτουργία αδράνειας, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Σύστημα > Εξοικονόμηση ενέργειας > Δυνατότητες που διατίθενται στη λειτουργία αδράνειας. Επιλέξτε τα πλαίσια δίπλα στα στοιχεία Διατήρηση σύνδεσης στο Internet και Να είναι δυνατή η ενεργοποίηση του PS5 από το δίκτυο.

Θα πρέπει να εκτελέσετε αυτήν την ενέργεια μόνο την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το Απομακρυσμένο παιχνίδι: 

 1. Από την οθόνη λειτουργιών, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις σύνδεσης για Απομακρυσμένο παιχνίδι και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την επιλογή Ενεργοποίηση Απομακρυσμένου παιχνιδιού . 
 2. Από την οθόνη λειτουργιών, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Διαχείριση λογαριασμού > Ενεργοποίηση ως κύριο PS4 και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ενεργοποίηση. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση μόνο σε μία κονσόλα PS4 για κάθε λογαριασμό. 
 3. Για να ξεκινήσετε το Απομακρυσμένο παιχνίδι ενώ η κονσόλα PS4 βρίσκεται σε λειτουργία αδράνειας, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας > Καθορισμός δυνατοτήτων που διατίθενται στη λειτουργία αδράνειας. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τις επιλογές Διατήρηση σύνδεσης στο Internet και Να είναι δυνατή η ενεργοποίηση του PS4 από το δίκτυο.

Έναρξη του Απομακρυσμένου παιχνιδιού από την κινητή συσκευή σας

Κάθε φορά που συνδέεστε στην κονσόλα PS5 ή στην κονσόλα PS4 από την κινητή συσκευή σας, θα πρέπει να ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα.

 1. Ενεργοποιήστε την κονσόλα σας ή θέστε τη σε λειτουργία αδράνειας. 
 2. Εκκινήστε την εφαρμογή PS Remote Play στην κινητή συσκευή σας και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πραγματοποιήστε είσοδο στο PSN
  Συνδεθείτε με τον ίδιο λογαριασμό που χρησιμοποιείτε για την κονσόλα σας. 
 3. Επιλέξτε PS5 ή PS4.
  Η εφαρμογή αναζητά την κονσόλα στην οποία έχετε συνδεθεί χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας και, στη συνέχεια, συνδέεται αυτόματα στην κονσόλα. Μετά τη σύνδεση, η οθόνη της κονσόλας εμφανίζεται στην κινητή συσκευή σας και μπορείτε να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το Απομακρυσμένο παιχνίδι. Εάν βρεθούν πολλές κονσόλες, επιλέξτε την κονσόλα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. 

Από τη δεύτερη φορά και μετά, θα μπορείτε να επιλέξετε την κονσόλα με την οποία είχατε συνδεθεί προηγουμένως.

Χειριστήρια Απομακρυσμένου παιχνιδιού σε κινητές συσκευές

Αν πατήσετε στην οθόνη της κινητής συσκευής σας κατά τη διάρκεια του Απομακρυσμένου παιχνιδιού, εμφανίζονται τα κουμπιά του χειριστηρίου. Αν χρησιμοποιείτε smartphone ή tablet Android™, τα σχέδια των κουμπιών και των εικονιδίων ενδέχεται να διαφέρουν.

Εάν ορίσετε επιλογές, εμφανίζεται ο πίνακας ελέγχου.

 • Ρυθμίσεις
  Μπορείτε να αλλάξετε ρυθμίσεις, όπως ο προσανατολισμός οθόνης και ο τρόπος εμφάνισης των κουμπιών του χειριστηρίου. Ο πίνακας ελέγχου είναι επίσης το σημείο από όπου θα τερματίσετε το Απομακρυσμένο παιχνίδι.
 • Κουμπί Δημιουργία
  Εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες με το κουμπί Δημιουργία του χειριστηρίου.
 • Κουμπί PS
  Εμφανίζει το κέντρο ελέγχου της κονσόλας PS5.
 • Κατάσταση μικροφώνου
  Επιλέξτε Μικρόφωνο ενεργό / Μικρόφωνο ανενεργό για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο.
 • Κουμπί επιλογών
  Εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες με το κουμπί επιλογών του χειριστηρίου.
 • Κλείσιμο
  Κλείνει τον πίνακα ελέγχου.

Εάν ορίσετε επιλογές, εμφανίζεται ο πίνακας ελέγχου.

Μπορείτε να εκτελέσετε τις παρακάτω ενέργειες από τον πίνακα ελέγχου:

 • Ρυθμίσεις
  Μπορείτε να αλλάξετε ρυθμίσεις, όπως ο προσανατολισμός οθόνης και ο τρόπος εμφάνισης των κουμπιών του χειριστηρίου. Ο πίνακας ελέγχου είναι επίσης το σημείο από όπου θα τερματίσετε το Απομακρυσμένο παιχνίδι.
 • Κουμπί SHARE
  Εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες με το κουμπί SHARE του χειριστηρίου.
 • Κουμπί PS
  Εμφανίζει την αρχική οθόνη της κονσόλας PS4.
 • Κατάσταση μικροφώνου
  Επιλέξτε Μικρόφωνο ενεργό / Μικρόφωνο ανενεργό για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο.
 • Κουμπί OPTIONS
  Εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες με το κουμπί OPTIONS του χειριστηρίου.
 • Κλείσιμο
  Κλείνει τον πίνακα ελέγχου.

Έξοδος από το Απομακρυσμένο παιχνίδι

 1. Πατήστε στην οθόνη κατά τη διάρκεια του Απομακρυσμένου παιχνιδιού.
  Εμφανίζονται τα κουμπιά του χειριστηρίου.
 2. Στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης, ορίστε επιλογές.
  Εμφανίζεται ο πίνακας ελέγχου για το Απομακρυσμένο παιχνίδι.
 3. Επιλέξτε Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αποσύνδεση.
  Θα εμφανιστεί το εξής μήνυμα: "Αυτή η συνεδρία Απομακρυσμένου παιχνιδιού θα αποσυνδεθεί".
 4. Για να τερματίσετε το Απομακρυσμένο παιχνίδι ενώ η κονσόλα βρίσκεται σε λειτουργία αδράνειας, επιλέξτε το πλαίσιο για Θέση της συνδεδεμένης κονσόλας σε λειτουργία αδράνειας.
 5. Επιλέξτε OK.
  Το Απομακρυσμένο παιχνίδι κλείνει και η οθόνη επιστρέφει στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν συνδέσετε την κινητή συσκευή σας στην κονσόλα σας.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης