Πώς να βρείτε τον αριθμό μοντέλου και τον αριθμό σειράς του χειριστηρίου Access 

Μάθετε πού μπορείτε να βρείτε τους αριθμούς σειράς και μοντέλου στο χειριστήριο Access™.

Πώς να βρείτε τον αριθμό σειράς στο χειριστήριο Access  

Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό σειράς στο πίσω μέρος του χειριστηρίου, κάτω από τον κωδικό QR.

  • Ο αριθμός σειράς έχει 17 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες. 
  • Μπορείτε να σαρώσετε τον κωδικό QR στο πίσω μέρος του χειριστηρίου για να δείτε τον αριθμό σειράς.

Πώς να βρείτε τον αριθμό μοντέλου στο χειριστήριο Access  

Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό μοντέλου στο πίσω μέρος του χειριστηρίου, πάνω από τον κωδικό QR.

  • Ο αριθμός μοντέλου αρχίζει από CFI. 

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης