Υποστήριξη ασύρματου χειριστηρίου DUALSHOCK 4

Μάθετε πώς να φορτίσετε και να συζεύξετε ένα ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK®4 με την κονσόλα PlayStation®5 ή την κονσόλα PlayStation®4, καθώς και πώς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του χειριστηρίου.

Πώς να συζεύξετε το χειριστήριό σας με την κονσόλα PS5 ή PS4

 1. Βεβαιωθείτε ότι η κονσόλα σας είναι ενεργοποιημένη.
 2. Συνδέστε το χειριστήριο στην κονσόλα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB.
 3. Αν το χειριστήριο είναι απενεργοποιημένο, πατήστε το κουμπί PS. Αφού η φωτιζόμενη μπάρα αναβοσβήσει, η ένδειξη παίκτη ανάβει.

(Α) Φωτιζόμενες μπάρες

(B) Θύρα USB

(C) Καλώδιο USB

(D) Στην κονσόλα PS4

Όταν το χειριστήριό σας έχει αρκετή διάρκεια μπαταρίας, μπορείτε να αποσυνδέσετε το καλώδιο USB και να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο ασύρματα.

 • Λάβετε υπόψη ότι το χειριστήριό σας μπορεί να συζευχθεί μόνο με μία κονσόλα κάθε φορά. Αν θελήσετε να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριό σας σε άλλη κονσόλα, θα πρέπει να το συζεύξετε με την κονσόλα αυτή.
 • Μπορείτε να συνδέσετε έως και τέσσερα χειριστήρια σε μία κονσόλα.
 • Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη σύζευξη του χειριστηρίου με την κονσόλα, δοκιμάστε να επαναφέρετε το χειριστήριο.

Πώς να συνδέσετε το ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK 4 με άλλες συσκευές

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο χωρίς να βρίσκεστε στην κονσόλα. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις συμβατές συσκευές, τις εφαρμογές και τις υποστηριζόμενες δυνατότητες, επισκεφθείτε τον παρακάτω οδηγό.

Πώς να φορτίσετε το ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK 4

Όταν έρθει η ώρα για φόρτιση, συνδέστε το ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK 4 στην κονσόλα PS4™ χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB. Η μπαταρία του χειριστηρίου μπορεί να φορτιστεί ενώ η κονσόλα σας είναι ενεργοποιημένη ή σε λειτουργία αδράνειας.

Για να ελέγξετε τη στάθμη της μπαταρίας του χειριστηρίου, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PS για να εμφανιστεί το Γρήγορο μενού. Το εικονίδιο της μπαταρίας θα αναβοσβήνει όσο φορτίζεται ο ελεγκτής.

 • Χρειάζεστε περίπου 2 ώρες για να φορτίσετε το χειριστήριο όταν η μπαταρία έχει εξαντληθεί εντελώς.
 • Για να λειτουργεί σωστά το χειριστήριο, φροντίστε να το φορτίζετε τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.
 • Η διάρκεια της μπαταρίας εξαρτάται από τον τρόπο που χρησιμοποιείτε το χειριστήριο και το περιβάλλον χρήσης και φύλαξης.

Αν το χειριστήριο δεν φορτίζει σωστά, δοκιμάστε να κάνετε επαναφορά του χειριστηρίου.

Πώς να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του ασύρματου χειριστηρίου DUALSHOCK 4

Επιλέξτε την κονσόλα σας παρακάτω.

 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Παρελκόμενα.
 2. Επιλέξτε Χειριστήριο (Γενικά) και διαμορφώστε τις ρυθμίσεις χειριστηρίου.
 1. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Συσκευές.
 2. Επιλέξτε Χειριστήρια και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις χειριστηρίου.
Για να δρομολογήσετε όλες τις εξόδους ήχου στα ακουστικά,
 1. Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Συσκευές > Συσκευές ήχου.
 2. Επιλέξτε Έξοδος στα ακουστικά > Όλοι οι ήχοι.
 3. Προσαρμόστε τον Έλεγχο έντασης ήχου (ακουστικά).

Αν η επιλογή Έξοδος στα ακουστικά είναι απενεργοποιημένη, αυτό σημαίνει ότι το χειριστήριο δεν έχει ανιχνεύσει τα ακουστικά.

 • Αν το ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK 4 δεν δονείται με τον κατάλληλο τρόπο, μπορεί να είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία δόνησης του χειριστηρίου. Για να την ενεργοποιήσετε ξανά, επιλέξτε Ρυθμίσεις > Συσκευές > Χειριστήρια και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση δόνησης.
 • Αν έχετε συνδέσει ακουστικά στην υποδοχή ακουστικών 3,5 χιλ. στο ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK 4 και δεν ακούτε ήχο ή ο ήχος από τα ακουστικά είναι πολύ αδύναμος, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει πλήρως το βύσμα των ακουστικών.

Αντιμετωπίζετε προβλήματα με το ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK 4;

Αν ακολουθήσατε τις παραπάνω οδηγίες αλλά πιστεύετε ότι το χειριστήριο δεν συνδέεται σωστά, δοκιμάστε να κάνετε επαναφορά του χειριστηρίου.

Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα μετά την επαναφορά, επισκεφτείτε τις Επισκευές PlayStation.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης