Πώς να αντιμετωπίσετε προβλήματα με το ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK 4

Βρείτε τα βήματα αντιμετώπισης προβλημάτων με το ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK®4.

Πώς να επαναφέρετε το ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK 4

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το χειριστήριό σας, συχνά το πρώτο βήμα αντιμετώπισης είναι η επαναφορά του χειριστηρίου.

  1. Απενεργοποιήστε την κονσόλα PlayStation®4 και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
  2. Αποσυνδέστε το ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK®4 από το επίσημο καλώδιο USB.
  3. Στο πίσω μέρος του χειριστηρίου, θα βρείτε μια μικρή οπή – το κουμπί επαναφοράς βρίσκεται μέσα σε αυτήν την οπή.
  4. Χρησιμοποιήστε έναν μικρό, ξεδιπλωμένο συνδετήρα (ή κάτι παρόμοιο) για να πατήσετε παρατεταμένα το κουμπί επαναφοράς για τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα.
  5. Θα πρέπει να έχει γίνει επαναφορά του χειριστηρίου σας τώρα.
  6. Συνδέστε το χειριστήριο στην κονσόλα PS4, χρησιμοποιώντας το επίσημο καλώδιο USB.
  7. Συνδέστε το σε μια θύρα USB στο μπροστινό (ή πίσω) μέρος της κονσόλας PS4.
  8. Πατήστε το κουμπί PS για να συζεύξετε το χειριστήριο με την κονσόλα PS4.

Αν δοκιμάσατε να επαναφέρετε το χειριστήριό σας και εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, επιλέξτε ένα πρόβλημα από τις παρακάτω επιλογές.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Ζητήστε βοήθεια και υποστήριξη για τα προϊόντα PlayStation