Σύζευξη του ασύρματου χειριστηρίου DUALSHOCK®4 με άλλες συσκευές

Σύζευξη του ασύρματου χειριστηρίου DUALSHOCK®4 με PC, Mac και συσκευές Android και iOS

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK 4 με συμβατά παιχνίδια και εφαρμογές εκτός της κονσόλας PS4™, μπορείτε να το συνδέσετε μέσω Bluetooth® σε μερικά βήματα.

Συσκευές Bluetooth συμβατές με το ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK 4

Οι συσκευές με τα λειτουργικά συστήματα που αναφέρονται παρακάτω ή νεότερα από αυτά υποστηρίζουν συνδέσεις Bluetooth του ασύρματου χειριστηρίου DUALSHOCK 4. Μόλις συνδεθείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ασύρματο χειριστήριό σας για να ελέγξετε τα συμβατά παιχνίδια και τις εφαρμογές μέσω Bluetooth.

 • Android™ 10
 • iOS 13
 • iPadOS 13
 • macOS Catalina
 • tvOS 13

Μπορείτε να συνδέσετε ένα ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK 4 σε έναν υπολογιστή με Windows μέσω ασύρματου προσαρμογέα USB DUALSHOCK®4 ή με ένα συμβατό καλώδιο micro USB. 

Βήμα 1: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία σύζευξης του ασύρματου χειριστηρίου DUALSHOCK 4

Για να χρησιμοποιήσετε ένα χειριστήριο σε μια συσκευή για πρώτη φορά, ενεργοποιήστε τη λειτουργία σύζευξης:

 1. Βεβαιωθείτε ότι η φωτιζόμενη μπάρα στο χειριστήριο είναι σβηστή.
  Αν η φωτιζόμενη μπάρα είναι αναμμένη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PS μέχρι να σβήσει το φως. Αν υπάρχει συνδεδεμένο καλώδιο USB στο χειριστήριο, αποσυνδέστε το.
 2. Κρατώντας πατημένο το κουμπί SHARE, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PS μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η φωτιζόμενη μπάρα.

Βήμα 2: Συνδέστε το ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK 4 μέσω Bluetooth

 1. Στη συσκευή σας, μεταβείτε στις ρυθμίσεις Bluetooth και ενεργοποιήστε το Bluetooth.
 2. Επιλέξτε τη σάρωση για νέες συσκευές και στη συνέχεια επιλέξτε το χειριστήριο από τη λίστα των συσκευών.
  Όταν ολοκληρωθεί η σύζευξη, η φωτιζόμενη μπάρα ανάβει σταθερά.

Το χειριστήριο μπορεί να συζευχθεί μόνο με μία συσκευή κάθε φορά. Κάθε φορά που αλλάζετε συσκευές, θα πρέπει να κάνετε σύζευξη του χειριστηρίου με τη νέα συσκευή.

Συμβατά παιχνίδια και εφαρμογές με το ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK 4

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ασύρματο χειριστήριο για να παίζετε παιχνίδια με μετάδοση συνεχούς ροής από την κονσόλα PS5™ ή PS4™ στη συμβατή συσκευή σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή PS Remote Play.

Το ασύρματο χειριστήριο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή παιχνιδιών που υποστηρίζουν τα ασύρματα χειριστήρια DUALSHOCK 4. 

Αν συνδέσετε ένα ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK 4 σε μια συμβατή συσκευή Sony Xperia, είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες. 

Για τις υπόλοιπες συσκευές, λάβετε υπόψη ότι ορισμένες λειτουργίες του ασύρματου χειριστηρίου δεν είναι διαθέσιμες κατά τη σύνδεση μέσω Bluetooth:

 • Η επιφάνεια αφής δεν υποστηρίζεται.
 • Το χρώμα της φωτιζόμενης μπάρας δεν μπορεί να αλλάξει. 
 • Δεν υποστηρίζεται θόρυβος, ο αισθητήρας κίνησης και ο ήχος από την υποδοχή ακουστικών. 

Επανασύνδεση του ασύρματου χειριστηρίου DUALSHOCK 4 στην κονσόλα σας

Για να συνδέσετε ξανά το ασύρματο χειριστήριο στην κονσόλα PS5 ή PS4, συνδέστε το με ένα συμβατό καλώδιο USB και πατήστε το κουμπί PS στο ασύρματο χειριστήριο. Στη συνέχεια μπορείτε να αφαιρέσετε το καλώδιο USB και να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο ασύρματα.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια με το ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK 4;

Αν ακολουθήσατε τις παραπάνω οδηγίες αλλά πιστεύετε ότι το χειριστήριο δεν συνδέεται σωστά, επισκεφτείτε το διαγνωστικό εργαλείο Fix & Replace.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης