Χρήση των ασύρματων χειριστηρίων DUALSHOCK®4 με άλλες συσκευές

Πώς να χρησιμοποιήσετε τα ασύρματα χειριστήρια DUALSHOCK 4 σε PC, Mac, Android και iOS

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK®4 με συμβατά παιχνίδια και εφαρμογές εκτός της κονσόλας σας, μπορείτε να το συνδέσετε μέσω Bluetooth® ή USB σε μερικά βήματα.

Συμβατές συσκευές με το ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK 4

Οι συσκευές με τα λειτουργικά συστήματα που αναφέρονται παρακάτω ή με νεότερα συστήματα από αυτά, υποστηρίζουν σύνδεση με το ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK 4 μέσω Bluetooth και USB. Μόλις συνδεθείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ασύρματο χειριστήριό σας για να ελέγξετε συμβατά παιχνίδια και εφαρμογές.

 • Android™ 10
 • iOS 13
 • iPadOS 13
 • macOS Catalina
 • tvOS 13 

Μπορείτε να συνδέσετε ένα ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK 4 σε έναν υπολογιστή με Windows μέσω ασύρματου προσαρμογέα USB DUALSHOCK®4 ή με ένα συμβατό καλώδιο micro USB. 

Πώς να συζεύξετε το ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK 4 με μια υποστηριζόμενη συσκευή 

Για να συζεύξετε μέσω Bluetooth το ασύρματο χειριστήριο με μια υποστηριζόμενη συσκευή για πρώτη φορά, ενεργοποιήστε τη λειτουργία σύζευξης.

 1. Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη παίκτη στο χειριστήριο είναι σβηστή.
  Αν η ένδειξη παίκτη είναι αναμμένη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PS μέχρι να σβήσει. Αν υπάρχει συνδεδεμένο USB στο χειριστήριο, αποσυνδέστε το. 

 2. Κρατώντας πατημένο το κουμπί SHARE, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί PS μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η φωτιζόμενη μπάρα.

 3. Ενεργοποιήστε το Bluetooth στη συσκευή σας και στη συνέχεια επιλέξτε το χειριστήριο από τη λίστα συσκευών Bluetooth. Μόλις ολοκληρωθεί η σύζευξη, η φωτιζόμενη μπάρα αναβοσβήνει και στη συνέχεια ανάβει η ένδειξη παίκτη.

Συμβατά παιχνίδια και εφαρμογές με το ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK 4

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το ασύρματο χειριστήριο για να παίζετε παιχνίδια με μετάδοση συνεχούς ροής από την κονσόλα PS5™ ή PS4™ στη συμβατή συσκευή σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή PS Remote Play.

Το ασύρματο χειριστήριο μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή παιχνιδιών που υποστηρίζουν τα ασύρματα χειριστήρια DUALSHOCK 4. 

Αν συνδέσετε ένα ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK 4 σε μια συμβατή συσκευή Sony Xperia, είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες. 

Για τις υπόλοιπες συσκευές, λάβετε υπόψη ότι ορισμένες λειτουργίες του ασύρματου χειριστηρίου δεν είναι διαθέσιμες κατά τη σύνδεση μέσω Bluetooth.

 • Το touchpad δεν υποστηρίζεται.
 • Το χρώμα της φωτιζόμενης μπάρας δεν μπορεί να αλλάξει. 
 • Δεν υποστηρίζεται θόρυβος, ο αισθητήρας κίνησης και ο ήχος από την υποδοχή ακουστικών. 

Επανασύνδεση του ασύρματου χειριστηρίου DUALSHOCK 4 στην κονσόλα σας

Για να συνδέσετε ξανά το ασύρματο χειριστήριο στην κονσόλα PS5 ή PS4, συνδέστε το με ένα συμβατό καλώδιο USB και πατήστε το κουμπί PS στο ασύρματο χειριστήριο. Στη συνέχεια μπορείτε να αφαιρέσετε το καλώδιο USB και να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο ασύρματα.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια με το ασύρματο χειριστήριο DUALSHOCK 4;

Αν ακολουθήσατε τις παραπάνω οδηγίες αλλά πιστεύετε ότι το χειριστήριο δεν συνδέεται σωστά, επισκεφτείτε το διαγνωστικό εργαλείο PlayStation Repairs.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης