PlayStations kundestøtte

Kontrollere

Hva trenger du hjelp med?

Velg en kategori nedenfor:

Tilbake til kategorier
DualSense-kontroller
Tilbake

DualSense-kontroller

Koble til

Når du bruker den trådløse DualSense™-kontrolleren for første gang, må du parkoble den med konsollen.

 1. Kontroller at PS5™-konsollen er slått på.
 2. Koble kontrolleren til konsollen med den medfølgende USB-kabelen.
 3. Hvis kontrolleren er slått av, trykker du på PS-knappen. Når lyslisten blinker, lyser spillerindikatoren.
 • Når kontrolleren har nok batteristrøm, kan du koble fra USB-kabelen og bruke kontrolleren trådløst.
 • Merk deg at kontrolleren bare kan pares med én PS5-konsoll om gangen. Når du vil bruke kontrolleren på en annen konsoll, må du pare den med den aktuelle konsollen.  Du kan bruke opptil fire kontrollere samtidig. Når du trykker på PS-knappen, tildeles hver bruker en farge.

Parkoble med andre enheter

Enheter som bruker operativsystemene som er oppført nedenfor, eller nyere operativsystemer, støtter Bluetooth- og USB-tilkoblinger for den trådløse DualSense-kontrolleren. Når tilkoblingen er opprettet, kan du bruke den trådløse kontrolleren til å kontrollere kompatible spill og programmer.

 • macOS Big Sur 11.3
 • iOS 14.5 
 • iPadOS 14.5 
 • tvOS 14.5 
 • Android 12

Windows-PC-er støtter kontrolleren via en kablet tilkobling.

 • Det kan hende at enkelte funksjoner på kontrolleren ikke er tilgjengelige, avhengig av enheten. Det gis ingen garantier for at alle enheter er kompatible med kontrolleren.
 • For å sjekke hvilke Android-enheter som støtter DualSense-kontrollerdriveren, må du rådføre deg med produsenten av enheten din.

Når du skal pare den trådløse kontrolleren med en støttet enhet via Bluetooth for første gang, må du slå på paringsmodus:

 1. Sørg for at spillerindikatoren på kontrolleren er av.
  Hvis spillerindikatoren er på, må du holde inne PS-knappen til den slår seg av. Hvis en USB-enhet er koblet til kontrolleren, må den kobles fra.
 2. Mens du holder inne opprett-knappen, må du holde inne PS-knappen til lyslisten blinker.
 3. Aktiver Bluetooth på enheten din, og velg deretter kontrolleren fra listen med Bluetooth-enheter.
  Når sammenkoblingen er fullført, blinker lyslisten, og deretter lyser spillerindikatoren.

Kontrolleren kan kun kobles sammen med én enhet om gangen. Hver gang du bytter enhet, må du koble kontrolleren sammen med den nye enheten.

Oppdater

Programvareoppdateringer til en trådløs DualSense-kontroller legges til når du oppdaterer systemprogramvaren til PS5-konsollen. Par kontrolleren og følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere.

Slik starter du en oppdatering manuelt:

 1. Gå til Innstillinger > Tilbehør Kontroller (generelt).
 2. Velg Enhetsprogramvare på trådløse DualSense-kontrollere.

Feilsøking

 1. Slå av PS5-konsollen.
 2. Finn den lille reset-knappen på baksiden av kontrolleren. Bruk en nål eller et lignende verktøy (følger ikke med) for å trykke på reset-knappen.
 3. Dette vil ikke konfigurere kontrolleren på nytt eller påvirke innstillingene for paring.
 4. Koble kontrolleren til PlayStation®5-konsollen med USB-kabelen som fulgte med kontrolleren, og trykk på PS-knappen.

Du finner serienummeret på baksiden av den trådløse kontrolleren under QR-koden.

 • Serienummeret består av 17 alfanumeriske tegn.

Hvis du har fulgt instruksjonene ovenfor, men mener at kontrolleren ikke kobler seg til ordentlig, kan du gå til diagnostikkverktøyet til PlayStation-reparasjoner.

Tilbake til kategorier
DualSense Edge-kontroller
Tilbake

DualSense Edge-kontroller

Delenavn

A) Retningsknapper

B) Opprett-knapp

C) Lyslist

D) Styreplate

E) Spillerindikator

F) Valgknapp

g) Handlingsknapper

H) Høyre spak / R3-knapp

I) Fn-knapp (funksjonsknapp)

J) Høyttaler

K) PS-knapp

L) Hodesettkontakt

M) Mikrofon

N) Dempeknapp

O) Venstre spak / L3-knapp

A) R2-stoppglidebryter

B) L2-stoppglidebryter

C) Spor for venstre tilbake-knapp

D) Reset-knapp

E) UTLØSER-lås

F) Spor for høyre tilbake-knapp

A) Spakmoduloppbevaring (ekstra spakmodul selges separat)

B) Bakhendelknapper*

C) Kontaktdeksel

D) Spakhetter

*Halvkuleknappen bak er festet under kontrolleren (ikke på bildet).

Koble til

Når du bruker den trådløse DualSense Edge™-kontrolleren for første gang, må du parkoble den med konsollen.

 1. Slå på PS5™-konsollen.
 2. Koble kontrolleren til konsollen med den medfølgende USB-kabelen.
 3. Trykk på PS-knappen.
  Kontrolleren slås på. Når lyslisten blinker, lyser spillerindikatoren.
 • Når kontrolleren har nok batteristrøm, kan du koble fra USB-kabelen og bruke kontrolleren trådløst.  

 • Merk deg at kontrolleren bare kan pares med én PS5-konsoll om gangen. Når du vil bruke kontrolleren på en annen konsoll, må du pare den med den aktuelle konsollen.  
 • Du kan bruke opptil fire kontrollere samtidig. Når du trykker på PS-knappen, tildeles hver bruker en farge.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se veiledningen nedenfor. 

Når du har en kontroller paret med PS5-konsollen, kan du pare en annen kontroller trådløst.

 1. Kontroller at lyslisten på den andre kontrolleren er av før du begynner paringen. Hvis lyslisten er på, må du holde inne PS-knappen til lyset slås av. 
 2. Med den parede kontrolleren går du til Innstillinger > Tilbehør > Generelt > Bluetooth-tilbehør.  
 3. Med den andre kontrolleren du vil pare, trykker du på og holder nede opprett-knappen og PS-knappen samtidig.  
 4. Med kontrolleren som allerede er paret, velger du den andre kontrolleren som vises på skjermen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se veiledningen nedenfor. 

Tilpasse

DualSense Edge™ trådløs kontroller leveres med standard hetter og hetter med høy kuppel og lav kuppel. Velg en spakhettetype som passer best til spillestilen din.

 1. Dra opp spakhetten som er festet på kontrolleren.
  Hetten løftes bort.
 2. Juster den valgte hettetypen med spaken og trykk ned for å feste den.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se veiledningen nedenfor. 

Tilbake-knappene i halvkuppelform kan byttes ut.

 1. Sett tilbake-knappene i halvkuppelform inn i tilbake-knappsporene.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se veiledningen nedenfor. 

Gjør det enklere å bruke en DualSense Edge trådløs kontroller ved å endre knappetildelinger.

 1. Gå til Innstillinger > Tilbehør.
 2. Velg DualSense Edge trådløs kontroller > Egendefinerte profiler.
 3. Velg Opprett egendefinert profil, angi et navn for den egendefinerte profilen, og velg OK.
 4. Velg Tilpasning av knappetildelinger.
 5. Velg knappen du vil endre, og velg deretter funksjonen du vil tilordne til den.
  Hvis du velger Deaktiver, vil det ikke skje noe når du trykker ned knappen.
 6. Velg Bruk.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se veiledningen nedenfor. 

Juster følsomheten og dødsonen til spakene på en DualSense Edge trådløs kontroller.

 1. Gå til Innstillinger > Tilbehør.

 2. Velg DualSense Edge trådløs kontroller > Egendefinerte profiler.

 3. Velg Opprett egendefinert profil, angi et navn for den egendefinerte profilen, og velg OK.

 4. Velg Spakfølsomhet/dødsone.

 5. Bruk retningsknappene til å velge elementene du vil endre.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se veiledningen nedenfor. 

Profiler

I egendefinerte profiler kan du lagre spakfølsomhet, egendefinerte knappetildelinger, vibreringsfølsomhet med mer.

 1. Gå til Innstillinger > Tilbehør
 2. Velg DualSense Edge trådløs kontroller > Egendefinerte profiler
 3. Velg Opprett egendefinert profil, angi et navn for den egendefinerte profilen, og velg OK
 4. Velg et element du vil tilpasse. 

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se veiledningen nedenfor. 

Tilordne profilsnarveier slik at du kan bytte til dem under spilling og bruke dem på andre PS5-konsoller.

Gå til snarveier ved å holde nede Fn-knappen og deretter trykke på en valgknapp (trekant-knapp, sirkel-knapp, kryss-knapp eller firkant-knapp).

Profilen som er tilordnet til snarveien for Fn-knappen og trekant-knappen, er standardprofilen og kan ikke endres. Du kan tilordne profiler du har laget, til de tre andre snarveiene.

 1. Gå til Innstillinger > Tilbehør.

 2. Velg DualSense Edge trådløs kontroller > Egendefinerte profiler.

 3. Gå til fanen for Ikke tildelte profiler, og velg Tilordne ved siden av profilen du ønsker å tilordne.

 4. Velg en snarvei.
  Hvis det allerede er tilordnet en profil til snarveien, vises navnet på profilen. Hvis du tilordner profilen, overskrives den forrige profilen.

 5. Bruk snarveien til å endre profilen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se veiledningen nedenfor.

Feilsøking

Hvis en spakmodul ikke fungerer som den, skal eller slutter å fungere, kan du bytte den ut med en ny spakmodul (selges separat). Venstre og høyre spakmodul er utskiftbare og kan festes på begge sider.

 1. Sørg for at spillerindikatoren på kontrolleren er av.
  Hvis spillerindikatoren er på, må du holde inne PS-knappen til den slår seg av.
 2. Koble USB-kabelen fra kontrolleren.
 3. Ta av frontdekselet.
  Skyv UTLØSER-låsen på baksiden av kontrolleren for å ta av dekselet.
 1. Løft utløserspaken.
 1. Ta av spakmodulen, og sett på en ny spakmodul.
  Kontroller at spakmodulen er riktig plassert, og skyv deretter modulen langs sporene på kontrolleren til du hører et klikk.
 1. Ta ned utløserspaken.
 1. Fest frontdekselet.
  Juster de hevede delene av dekselet med hakkene på kontrolleren, og skyv deretter dekselet forsiktig på plass til du hører et klikk.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se veiledningen nedenfor. 

Hvis du har problemer med kontrolleren, er ofte det første feilsøkingstrinnet å tilbakestille kontrolleren. En tilbakestilling vil ikke konfigurere kontrolleren på nytt eller påvirke innstillingene for sammenkobling og profil.

D) Reset-knapp
 1. Slå av PS5-konsollen.
 2. Finn den lille reset-knappen på baksiden av kontrolleren.
 3. Bruk en nål eller et lignende verktøy (følger ikke med) for å trykke på reset-knappen.
  Dette vil ikke konfigurere kontrolleren på nytt eller påvirke innstillingene for sammenkobling og profil.
 4. Koble kontrolleren til PlayStation®5-konsollen med USB-kabelen som fulgte med kontrolleren, og trykk på PS-knappen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se veiledningen nedenfor. 

Tilbake til kategorier
DUALSHOCK 4-kontroller
Tilbake

DUALSHOCK 4-kontroller

Koble til

 1. Kontroller at konsollen er slått på.
 2. Koble den trådløse DUALSHOCK®4-kontrolleren til konsollen med den medfølgende USB-kabelen.
 • Hvis kontrolleren er slått av, trykker du på PS-knappen. Når lyslisten blinker, lyser spillerindikatoren.
 • Når kontrolleren har nok batteristrøm, kan du koble fra USB-kabelen og bruke kontrolleren trådløst. 
 • Merk deg at kontrolleren bare kan pares med én konsoll om gangen. Når du vil bruke kontrolleren på en annen konsoll, må du pare den med den aktuelle konsollen.
 • Du kan bruke opptil fire kontrollere samtidig. Når du trykker på PS-knappen, tildeles hver bruker en farge. 
 • Hvis du har problemer med å pare kontrolleren med konsollen, kan du gå til PlayStation-reparasjoner.

Parkoble med andre enheter

Når du skal pare den trådløse kontrolleren med en støttet enhet via Bluetooth for første gang, må du slå på sammenkoblingsmodus.

 1. Sørg for at spillerindikatoren på kontrolleren er av. Hvis spillerindikatoren er på, må du holde inne PS-knappen til den slår seg av. Hvis en USB-enhet er koblet til kontrolleren, må den kobles fra. 
 2. Mens du holder inne SHARE-knappen, må du holde inne PS-knappen til lyslisten blinker.
 3. Aktiver Bluetooth på enheten din, og velg deretter kontrolleren fra listen med Bluetooth-enheter. Når sammenkoblingen er fullført, blinker lyslisten, og deretter lyser spillerindikatoren.

Du må utføre følgende trinn hver gang du kobler til PS5-konsollen eller PS4-konsollen fra PC-en eller Mac-en din.

 1. Slå på konsollen, eller sett den i hvilemodus. 
 2. Koble kontrolleren til PC-en eller Mac-en. 
 3. Start PS Avstandsspill-appen på PC-en eller Mac-en, og velg deretter  Logg på PSN.
    Logg på med den samme kontoen som du bruker på konsollen din.
 4. Når du velger Innstillinger, kan du konfigurere innstillinger for videokvalitet for Avstandsspill som oppløsning og bildefrekvens. 
 5. Velg PS5 eller PS4.
  Appen søker etter PS5- eller PS4-konsollen du har logget på kontoen din med, og kobler deretter automatisk til konsollen. Når appen er koblet til, vises konsollens skjermbilde på PC-en eller Mac-en, og du kan begynne å bruke Avstandsspill. Hvis det finnes flere konsoller, velger du konsollen du vil bruke. 

Fra andre gang du bruker en konsoll, kan du velge konsollen du koblet til tidligere. 

Hvis konsollen ikke kan kobles til datamaskinen automatisk, blir du bedt om å registrere konsollen manuelt på PC-en eller Mac-en.

Feilsøking

 1. Slå av og koble fra PS4-konsollen. 
 2. Finn den lille reset-knappen på baksiden av kontrolleren nær L2-knappen.
 3. Bruk et lite verktøy til å trykke inn knappen i det lille hullet. Hold knappen nede i ca. 3-5 sekunder.
 4. Plugg inn konsollen, koble til kontrolleren med en USB-kabel, og trykk på PS-knappen. Hvis lyslisten lyser blått, er kontrolleren parkoblet.

Hvis du har fulgt instruksjonene ovenfor, men mener at kontrolleren ikke kobler seg til ordentlig, kan du gå til diagnostikkverktøyet til PlayStation-reparasjoner.

Tilbake til kategorier
Access-kontroller
Tilbake

Access-kontroller

Delenumre og funksjoner

A. PS-knapp

B. Analog spak 

C. Låseknapp for forlengelsesarm

D. Profilindikator/profilknapp 

E. Kontrollerindikator 

F. Spillerindikator 

G. Lyslist 

H. Midtre knapp 

I. Knappeholder 

J. Knappehette/knappehetteetikett

A. Spakfeste

B. Spakbase

C. Release-lås

D. USB-port 

E. Utvidelsesporter

A. Reset-knapp

B. 10–24-skruehull 

C. 1/4–20-skruehull

D. Sklisikker bakside

Koble til

Når du bruker Access™-kontrolleren for første gang, må du parkoble den med PS5®-konsollen. Konsollen må også være konfigurert og paret med en trådløs DualSense™-kontroller.

 1. Kontroller at PS5-konsollen er slått på.
 2. Koble kontrolleren til konsollen med den medfølgende USB-kabelen.
  Paringen er fullført, og du kan koble fra USB-kabelen hvis du vil bruke kontrolleren trådløst.
 3. Trykk på PS-knappen på spakbasen.
 4. Velg en bruker.
  Når lyslisten blinker, lyser spillerindikatoren og kontrollerindikatoren.
 5. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere kontrolleren din. Bruk baseprofilen til å navigere gjennom konfigureringen.

Hvis du vil bruke to nye Access-kontrollere for første gang, må du pare begge med PS5-konsollen. Konsollen må også være konfigurert og paret med en trådløs DualSense™-kontroller. 

 1. Kontroller at konsollen er slått på. 
 2. Koble én av kontrollerne til konsollen med den medfølgende USB-kabelen. Gjenta med den andre kontrolleren.
  Paringen er fullført, og du kan koble fra USB-kabelen hvis du vil bruke kontrollerne trådløst.
 3. Trykk på PS-knappen på spakbasen på den første kontrolleren. 
 4. Velg en bruker.
  Når lyslisten blinker, lyser spillerindikatoren og kontrollerindikatoren.
 5. Trykk på PS-knappen på spakbasen på den andre kontrolleren.
 6. Velg samme bruker som på den første kontrolleren.
  Når lyslisten blinker, lyser spillerindikatoren på samme måte som med den første kontrolleren, og to kontrollerindikatorer lyser.
 7. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere kontrollerne dine. Bruk baseprofilen til å navigere gjennom konfigureringen. 
Støttevideo: Konfigurering av Access-kontroller

Tilpasse

Bytt knappehettene med de ulike typene som følger med, for å finne det oppsettet som passer best til spillestilen din. Det kan være lurt å slå av Access-kontrolleren mens du bytter hetter for å unngå å trykke på knappene ved et uhell under spilling.

Du kan montere Access™-kontrolleren til et stativ eller en AMPS-base ved hjelp av skruehullene på undersiden av kontrolleren. 

Finn ut mer om spesifikasjoner for utvidelsesporten og 3D-utskriftsinformasjon for Access™-kontrolleren for PlayStation®5-konsoller.

For å legge til flere alternativ kan knapper, brytere og andre enheter fra tredjeparter som er kompatible med en 3,5 mm port, kobles til utvidelsensportene til kontrolleren. Portene er plassert i denne rekkefølgen, fra venstre: E1, E2, USB-port, E3 og E4.

Profiler

Opprett og lagre opptil 30 egendefinerte profiler for Access-kontrolleren.

 1. Fra hjem-skjermen går du til Innstillinger > Tilbehør
 2. Velg Access-kontroller > Profilbibliotek.
 3. Velg Opprett profil.
 4. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere Kontrollerretning og Knappetildelinger.
 5. Velg ett av de tre sporene, og velg Tildel.
  Hvis du velger Tildel uten å velge et spor, lagres innstillingene på PlayStation®5-konsollen uten å være tildelt et spor på kontrolleren.
 1. Velg en profil fra Profilbibliotek.
 2. Velg Rediger > Knappetildelinger
 3. Velg knappen du vil redigere, og velg deretter Tildel knapp.
 4. Velg funksjonen du vil tildele til knappen.
  Du kan også velge Ikke tildelt for å angi knappen til null (ingen funksjon).
 5. Følg instruksjonene på skjermen for å tilpasse knappetrykk.
 6. Gjenta trinn 3–5 til du har redigert alle knappene du ønsker. 
 7. Når du er ferdig med å redigere knappetildelingene, velger du Ferdig
 8. Lagre endringene dine ved å tildele profilen til et spor på kontrolleren. 
Støttevideo: Tilordne Access-kontrollerprofiler
Støttevideo: Opprette Access-kontrollerprofiler

Feilsøking

Hvis du har problemer med kontrolleren, kan du prøve å bruke reset-knappen. Denne tilbakestillingsmetoden påvirker ikke paring, profiler eller andre kontrollerinnstillinger.

 1. Slå av PlayStation®5-konsollen.
  Gå til kontrollsenteret og velg Strøm > Slå av PS5-enheten.
  Du kan også trykke på og holde inne av/på-knappen til konsollen avgir et lydsignal.
 2. Snu kontrolleren og finn reset-knappen.
 3. Bruk en liten nål eller lignende (følger ikke med) til å holde inn reset-knappen i minst ett sekund.
 4. Koble kontrolleren til PS5®-konsollen med den medfølgende USB-kabelen, og trykk på PS-knappen.

Du finner serienummeret over QR-koden på baksiden av kontrolleren.

Sørg for å oppdatere systemprogramvaren til PS5®-konsollen og enhetsprogramvaren til Access-kontrolleren til de nyeste versjonene som er tilgjengelige. 

Hvis problemene vedvarer etter at du har prøvd å tilbakestille kontrolleren, kan du prøve feilsøkingsverktøyet vårt.

Tilbake til kategorier
Håndbøker og garanti
Tilbake

Håndbøker og garanti

Håndbøker og garantier

Finn håndboken for din konsoll eller enhet.

Finn informasjon om garantien for konsollene og enhetene dine.

Elektronisk brukerhåndbok

Hvis du vil se i brukerhåndboken til PlayStation®5-konsollen din, går du til hjem-skjermen på PS5-konsollen og velger

Innstillinger > Brukerhåndbok, Helse og sikkerhet og Annen informasjon > Brukerhåndbok.

Se den elektroniske brukerhåndboken for PlayStation®4-konsollen.

Se den elektroniske brukerhåndboken for PlayStation®3-konsollen.