Tilbehør

Tilbehør

PlayStations kundestøtte

Hva trenger du hjelp med?

Velg en kategori nedenfor:

Tilbake til kategorier
Annet tilbehør
Tilbake

Annet tilbehør

HD-kamera (PS5-konsoller)

Vil du være med når du strømmer kringkastingene? Bruk HD-kameraet (CFI-ZEY-serien) eller PlayStation-kameraet (CUH-ZEY-serien) til å få med deg selv på direktestrømmen.

 1. Trykk på opprett-knappen, og velg Kringkast.
 2. Velg strømmetjenesten du vil kringkaste med.
 3. Angi kringkastingsinformasjonen. Når du vil ta med videoen fra kameraet eller lyden fra talechatten, velger du Kringkastingsalternativer og tilpasser hvordan du kringkaster.
 4. Når du er klar, velger du Begynn å sende, så starter kringkastingen. Kringkastingskortet vises i kontrollsenteret.
 1. Rengjør HD-kameralinsene med en ren, tørr mikrofiberklut. Ikke bruk vann eller andre rengjøringsmidler.
 2. Sjekk om linsene har sprekker eller er ødelagte.
 3. Prøv å flytte deg nærmere kameraet. 
 4. Ikke flytt HD-kameraet etter at du har konfigurert det. 
 5. Sørg for at HD-kameraet står på et stabilt underlag. Hvis du flytter på det under spilling, kan det føre til sporingsproblemer.

PlayStation Camera

PlayStation Camera-adapteren brukes til å koble PlayStation®Camera* (solgt til PlayStation®4-konsoller) til en PlayStation®5-konsoll. Dette gjør det mulig å bruke PlayStation®VR når du spiller støttede PS4™-spill på en PS5™-konsoll, inkludert spill som krever PlayStation®Move eller PlayStation®VR-siktekontrollere.

*Modell CUH-ZEY1 eller CUH-ZEY2

Merk: Det nye HD-kameraet til PS5 er ikke kompatibelt med PS VR. Du må bruke PS Camera (til PS4) med en PlayStation Camera-adapter (ingen kjøp kreves) for å bruke PS VR på PS5.

 1. Koble PS Camera-kabelen til AUX-porten som du finner bak på PS4.
 2. Plasser PS-kameraet på et flatt underlag pekende mot der du skal sitte når du spiller.
 3. Endre vinkelen til PS-kameraet for å sørge for at det registrerer riktig område.

Hvis du konfigurerer PS Camera for PS VR, må du utføre noen ekstra trinn. Se den fullstendige hurtigstartveiledningen og videoen for PS VR for å få mer informasjon.

PlayStation Move

PS Move-kontrolleren er kompatibel med PS5™- og PS4™-konsoller. Du må pare kontrolleren hvis det er første gang du bruker den.

 1. Slå på PS5- eller PS4-konsollen, og konfigurer PlayStation®Camera.
 2. Koble PS Move-kontrolleren til konsollen ved hjelp av den medfølgende USB Mini Type-B-kabelen.
 3. Trykk på PS-knappen på PS Move-kontrolleren.
 • Du kan bruke opptil fire bevegelseskontrollere samtidig. Hvis du vil bruke to eller flere PS Move-kontrollere, må du pare hver kontroller for seg.
 • Når du spiller med PS Move-kontrolleren, må du alltid koble fra USB-kabelen før bruk.

Konfigurer bevegelseskontrolleren PS Move, og finn feilsøkingstrinn for problemer med PS Move-bevegelseskontrolleren.

Mediefjernkontroll

Du må pare mediefjernkontrollen med PS5™-konsollen før du kan bruke den:

 1. Gå til Innstillinger > Tilbehør > Mediefjernkontroll > Konfigurer mediefjernkontroll, og følg paringsinstruksjonene på skjermen. 
 2. Hvis den automatiske paringen ikke fungerer, velger du Konfigurere manuelt og følger instruksjonene på skjermen.

Med mediefjernkontrollen kan du navigere i PlayStation®5-konsollen og få tilgang til medier og apper uten en trådløs kontroller.

Trådløs PlayStation-siktekontroller

PS VR-siktekontrolleren er en Bluetooth®-enhet. Du må pare kontrolleren når du bruker den for første gang, og når du bruker den med en annen PS4™-konsoll.

Når PS4-konsollen er slått på, kobler du til kontrolleren med en mikro-USB-kabel*. Deretter trykker du på 2 PS-knappen. Kontrolleren pares med konsollen og slår seg på. Etter at du har paret kontrolleren, kan du koble fra mikro-USB-kabelen og bruke kontrolleren trådløst. 

*PS VR-siktekontrolleren leveres ikke med mikro-USB. Bruk mikro-USB-kabelen til den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren.

Feilsøk problemer med etterslep, parkobling eller blinkende lys med PS VR-siktekontrolleren.

Tilbake til kategorier
Trådløs DualSense™-kontroller
Tilbake

Trådløs DualSense™-kontroller

Koble til

Første gang du bruker en kontroller, må du pare den med konsollen.

 1. Kontroller at PS5™-konsollen er slått på.
 2. Koble kontrolleren til konsollen med den medfølgende USB-kabelen.
 3. Hvis kontrolleren er slått av, trykker du på PS-knappen. Når lyslisten blinker, lyser spillerindikatoren.
 • Når kontrolleren har nok batteristrøm, kan du koble fra USB-kabelen og bruke kontrolleren trådløst.
 • Merk deg at kontrolleren bare kan pares med én PS5-konsoll om gangen. Når du vil bruke kontrolleren på en annen konsoll, må du pare den med den aktuelle konsollen.  Du kan bruke opptil fire kontrollere samtidig. Når du trykker på PS-knappen, tildeles hver bruker en farge.

Parkoble med andre enheter

Enheter som bruker operativsystemene som er oppført nedenfor, eller nyere operativsystemer, støtter Bluetooth- og USB-tilkoblinger for den trådløse DualSense-kontrolleren. Når tilkoblingen er opprettet, kan du bruke den trådløse kontrolleren til å kontrollere kompatible spill og programmer.

 • macOS Big Sur 11.3
 • iOS 14.5 
 • iPadOS 14.5 
 • tvOS 14.5 
 • Android 12

Windows-PC-er støtter kontrolleren via en kablet tilkobling.

 • Det kan hende at enkelte funksjoner på kontrolleren ikke er tilgjengelige, avhengig av enheten. Det gis ingen garantier for at alle enheter er kompatible med kontrolleren.
 • For å sjekke hvilke Android-enheter som støtter DualSense-kontrollerdriveren, må du rådføre deg med produsenten av enheten din.

Når du skal pare den trådløse kontrolleren med en støttet enhet via Bluetooth for første gang, må du slå på paringsmodus:

 1. Sørg for at spillerindikatoren på kontrolleren er av.
  Hvis spillerindikatoren er på, må du holde inne PS-knappen til den slår seg av. Hvis en USB-enhet er koblet til kontrolleren, må den kobles fra.
 2. Mens du holder inne opprett-knappen, må du holde inne PS-knappen til lyslisten blinker.
 3. Aktiver Bluetooth på enheten din, og velg deretter kontrolleren fra listen med Bluetooth-enheter.
  Når sammenkoblingen er fullført, blinker lyslisten, og deretter lyser spillerindikatoren.

Kontrolleren kan kun kobles sammen med én enhet om gangen. Hver gang du bytter enhet, må du koble kontrolleren sammen med den nye enheten.

Oppdater

Programvareoppdateringer til en trådløs DualSense-kontroller legges til når du oppdaterer systemprogramvaren til PS5-konsollen. Par kontrolleren og følg instruksjonene på skjermen for å oppdatere.

Slik starter du en oppdatering manuelt:

 1. Gå til Innstillinger > Tilbehør Kontroller (generelt).
 2. Velg Enhetsprogramvare på trådløse DualSense-kontrollere.

Feilsøking

 1. Slå av PS5-konsollen.
 2. Finn den lille reset-knappen på baksiden av kontrolleren. Bruk en nål eller et lignende verktøy (følger ikke med) for å trykke på reset-knappen.
 3. Dette vil ikke konfigurere kontrolleren på nytt eller påvirke innstillingene for paring.
 4. Koble kontrolleren til PlayStation®5-konsollen med USB-kabelen som fulgte med kontrolleren, og trykk på PS-knappen.

Du finner serienummeret på baksiden av den trådløse kontrolleren under QR-koden.

 • Serienummeret består av 17 alfanumeriske tegn.

Hvis du har fulgt instruksjonene ovenfor, men mener at kontrolleren ikke kobler seg til ordentlig, kan du gå til diagnostikkverktøyet til PlayStation-reparasjoner.

Tilbake til kategorier
DualSense Edge™ trådløs kontroller
Tilbake

DualSense Edge™ trådløs kontroller

Delenavn

A) Retningsknapper

B) Opprett-knapp

C) Lyslist

D) Styreplate

E) Spillerindikator

F) Valgknapp

g) Handlingsknapper

H) Høyre spak / R3-knapp

I) Fn-knapp (funksjonsknapp)

J) Høyttaler

K) PS-knapp

L) Hodesettkontakt

M) Mikrofon

N) Dempeknapp

O) Venstre spak / L3-knapp

A) R2-stoppglidebryter

B) L2-stoppglidebryter

C) Spor for venstre tilbake-knapp

D) Reset-knapp

E) UTLØSER-lås

F) Spor for høyre tilbake-knapp

A) Spakmoduloppbevaring (ekstra spakmodul selges separat)

B) Bakhendelknapper*

C) Kontaktdeksel

D) Spakhetter

*Halvkuleknappen bak er festet under kontrolleren (ikke på bildet).

Koble til

Første gang du bruker kontrolleren, må du pare den med konsollen.

 1. Slå på PS5™-konsollen.
 2. Koble kontrolleren til konsollen med den medfølgende USB-kabelen.
 3. Trykk på PS-knappen.
  Kontrolleren slås på. Når lyslisten blinker, lyser spillerindikatoren.
 • Når kontrolleren har nok batteristrøm, kan du koble fra USB-kabelen og bruke kontrolleren trådløst.  

 • Merk deg at kontrolleren bare kan pares med én PS5-konsoll om gangen. Når du vil bruke kontrolleren på en annen konsoll, må du pare den med den aktuelle konsollen.  
 • Du kan bruke opptil fire kontrollere samtidig. Når du trykker på PS-knappen, tildeles hver bruker en farge.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se veiledningen nedenfor. 

Når du har en kontroller paret med PS5-konsollen, kan du pare en annen kontroller trådløst.

 1. Kontroller at lyslisten på den andre kontrolleren er av før du begynner paringen. Hvis lyslisten er på, må du holde inne PS-knappen til lyset slås av. 
 2. Med den parede kontrolleren går du til Innstillinger > Tilbehør > Generelt > Bluetooth-tilbehør.  
 3. Med den andre kontrolleren du vil pare, trykker du på og holder nede opprett-knappen og PS-knappen samtidig.  
 4. Med kontrolleren som allerede er paret, velger du den andre kontrolleren som vises på skjermen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se veiledningen nedenfor. 

Tilpasse

DualSense Edge™ trådløs kontroller leveres med standard hetter og hetter med høy kuppel og lav kuppel. Velg en spakhettetype som passer best til spillestilen din.

 1. Dra opp spakhetten som er festet på kontrolleren.
  Hetten løftes bort.
 2. Juster den valgte hettetypen med spaken og trykk ned for å feste den.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se veiledningen nedenfor. 

Tilbake-knappene i halvkuppelform kan byttes ut.

 1. Sett tilbake-knappene i halvkuppelform inn i tilbake-knappsporene.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se veiledningen nedenfor. 

Gjør det enklere å bruke en DualSense Edge trådløs kontroller ved å endre knappetildelinger.

 1. Gå til Innstillinger > Tilbehør.
 2. Velg DualSense Edge trådløs kontroller > Egendefinerte profiler.
 3. Velg Opprett egendefinert profil, angi et navn for den egendefinerte profilen, og velg OK.
 4. Velg Tilpasning av knappetildelinger.
 5. Velg knappen du vil endre, og velg deretter funksjonen du vil tilordne til den.
  Hvis du velger Deaktiver, vil det ikke skje noe når du trykker ned knappen.
 6. Velg Bruk.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se veiledningen nedenfor. 

Juster følsomheten og dødsonen til spakene på en DualSense Edge trådløs kontroller.

 1. Gå til Innstillinger > Tilbehør.

 2. Velg DualSense Edge trådløs kontroller > Egendefinerte profiler.

 3. Velg Opprett egendefinert profil, angi et navn for den egendefinerte profilen, og velg OK.

 4. Velg Spakfølsomhet/dødsone.

 5. Bruk retningsknappene til å velge elementene du vil endre.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se veiledningen nedenfor. 

Profiler

I egendefinerte profiler kan du lagre spakfølsomhet, egendefinerte knappetildelinger, vibreringsfølsomhet med mer.

 1. Gå til Innstillinger > Tilbehør
 2. Velg DualSense Edge trådløs kontroller > Egendefinerte profiler
 3. Velg Opprett egendefinert profil, angi et navn for den egendefinerte profilen, og velg OK
 4. Velg et element du vil tilpasse. 

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se veiledningen nedenfor. 

Tilordne profilsnarveier slik at du kan bytte til dem under spilling og bruke dem på andre PS5-konsoller.

Gå til snarveier ved å holde nede Fn-knappen og deretter trykke på en valgknapp (trekant-knapp, sirkel-knapp, kryss-knapp eller firkant-knapp).

Profilen som er tilordnet til snarveien for Fn-knappen og trekant-knappen, er standardprofilen og kan ikke endres. Du kan tilordne profiler du har laget, til de tre andre snarveiene.

 1. Gå til Innstillinger > Tilbehør.

 2. Velg DualSense Edge trådløs kontroller > Egendefinerte profiler.

 3. Gå til fanen for Ikke tildelte profiler, og velg Tilordne ved siden av profilen du ønsker å tilordne.

 4. Velg en snarvei.
  Hvis det allerede er tilordnet en profil til snarveien, vises navnet på profilen. Hvis du tilordner profilen, overskrives den forrige profilen.

 5. Bruk snarveien til å endre profilen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se veiledningen nedenfor.

Feilsøking

Hvis en spakmodul ikke fungerer som den, skal eller slutter å fungere, kan du bytte den ut med en ny spakmodul (selges separat). Venstre og høyre spakmodul er utskiftbare og kan festes på begge sider.

 1. Sørg for at spillerindikatoren på kontrolleren er av.
  Hvis spillerindikatoren er på, må du holde inne PS-knappen til den slår seg av.
 2. Koble USB-kabelen fra kontrolleren.
 3. Ta av frontdekselet.
  Skyv UTLØSER-låsen på baksiden av kontrolleren for å ta av dekselet.
 1. Løft utløserspaken.
 1. Ta av spakmodulen, og sett på en ny spakmodul.
  Kontroller at spakmodulen er riktig plassert, og skyv deretter modulen langs sporene på kontrolleren til du hører et klikk.
 1. Ta ned utløserspaken.
 1. Fest frontdekselet.
  Juster de hevede delene av dekselet med hakkene på kontrolleren, og skyv deretter dekselet forsiktig på plass til du hører et klikk.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se veiledningen nedenfor. 

Hvis du har problemer med kontrolleren, er ofte det første feilsøkingstrinnet å tilbakestille kontrolleren. En tilbakestilling vil ikke konfigurere kontrolleren på nytt eller påvirke innstillingene for sammenkobling og profil.

D) Reset-knapp
 1. Slå av PS5-konsollen.
 2. Finn den lille reset-knappen på baksiden av kontrolleren.
 3. Bruk en nål eller et lignende verktøy (følger ikke med) for å trykke på reset-knappen.
  Dette vil ikke konfigurere kontrolleren på nytt eller påvirke innstillingene for sammenkobling og profil.
 4. Koble kontrolleren til PlayStation®5-konsollen med USB-kabelen som fulgte med kontrolleren, og trykk på PS-knappen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se veiledningen nedenfor. 

Tilbake til kategorier
Trådløs DUALSHOCK®4-kontroller
Tilbake

Trådløs DUALSHOCK®4-kontroller

Koble til

 1. Kontroller at konsollen er slått på.
 2. Koble kontrolleren til konsollen med den medfølgende USB-kabelen. 
 • Hvis kontrolleren er slått av, trykker du på PS-knappen. Når lyslisten blinker, lyser spillerindikatoren.
 • Når kontrolleren har nok batteristrøm, kan du koble fra USB-kabelen og bruke kontrolleren trådløst. 
 • Merk deg at kontrolleren bare kan pares med én konsoll om gangen. Når du vil bruke kontrolleren på en annen konsoll, må du pare den med den aktuelle konsollen.
 • Du kan bruke opptil fire kontrollere samtidig. Når du trykker på PS-knappen, tildeles hver bruker en farge. 
 • Hvis du har problemer med å pare kontrolleren med konsollen, kan du gå til PlayStation-reparasjoner.

Parkoble med andre enheter

Når du skal pare den trådløse kontrolleren med en støttet enhet via Bluetooth for første gang, må du slå på sammenkoblingsmodus.

 1. Sørg for at spillerindikatoren på kontrolleren er av. Hvis spillerindikatoren er på, må du holde inne PS-knappen til den slår seg av. Hvis en USB-enhet er koblet til kontrolleren, må den kobles fra. 
 2. Mens du holder inne SHARE-knappen, må du holde inne PS-knappen til lyslisten blinker.
 3. Aktiver Bluetooth på enheten din, og velg deretter kontrolleren fra listen med Bluetooth-enheter. Når sammenkoblingen er fullført, blinker lyslisten, og deretter lyser spillerindikatoren.

Du må utføre følgende trinn hver gang du kobler til PS5-konsollen eller PS4-konsollen fra PC-en eller Mac-en din.

 1. Slå på konsollen, eller sett den i hvilemodus. 
 2. Koble kontrolleren til PC-en eller Mac-en. 
 3. Start PS Avstandsspill-appen på PC-en eller Mac-en, og velg deretter  Logg på PSN.
    Logg på med den samme kontoen som du bruker på konsollen din.
 4. Når du velger Innstillinger, kan du konfigurere innstillinger for videokvalitet for Avstandsspill som oppløsning og bildefrekvens. 
 5. Velg PS5 eller PS4.
  Appen søker etter PS5- eller PS4-konsollen du har logget på kontoen din med, og kobler deretter automatisk til konsollen. Når appen er koblet til, vises konsollens skjermbilde på PC-en eller Mac-en, og du kan begynne å bruke Avstandsspill. Hvis det finnes flere konsoller, velger du konsollen du vil bruke. 

Fra andre gang du bruker en konsoll, kan du velge konsollen du koblet til tidligere. 

Hvis konsollen ikke kan kobles til datamaskinen automatisk, blir du bedt om å registrere konsollen manuelt på PC-en eller Mac-en.

Feilsøking

 1. Slå av og koble fra PS4-konsollen. 
 2. Finn den lille reset-knappen på baksiden av kontrolleren nær L2-knappen.
 3. Bruk et lite verktøy til å trykke inn knappen i det lille hullet. Hold knappen nede i ca. 3-5 sekunder.
 4. Plugg inn konsollen, koble til kontrolleren med en USB-kabel, og trykk på PS-knappen. Hvis lyslisten lyser blått, er kontrolleren parkoblet.

Hvis du har fulgt instruksjonene ovenfor, men mener at kontrolleren ikke kobler seg til ordentlig, kan du gå til diagnostikkverktøyet til PlayStation-reparasjoner.

Tilbake til kategorier
Kompatible hodesett
Tilbake

Kompatible hodesett

Parkoble

 1. Lad hodesettet med USB-kabelen som fulgte med hodesettet.
 2. Plugg USB-adapteren inn i konsollen.
 3. Slå på hodesettet, og vent til det blå lyset slutter å blinke og lyser kontinuerlig blått. Et kontinuerlig blått lys indikerer at paringen var vellykket.

Se den elektroniske brukerhåndboken for å finne ut mer om PS4™-konsollinnstillinger for Lydenheter.

Feilsøking

 1. Kontroller at den trådløse adapteren er ordentlig koblet til konsollen.
 2. Slå av hodesettet ved å trykke på OFF-knappen som er plassert nær ørekoppen, og sett det så til ON igjen. Lampen til hodesettet blinker under paringen.

Hodesettet kan være utenfor rekkevidde fra konsollen, eller en annen elektronisk enhet kan forårsake forstyrrelser for den trådløse ruteren.

 1. Prøv å slå trådløsruteren av og deretter på igjen.
 2. Hvis du fremdeles har problemer, kan du prøve å tilbakestille hodesettet.
Tilbake til kategorier
Håndbøker og garanti
Tilbake

Håndbøker og garanti

Håndbøker og garantier

Finn håndboken for din konsoll eller enhet.

Finn informasjon om garantien for konsollene og enhetene dine.

Elektronisk brukerhåndbok

Hvis du vil se i brukerhåndboken til PlayStation®5-konsollen din, går du til hjem-skjermen på PS5-konsollen og velger

Innstillinger > Brukerhåndbok, Helse og sikkerhet og Annen informasjon > Brukerhåndbok.

Se den elektroniske brukerhåndboken for PlayStation®4-konsollen.

Se den elektroniske brukerhåndboken for PlayStation®3-konsollen.