Tilbehør

Tilbehør

PlayStations kundestøtte

Hva trenger du hjelp med?

Velg en kategori nedenfor:

Tilbake til kategorier
DualSense Edge™ trådløs kontroller
Tilbake

DualSense Edge™ trådløs kontroller

Delenavn

A) Retningsknapper

B) Opprett-knapp

C) Lyslist

D) Styreplate

E) Spillerindikator

F) Valgknapp

g) Handlingsknapper

H) Høyre spak / R3-knapp

I) Fn-knapp (funksjonsknapp)

J) Høyttaler

K) PS-knapp

L) Hodesettkontakt

M) Mikrofon

N) Dempeknapp

O) Venstre spak / L3-knapp

A) R2-stoppglidebryter

B) L2-stoppglidebryter

C) Spor for venstre tilbake-knapp

D) Reset-knapp

E) UTLØSER-lås

F) Spor for høyre tilbake-knapp

Koble til

Første gang du bruker kontrolleren, må du pare den med konsollen.

 1. Slå på PS5™-konsollen.
 2. Koble kontrolleren til konsollen med den medfølgende USB-kabelen.
 3. Trykk på PS-knappen.
  Kontrolleren slås på. Når lyslisten blinker, lyser spillerindikatoren.
 • Når kontrolleren har nok batteristrøm, kan du koble fra USB-kabelen og bruke kontrolleren trådløst.  

 • Merk deg at kontrolleren bare kan pares med én PS5-konsoll om gangen. Når du vil bruke kontrolleren på en annen konsoll, må du pare den med den aktuelle konsollen.  
 • Du kan bruke opptil fire kontrollere samtidig. Når du trykker på PS-knappen, tildeles hver bruker en farge.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se veiledningen nedenfor. 

Når du har en kontroller paret med PS5-konsollen, kan du pare en annen kontroller trådløst.

 1. Kontroller at lyslisten på den andre kontrolleren er av før du begynner paringen. Hvis lyslisten er på, må du holde inne PS-knappen til lyset slås av. 
 2. Med den parede kontrolleren går du til Innstillinger > Tilbehør > Generelt > Bluetooth-tilbehør.  
 3. Med den andre kontrolleren du vil pare, trykker du på og holder nede opprett-knappen og PS-knappen samtidig.  
 4. Med kontrolleren som allerede er paret, velger du den andre kontrolleren som vises på skjermen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se veiledningen nedenfor. 

Tilpasse

DualSense Edge™ trådløs kontroller leveres med standard hetter og hetter med høy kuppel og lav kuppel. Velg en spakhettetype som passer best til spillestilen din.

 1. Dra opp spakhetten som er festet på kontrolleren.
  Hetten løftes bort.
 2. Juster den valgte hettetypen med spaken og trykk ned for å feste den.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se veiledningen nedenfor. 

Tilbake-knappene i halvkuppelform kan byttes ut.

 1. Sett tilbake-knappene i halvkuppelform inn i tilbake-knappsporene.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se veiledningen nedenfor. 

Gjør det enklere å bruke en DualSense Edge trådløs kontroller ved å endre knappetildelinger.

 1. Gå til Innstillinger > Tilbehør.
 2. Velg DualSense Edge trådløs kontroller > Egendefinerte profiler.
 3. Velg Opprett egendefinert profil, angi et navn for den egendefinerte profilen, og velg OK.
 4. Velg Tilpasning av knappetildelinger.
 5. Velg knappen du vil endre, og velg deretter funksjonen du vil tilordne til den.
  Hvis du velger Deaktiver, vil det ikke skje noe når du trykker ned knappen.
 6. Velg Bruk.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se veiledningen nedenfor. 

Juster følsomheten og dødsonen til spakene på en DualSense Edge trådløs kontroller.

 1. Gå til Innstillinger > Tilbehør.

 2. Velg DualSense Edge trådløs kontroller > Egendefinerte profiler.

 3. Velg Opprett egendefinert profil, angi et navn for den egendefinerte profilen, og velg OK.

 4. Velg Spakfølsomhet/dødsone.

 5. Bruk retningsknappene til å velge elementene du vil endre.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se veiledningen nedenfor. 

Profiler

I egendefinerte profiler kan du lagre spakfølsomhet, egendefinerte knappetildelinger, vibreringsfølsomhet med mer.

 1. Gå til Innstillinger > Tilbehør
 2. Velg DualSense Edge trådløs kontroller > Egendefinerte profiler
 3. Velg Opprett egendefinert profil, angi et navn for den egendefinerte profilen, og velg OK
 4. Velg et element du vil tilpasse. 

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se veiledningen nedenfor. 

Tilordne profilsnarveier slik at du kan bytte til dem under spilling og bruke dem på andre PS5-konsoller.

Gå til snarveier ved å holde nede Fn-knappen og deretter trykke på en valgknapp (trekant-knapp, sirkel-knapp, kryss-knapp eller firkant-knapp).

Profilen som er tilordnet til snarveien for Fn-knappen og trekant-knappen, er standardprofilen og kan ikke endres. Du kan tilordne profiler du har laget, til de tre andre snarveiene.

 1. Gå til Innstillinger > Tilbehør.

 2. Velg DualSense Edge trådløs kontroller > Egendefinerte profiler.

 3. Gå til fanen for Ikke tildelte profiler, og velg Tilordne ved siden av profilen du ønsker å tilordne.

 4. Velg en snarvei.
  Hvis det allerede er tilordnet en profil til snarveien, vises navnet på profilen. Hvis du tilordner profilen, overskrives den forrige profilen.

 5. Bruk snarveien til å endre profilen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se veiledningen nedenfor.

Feilsøking

Hvis en spakmodul ikke fungerer som den, skal eller slutter å fungere, kan du bytte den ut med en ny spakmodul (selges separat). Venstre og høyre spakmodul er utskiftbare og kan festes på begge sider.

 1. Sørg for at spillerindikatoren på kontrolleren er av.
  Hvis spillerindikatoren er på, må du holde inne PS-knappen til den slår seg av.
 2. Koble USB-kabelen fra kontrolleren.
 3. Ta av frontdekselet.
  Skyv UTLØSER-låsen på baksiden av kontrolleren for å ta av dekselet.
 1. Løft utløserspaken.
 1. Ta av spakmodulen, og sett på en ny spakmodul.
  Kontroller at spakmodulen er riktig plassert, og skyv deretter modulen langs sporene på kontrolleren til du hører et klikk.
 1. Ta ned utløserspaken.
 1. Fest frontdekselet.
  Juster de hevede delene av dekselet med hakkene på kontrolleren, og skyv deretter dekselet forsiktig på plass til du hører et klikk.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se veiledningen nedenfor. 

Hvis du har problemer med kontrolleren, er ofte det første feilsøkingstrinnet å tilbakestille kontrolleren. En tilbakestilling vil ikke konfigurere kontrolleren på nytt eller påvirke innstillingene for sammenkobling og profil.

D) Reset-knapp
 1. Slå av PS5-konsollen.
 2. Finn den lille reset-knappen på baksiden av kontrolleren.
 3. Bruk en nål eller et lignende verktøy (følger ikke med) for å trykke på reset-knappen.
  Dette vil ikke konfigurere kontrolleren på nytt eller påvirke innstillingene for sammenkobling og profil.
 4. Koble kontrolleren til PlayStation®5-konsollen med USB-kabelen som fulgte med kontrolleren, og trykk på PS-knappen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se veiledningen nedenfor.