Støtte for trådløs DUALSHOCK®4-kontroller

Støtte for trådløs DUALSHOCK®4-kontroller

Finn ut hvordan du parkobler og lader en trådløs DUALSHOCK 4-kontroller med en PlayStation®4-konsoll, og hvordan du endrer innstillingene for den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren.

PS4-konsoll: Slik parkobler du en trådløs DUALSHOCK 4-kontroller

 1. Slå på PS4-konsollen, koble til kontrolleren ved hjelp av en mikro-USB-kabel, og trykk deretter på PS-knappen på kontrolleren. 

 2. Når lampen på kontrolleren lyser, kan du fjerne kabelen og bruke kontrolleren trådløst.

Du kan bruke opptil fire kontrollere samtidig. Når du trykker på PS-knappen, tildeles brukeren en farge.

Andre enheter: Slik parkobler du en trådløs DUALSHOCK 4-kontroller

Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren borte fra PS4-konsollen. Finn ut mer om kompatible enheter, programmer og funksjonsstøtte:

Nullstille den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren

 1. Slå av og koble fra PS4-konsollen. 

 2. Finn den lille reset-knappen på baksiden av kontrolleren nær L2-knappen.

 3. Bruk et lite verktøy til å trykke inn knappen i det lille hullet. Hold knappen nede i ca. 3–5 sekunder.

 4. Koble kontrolleren til PS4-konsollen med en USB-kabel, og trykk på PS-knappen.

 5. Hvis lyslisten lyser blått, er kontrolleren parkoblet.

Hvis kontrolleren ikke svarer, eller den kan kobles til en annen USB-port eller et annet system, kan du gå til diagnostikkverktøyet til PlayStation-reparasjoner for å sjekke om maskinvaren kvalifiserer for en garantireparasjon.

Vibrasjonsinnstillinger på den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren

Hvis den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren ikke vibrerer som forventet, kan det hende at kontrollerens vibrasjonsfunksjon er slått av. Slik slår du den på igjen:

 1. Gå til Innstillinger > Enheter > Kontrollere > Aktiver vibrasjon.

 2. Hvis kontrolleren fremdeles har problemer, kan du prøve å nullstille den.

Lydinnstillinger på den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren

Hvis du har hodetelefoner koblet til hodetelefonkontakten på 3,5 mm på den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren, og du ikke hører noen lyd, eller lyden fra hodetelefonene er svært svak, må du kontrollere at hodetelefonkontakten er koblet til på riktig måte. Koble fra og sett hodetelefonene inn igjen.

Rute all lyd til hodetelefonene:

 1. Gå til Innstillinger > Enheter > Lydenheter.

 2. Velg Utgang til hodetelefoner> All lyd.

 3. Uthev alternativet Volumkontroll (hodetelefoner), og trykk på høyre side på D-Pad for å øke volumet på kontrolleren.

Hvis utgangen til hodetelefonene er utilgjengelig, betyr det at kontrolleren ikke har registrert hodetelefonene.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre