Feilsøke trådløs DUALSHOCK®4-kontroller

Feilsøke trådløs DUALSHOCK®4-kontroller

Finn ut hvordan du sammenkobler og lader en trådløs DUALSHOCK 4-kontroller med et PlayStation®4-system, og hvordan du endrer innstillingene for den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren.

PS4: sammenkoble den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren

 1. Slå på PS4-systemet, koble til kontrolleren ved hjelp av en USB-mikrokabel, og trykk deretter på PS-knappen på kontrolleren. 

 2. Når lampen på kontrolleren lyser, kan du fjerne kabelen og bruke kontrolleren trådløst.

Du kan bruke opptil fire kontrollere samtidig. Når du trykker på PS-knappen, blir en farge tildelt brukeren.

Datamaskin og mobilenhet: sammenkoble den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren

Du kan bruke den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren borte fra PS4-systemet. Finn ut mer om kompatible enheter, programmer og funksjonsstøtte:

Tilbakestille den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren

 1. Slå av og koble fra PS4-systemet. 

 2. Finn den lille tilbakestillingsknappen på baksiden av kontrolleren nær L2-knappen.

 3. Bruk et lite verktøy til å trykke inn knappen i det lille hullet. Hold knappen nede i ca. 3–5 sekunder.

 4. Koble kontrolleren til PS4-konsollen med en USB-kabel, og trykk på PS-knappen.

 5. Hvis lyslisten blir blå, er kontrolleren sammenkoblet.

Hvis kontrollenheten ikke svarer, eller er i stand til å koble til en annen USB-port eller et annet system, kan du gå til Reparer og erstatt-diagnostikkverktøyet for å sjekke om maskinvaren er kvalifisert for en garantireparasjon.

Vibrasjonsinnstillinger på den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren

Hvis den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren ikke vibrerer som forventet, kan det hende at kontrollerens vibrasjonsfunksjon er slått av. Slik slår du den på igjen:

 1. Gå til Innstillinger > Enheter > Kontrollere > Aktiver vibrasjon.

 2. Hvis kontrolleren fremdeles har problemer, kan du prøve å tilbakestille den.

Lydinnstillinger på den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren

Hvis du har hodetelefoner koblet til hodetelefonkontakten på 3,5 mm på den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren, og du ikke hører noen lyd, eller lyden fra hodetelefonene er svært svak, må du sjekke at hodetelefonkontakten er ordentlig koblet til. Koble fra og sett hodetelefonene inn igjen.

Rute all lyd til hodetelefonene:

 1. Gå til Innstillinger > Enheter > Lydenheter.

 2. Velg Utgang til hodetelefoner> All lyd.

 3. Uthev alternativet Volumkontroll (Hodetelefoner), og trykk på høyre side på D-Pad for å øke kontrollerens volum.

Hvis Utgang til hodetelefoner er utilgjengelig, betyr det at hodetelefonene ikke er registrert av kontrolleren.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre