Støtte for trådløs DUALSHOCK 4-kontroller

Støtte for trådløs DUALSHOCK 4-kontroller

Finn ut hvordan du parkobler og lader en trådløs DUALSHOCK®4-kontroller med PlayStation®5- eller PlayStation®4-konsollen, og hvordan du endrer kontrollerinnstillinger.

Slik parkobler du kontrolleren med en PS4- eller PS5-konsoll

 1. Kontroller at konsollen er slått på. 

 2. Koble kontrolleren til konsollen med den medfølgende USB-kabelen. 

 • Hvis kontrolleren er slått av, trykker du på PS-knappen. Når lyslisten blinker, lyser spillerindikatoren.
 • Når kontrolleren har nok batteristrøm, kan du koble fra USB-kabelen og bruke kontrolleren trådløst. 
 • Merk deg at kontrolleren bare kan pares med én konsoll om gangen. Når du vil bruke kontrolleren på en annen konsoll, må du pare den med den aktuelle konsollen. 
 • Du kan bruke opptil fire kontrollere samtidig. Når du trykker på PS-knappen, tildeles hver bruker en farge. 
 • Hvis du har problemer med å parkoble kontrolleren med konsollen, kan du gå til PlayStation-reparasjoner.

Slik kobler du en trådløs DUALSHOCK 4-kontroller sammen med andre enheter

Du kan bruke kontrolleren borte fra konsollen. Se i brukerveiledningen nedenfor for å finne ut mer om kompatible enheter, programmer og funksjonsstøtte.

Slik lader du en trådløs DUALSHOCK 4-kontroller i hvilemodus

Når du bruker PS4-konsollen, kan du sjekke batterinivået til kontrolleren ved å holde inne PS-knappen på kontrolleren slik at hurtigmenyen vises. Batterinivået til kontrolleren vises på denne skjermen. 

Slik lader du kontrolleren mens konsollen er i hvilemodus: 

 1. Gå til Innstillinger > Strømsparingsinnstillinger > Still inn funksjoner som er tilgjengelige i hvilemodus
 2. Velg Forsyn USB-porter med strøm.
  Kontrollere kan lades i hvilemodus. Hvis du velger tre timer, forsynes USB-portene med strøm i kun tre timer etter at hvilemodus er blitt aktivert. Etter tre timer reduserer systemet strømforbruket for å spare strøm.
 • Når lading pågår mens konsollen er i hvilemodus, blinker lyslisten på kontrolleren sakte oransje. Når ladingen er fullført, slås lyslisten av.

Slik justerer du kontrollerinnstillingene til en trådløs DUALSHOCK 4-kontroller

Velg konsoll nedenfor.

 1. Gå til Innstillinger > Tilbehør
 2. Velg Kontroller (generelt) og konfigurer kontrollerinnstillinger.
 1. Gå til Innstillinger > Enheter
 2. Velg Kontrollere og juster deretter kontrollerinnstillingene. 

For å rute all lyd til hodetelefonene 

 1. går du til Innstillinger > Enheter > Lydenheter
 2. Velg Utgang til hodetelefoner > All lyd.
  Juster Volume Control (Headphones).
  Hvis Utgang til øretelefoner er utilgjengelig, betyr det at kontrolleren ikke har registrert hodetelefonene.
 • Hvis den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren ikke vibrerer som forventet, kan det hende at kontrollerens vibrasjonsfunksjon er slått av. For å slå den på igjen velger du Aktiver vibrasjon
 • Hvis du har hodetelefoner koblet til hodetelefonkontakten på 3,5 mm på den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren, og du ikke hører noen lyd, eller lyden fra hodetelefonene er svært svak, må du kontrollere at hodetelefonkontakten er koblet til på riktig måte. 

Har du problemer med en trådløs DUALSHOCK 4-kontroller?

Hvis du har fulgt instruksjonene ovenfor, men mener at kontrolleren ikke kobler seg til ordentlig, kan du gå til diagnostikkverktøyet til PlayStation-reparasjoner.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre