Slik tilpasser du kontrollerinnstillingenepå PS4-konsoller

Konfigurer kontrollerinnstillinger på PlayStation®4-konsollen, og tilpass innstillinger som kontrollerens høyttalervolum eller vibrasjonsintensitet.

Slik endrer du generelle kontrollerinnstillinger på PS4-konsoller

  1. Gå til Innstillinger > Enheter.
  2. Velg Kontrollere for å konfigurere følgende innstillinger:

Du kan justere volumet fra kontrolleren ved å utheve Volumkontroll (høyttaler for kontroller) og flytte volumlinjen til venstre eller høyre.

Du kan slå vibrasjonsfunksjonen av og på ved å velge Aktiver vibrasjon.

Når du deaktiverer vibrasjon, vibrerer ikke kontrolleren selv om du aktiverer vibrasjonsfunksjonen i et spill.

Juster lysstyrken til lysbaren.

Du kan velge om du vil kommunisere med PS4-konsollen med Bluetooth eller en kablet tilkobling med USB-kabelen.

Denne innstillingen vises bare hvis du har koblet til en kontroller i CUH-ZCT2-serien med en USB-kabel.

Trenger du hjelp? 

Kontakt kundestøttespesialistene våre