Slik feilsøker du problemer med den trådløse DUALSHOCK 4-kontrolleren

Finn feilsøkingstrinn for den trådløse DUALSHOCK®4-kontrolleren.

Slik tilbakestiller du en trådløs DUALSHOCK 4-kontroller

Hvis du har problemer med kontrolleren, er ofte det første feilsøkingstrinnet å tilbakestille kontrolleren.

  1. Slå av og koble fra PlayStation®4-konsollen.
  2. Koble den trådløse DUALSHOCK®4-kontrolleren fra den offisielle USB-kabelen.
  3. På baksiden av kontrolleren finner du et lite hull – reset-knappen er inne i dette hullet.
  4. Bruk en liten, utbrettet binders (eller noe lignende) til å trykke på og holde inne reset-knappen i minst fem sekunder.
  5. Nå skal kontrolleren være tilbakestilt.
  6. Koble kontrolleren til PS4-konsollen med den offisielle USB-kabelen.
  7. Koble til en USB-port på forsiden (eller baksiden) av PS4-konsollen.
  8. Trykk på PS-knappen for å sammenkoble kontrolleren med PS4-konsollen.

Hvis du har prøvd å tilbakestille kontrolleren og fremdeles har problemer, kan du velge et problem fra listen nedenfor.

Trenger du hjelp? 

Få hjelp og støtte til dine PlayStation-produkter