Tilpasse en DualSense Edge trådløs kontroller

Slik tilpasser du en DualSense Edge trådløs kontroller

Finn ut hvordan du kan tilpasse kontrollerens spakhetter, tilbake-knapper og avtrekkerlengder.

Slik kan du bytte spakhetter på en DualSense Edge trådløs kontroller

DualSense Edge™ trådløs kontroller leveres med standard hetter og hetter med høy kuppel og lav kuppel. Velg en spakhettetype som passer best til spillestilen din.

  1. Dra opp spakhetten som er festet på kontrolleren.
    Hetten løftes bort.

  2. Juster den valgte hettetypen med spaken og trykk ned for å feste den.

Du kan også bytte ut spakmodulen hvis den ikke fungerer som den skal eller slutter å fungere.

Slik fester du tilbake-knapper på en DualSense Edge trådløs kontroller

DualSense Edge trådløs kontroller leveres med halvkuppel- og spakbaserte tilbake-knapper. Velg en tilbake-knapptype som passer best til spillestilen din.

  1. Tilbake-knappene i halvkuppelform kan byttes ut.

  2. Sett tilbake-knappene i halvkuppelform inn i tilbake-knappsporene.

  1. Den høyre og venstre tilbake-knappen i spakform kan ikke byttes ut. Se etter et symbol for høyre (R) eller (L) før du fester dem.

  2. Sett inn tilbake-knappene i spakform i de tilhørende tilbake-knappsporene.

Trekk tilbake-knappen (fra der den festes til kontrolleren) mot toppen av kontrolleren, og løft den ut av sporet.

Slik kan du endre L2/R2-knappenes avtrekkerlengde/-stopp

Du kan velge hvor langt L2- og R2-knappene skal gå inn når du trykker på dem (trykk). Bare flytt på L2- og R2-stoppglidebryteren bak på kontrolleren.

Fra toppen kan du angi trykket til langt trykk, medium trykk og kort trykk.

  • Hvis du setter stoppglidebryterne til medium eller kort trykk, fungerer ikke avtrekkereffektfunksjonen.

Slik kan du angi profiler og innstillinger for DualSense Edge trådløs kontroller

Du kan også tilpasse følsomheten til kontrollerspaken, tidssoner, knappetildelinger, vibrasjonsintensitet og intensiteten på avtrekkereffekten ved å opprette egendefinerte profiler.

Trenger du hjelp? 

Få hjelp og støtte til dine PlayStation-produkter