Överföra spel och sparade data från PS4™- till PS5™-konsoler

Överföra spel och sparade data från PS4™- till PS5™-konsoler

Ta reda på hur du överför spel och sparade data från PS4- till PS5-konsoler med hjälp av Wi-Fi, utökat lagringsutrymme eller PS Plus molnlagring. 

Dataöverföring från PS4- till PS5-konsoler

När du överför data raderas eller skrivs inga data över på PS5- eller PS4-konsolen. Under den första konfigurationen av PS5 kan du överföra data för flera spelare. När du är klar med den första konfigurationen kan du överföra data för ett inloggat konto i taget. 

  1. Logga in på det konto som är inloggat på PS5-konsolen.

  2. Uppdatera systemprogramvaran till den senaste versionen.

  3. Synkronisera trophy-information genom att trycka på OPTIONS-knappen medan du visar Trophies och välja Synkronisera med PlayStation Network.

Anslut PS5- och PS4-konsolen till samma nätverk. Du kan antingen använda kommersiellt tillgängliga nätverkskablar eller ansluta trådlöst (Wi-Fi®). Följande diagram är ett exempel på när både PS5- och PS4-konsolen ansluts trådlöst.

A) Nätverk
Anslut PS5- och PS4-konsolen till samma modem eller router och överför data trådlöst.

B) Nätverkskabel
Om du bara har en nätverkskabel försöker du med det här: Anslut PS5- och PS4-konsolen trådlöst till samma nätverk. Sedan ansluter du PS5-konsolen till PS4-konsolen med nätverkskabeln. När du gör det får du högre överföringshastighet. Den blir lika snabb som om du hade anslutit båda konsolerna till nätverket med nätverkskablar.
När båda konsolerna är anslutna till nätverket med nätverkskablar behöver du inte ansluta PS5-konsolen till PS4-konsolen.

C) HDMI-kabel

D) Strömsladd 
Använd de strömsladdar som levererades med din PS5- och din PS4-konsol.

Du överför data under den första konfigurationen genom att följa anvisningarna på skärmen när du kommit till steget för dataöverföring.

Så här överför du data efter den första konfigurationen: 

  1. Slå på PS4- och PS5-konsolen och anslut dem till samma nätverk via Wi-Fi eller nätverkskablar. 

  2. På PS5-konsolen går du in på Inställningar > System > Systemprogramvara > Dataöverföring > Fortsätt.

  3. Välj den PS4 du vill överföra data från.

  1. När meddelandet Förbered för dataöverföring visas på PS5-konsolen trycker du in strömknappen på PS4-konsolen i minst en sekund (till du hör ett pip).

  2. På PS5-konsolen väljer du de data du vill överföra.

  3. Läs igenom varningarna och välj Starta överföring.

  4. Under dataöverföringen startas PS5-konsolen om automatiskt. När PS5-konsolen har startats om kan du börja använda den.

Komma åt PS4-spel på det utökade lagringsutrymmet för PS5

Du kan ansluta en enhet för utökad lagring som du använder med PS4-konsolen till PS5-konsolen och komma åt spelbara PS4-spel. 

Överföra sparade data med hjälp av Playstation®Plus molnlagring

På PS5-konsolen kallas onlinelagringsutrymmet på Playstation Plus för molnlagring. Om du är PlayStation Plus-medlem kommer du åt data som är lagrade i onlinelagringsutrymmet på PS5-konsolen.

PS4-spel som kan spelas på PS5-konsoler

Du kan spela kompatibla PS4-spel på PS5-konsolen. Varje gång du vill spela ett skivbaserat spel måste du sätta i spelskivan, även när du har kopierat alla speldata till konsollagringen.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter