Hjälpmedelsinställningar på PS5-konsoler

Använda hjälpmedelsinställningar på PS5-konsoler

Ta reda på hur du anpassar handkontrollens inställningar, ställer in zoomvisning och aktiverar textning för hörselskadade i hjälpmedelsinställningarna på PlayStation®5-konsoler.

Hjälpmedelsinställningar på PS5™-konsolen

Du konfigurerar de här inställningarna genom att gå till hemskärmen och välja Inställningar > Hjälpmedel.

Så här anpassar du handkontrollens inställningar på PS5-konsoler

Gå in på Inställningar > Hjälpmedel > Handkontroller om du vill ändra följande inställningar för handkontrollen:

 1. Slå på Aktivera anpassade knapptilldelningar om du vill använda en anpassad knapplayout.

 2. Välj Anpassa knapptilldelningar och välj en knapp på handkontrollen om du vill ändra tilldelning för den. 

 3. När du är klar trycker du på Bekräfta

Välj Återställ om du vill återgå till standardlayouten.

Ställ in styrkan på handkontrollens vibrationsfunktion.

Du kan ställa in styrkan på avtryckareffekten. Med avtryckareffekten kan du känna olika nivåer av spänning och motstånd från L2- och R2-knapparna beroende på spelet. Du kan använda funktionen i spel som har stöd för den.

Set the fördröjning för tryck och håll ned for the PS-knapp or skapa-knapp.

Så här förstorar du visningsområdet på PS5-konsoler

Gå till Inställningar > Hjälpmedel > Visning > Zoom och sätt på Aktivera zoom.

Om du aktiverar Justera visningsområde efter rörelse flyttas visningsområdet automatiskt med i dina rörelser när du zoomar in.

 1. När du är på skärmen du vill förstora trycker du på PS-knappen och fyrkantknappen samtidigt.
  Zoomförstoringen ändras varje gång du trycker. Du kan använda högerspaken för att flytta visningsområdet.
 2. Tryck på X-knappen när du är nöjd med zoomförstoringen.
  Zoomförstoring och visning är inställda och du kan fortsätta med det du höll på med i inzoomat läge. Om du har aktiverat Justera visningsområde efter rörelse flyttas visningsområdet automatiskt med i dina rörelser när du zoomar in.

Det går inte att zooma i vissa funktioner eller appar, till exempel  

 • vid fjärrspel
 • under sändning
 • medan du delar din skärm via Dela skärm eller Share Play.

När du använder vissa funktioner, till exempel spelar ett spel eller tittar på skivbaserade media, flyttas inte visningsområdet även om Justera visningsområde efter rörelse är aktiverat.

 1. I inzoomat läge trycker du på PS-knappen och fyrkantknappen samtidigt.
  Du kommer tillbaka till skärmen för förstoring och justering av visningsområde.
 2. Tryck på cirkelknappen för att avsluta zoom.

Så här anpassar du PS5-konsolens inställningar för visning och text

Gå in på Inställningar > Hjälpmedel > Visning om du vill ändra följande inställningar för visning och text:

Invertera text- och bakgrundsfärger på skärmen. När den här inställningen är aktiverad är HDR (high dynamic range) avstängt.

Slå på Aktivera färgfilter och välj ett färgfilter som ger andra färgalternativ. 

Dra i skjutreglaget för att justera färgstyrkan.

Ändra textstorlek.

Aktivera för att visa text i fetstil.

Aktivera om du vil ändra färg på text och bakgrunder för att förbättra konstrasten och läsbarheten.

Ställ in hastigheten för horisontell textbläddring.

Aktivera för att minska rörelseeeffekter och rörelser på skärmen.

Så här aktiverar du skärmläsaren på PS5-konsoler 

Skärmläsaren läser upp text på skärmen. Den ger också talad vägledning för hantering av konsolen.

Obs! Skärmläsaren finns bara på vissa språk. Skärmläsarens språk är kopplat till språket på konsolen.

Du aktiverar skärmläsaren och konfigurerar dess inställningar genom att gå in på hemskärmen och välja Inställningar > Hjälpmedel > Skärmläsare.

Du kan göra följande när texten läses upp.

 • Pausa/Spela upp
  Tryck på PS-knappen och triangelknappen samtidigt.
 • Börja läsa från början
  Tryck på PS-knappen och R1-knappen samtidigt.

Aktivera skärmläsare
Slå på och av skärmläsaren.

Hastighet för tal
Ställ in hastigheten för uppläsningen.

Rösttyp
Välj en röst.

Röstvolym
Dra i reglaget för att ställa in volymen på talad text.

Så här aktiverar du textning för hörselskadade i media på PS5-konsoler

Med textning för hörselskadade får du hjälp att hänga med i det som sägs på skärmen med textning av dialog och text som ger annan ljudinformation. Så här aktiverar och konfigurerar du textning för hörselskadade:

Gå in på Inställningar > Hjälpmedel > Textning för hörselskadade och aktivera Visa textning för hörselskadade.

Det du tittar på avgör som standard hur textningen för hörselskadade visas.

Om du vill anpassa skärmvisningen av textning för hörselskadade väljer du Inställningar för textning för hörselskadade, stänger av Visa textning för hörselskadade enligt inställningarna för innehållet, och konfigurerar sedan följande:

 • Storlek, färg, kanter och genomskinlighet på text

 • Färg och genomskinlighet på bakgrunder och fönster

Så här aktiverar du chattranskribering på PS5-konsoler

Funktionen för chattranskribering (tal till text och text till tal) konverterar talet från andra spelare i röstchatt i partyn och spel som stöds, och läser upp text du skriver för andra spelare. Chattranskribering i spelchatt finns bara i spel som har stöd för det.

Om du vill aktivera chattranskribering och konfigurera inställningarna för chattranskribering går du in på Inställningar > Hjälpmedel > Chattranskribering:

Aktivera eller avaktivera chattranskribering.

Välj ett av de tillgängliga språken. Text du skriver läses upp och det du säger transkriberas på det språket. Som standard används språket på konsolen som ditt talade språk. Om ditt språk på konsolen inte stöds standardinställs talat språk till engelska.

Välj en rösttyp som ska representera dig. Andra spelare i röstchatten hör den rösten när den text du skriver läses upp för dem.

Du måste vara i en röstchatt för att kunna använda chattranskribering.

När du har konfigurerat chattranskribering konverteras de andra spelarnas röster till text och visas på höger sida om kortet för röstchatt.

Om du vill kan du låta tangentbordet sköta snacket åt dig. Välj Säg något och skriv in text med tangentbordet på skärmen. De andra spelarna hör den text du skriver läsas upp av den Rösttyp du valt.

Med Gör flera saker samtidigt kan du se vad andra spelare i röstchatten säger medan du gör något annat.

 • Tryck på alternativknappen eller välj Gör flera saker samtidigt på kortet för röstchatten. Välj sedan antingen Bild-i-bild eller Fäst i sidan.
 • Tryck snabbt två gånger på PS-knappen om du vill använda chattranskribering för att ange text medan du använder skärmlayouten Bild-i-bild eller Fäst i sidan i röstchatten.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter