Hjälpmedelsinställningar på PS5-konsoler

Använda hjälpmedelsinställningar på PS5-konsoler

Ta reda på hur du anpassar handkontrollens inställningar, ställer in zoomvisning och aktiverar textning för hörselskadade i hjälpmedelsinställningarna på PlayStation®5-konsoler.

Hjälpmedelsinställningar på PS5™-konsoler

Du konfigurerar hjälpmedelsinställningarna genom att gå till hemskärmen och välja Inställningar > Hjälpmedel.

Så här anpassar du handkontrollens inställningar på PS5-konsoler

 1. Gå till Inställningar > Hjälpmedel. 
 2. Välj Handkontroller och sedan en av följande inställningar för handkontroller:
 1. Välj Aktivera anpassade knapptilldelningar för att konfigurera tilldelningar för knappar och analoga spakar.
 2. Välj en handkontrollknapp för att ändra dess tilldelning. När du är klar trycker du på Tillämpa.
  Du kan välja Återställ om du vill återgå till standardlayouten.
 3. Välj Växla vänster- och högerspakarna för att byta funktion för vänster och höger spak.

Ställ in styrkan på handkontrollens vibrationsfunktion.

Ställ in styrkan på avtryckareffekten. Med avtryckareffekten kan du känna olika nivåer av spänning och motstånd från L2- och R2-knapparna beroende på spelet. Du kan använda funktionen i spel som har stöd för den.

Ställ in fördröjning för tryck och håll ned på PS- eller skapa-knappen.

Fördröjningen representerar tiden mellan det att knappen trycks in och när hålltiden registreras av handkontrollen.

Så här förstorar du visningsområdet på PS5-konsoler

 1. Gå till Inställningar > Hjälpmedel > Skärm och ljud > Zooma.
 2. Välj Aktivera zoomning.

Om du aktiverar Justera visningsområde efter förflyttning flyttas visningsområdet automatiskt med i dina rörelser när du zoomar in.

 1. När du är på skärmen du vill förstora trycker du på PS-knappen och fyrkantknappen samtidigt.
  Zoomförstoringen ändras varje gång du trycker. Du kan använda högerspaken för att flytta visningsområdet.
 2. Tryck på X-knappen när du är nöjd med zoomförstoringen.
  Zoomförstoring och visning är inställda och du kan fortsätta med det du höll på med i inzoomat läge. Om du har aktiverat Justera visningsområde efter förflyttning flyttas visningsområdet automatiskt med dina rörelser när du zoomar in.

Det går inte att zooma i vissa funktioner eller appar, till exempel:

 • vid fjärrspel
 • under sändning
 • medan du delar din skärm via Dela skärm eller Share Play
 • medan du använder PlayStation VR.

När du använder vissa funktioner, till exempel spelar ett spel eller tittar på skivbaserade media, flyttas inte visningsområdet även om Justera visningsområde efter förflyttning är aktiverat.

 1. I inzoomat läge trycker du på PS-knappen och fyrkantknappen samtidigt.
  Du kommer tillbaka till skärmen för förstoring och justering av visningsområde.
 2. Tryck på cirkelknappen för att avsluta zoom.

Så här anpassar du PS5-konsolens inställningar för skärm och text

 1. Gå till Inställningar > Hjälpmedel > Skärm och ljud.
 2. Välj bland följande skärm- och textinställningar:

Invertera text- och bakgrundsfärger på skärmen. När den här inställningen är aktiverad är HDR (high dynamic range) avstängt.

Slå på Aktivera färgfilter och välj ett färgfilter som ger andra färgalternativ. 

Dra i skjutreglaget för att justera färgstyrkan.

Ändra textstorlek.

Aktivera för att visa text i fetstil.

Aktivera om du vill ändra färg på text och bakgrunder för att förbättra kontrasten och läsbarheten.

Visa en bock vid aktiverade inställningar så att du enkelt kan se att de är aktiverade.

Ställ in hastigheten för vågrät rullning av text.

Aktivera för att minska rörelseeeffekter och rörelser på skärmen.

Så här aktiverar du skärmläsaren på PS5-konsoler 

Skärmläsaren läser upp text på skärmen. Den ger också talad vägledning för hantering av konsolen.

Obs! Skärmläsaren finns bara på vissa språk. Skärmläsarens språk är kopplat till språket på konsolen.

 1. Gå till hemskärmen och välj Inställningar > Hjälpmedel
 2. Aktivera Skärmläsare.

Du kan göra följande när texten läses upp.

 • Pausa/Spela upp
  Tryck på PS-knappen och triangelknappen samtidigt.
 • Börja läsa från början
  Tryck på PS-knappen och R1-knappen samtidigt.

Aktivera skärmläsare
Slå på och av skärmläsaren.

Hastighet för tal
Ställ in hastigheten för uppläsningen.

Rösttyp
Välj en röst.

Röstvolym
Dra i reglaget för att ställa in volymen på talad text.

Skärmläsaren är för närvarande tillgänglig på:

arabiska

japanska

nederländska

koreanska

engelska

polska

franska

portugisiska

tyska

ryska

italienska

spanska

Så här aktiverar du textning för hörselskadade i media på PS5-konsoler

Med textning för hörselskadade transkriberas vad som sägs på skärmen och du ser text som ger annan ljudinformation när du visar visst innehåll. 

 1. Gå till Inställningar > Hjälpmedel > Textning för hörselskadade
 2. Aktivera Visa textning för hörselskadade.

Det du tittar på avgör som standard hur textningen för hörselskadade visas.

Om du vill anpassa skärmvisningen av textning för hörselskadade väljer du Inställningar för textning för hörselskadade, stänger av Visa textning för hörselskadade enligt innehållet och konfigurerar sedan följande:

 • Storlek, färg, kanter och genomskinlighet på text.

 • Färg och genomskinlighet på bakgrunder och fönster.

Så här aktiverar du chattranskribering på PS5-konsoler

Funktionen för chattranskribering (tal till text och text till tal) konverterar talet från andra spelare i röstchatt i partyn och spel som stöds, och läser upp text du skriver för andra spelare. Chattranskribering i spelchatt finns bara i spel som har stöd för det.

 1. Gå till Inställningar > Hjälpmedel > Chattranskribering.
 2. Aktivera chattranskribering:

Aktivera eller avaktivera chattranskribering.

Välj ett av de tillgängliga språken. Text som du anger läses upp och text som du talar transkriberas på det här språket till andra spelare om de också använder chattranskribering. Som standard används språket på konsolen som ditt talade språk. Om ditt språk på konsolen inte stöds standardinställs talat språk till engelska.

Chattranskribering finns på:

engelska italienska
franska japanska
tyska spanska

Välj en rösttyp som ska representera dig. Andra spelare i röstchatten hör den rösten när den text du skriver läses upp för dem.

Du måste vara i en röstchatt för party för att kunna använda chattranskribering.

När du har konfigurerat chattranskribering konverteras de andra spelarnas röster till text och visas på höger sida om kortet för röstchatt.

Om du vill kan du låta tangentbordet sköta snacket åt dig. Välj Säg något och skriv in text med tangentbordet på skärmen. De andra spelarna hör den text du skriver läsas upp av den Rösttyp du valt.

Med Multitasking kan du se vad andra spelare i röstchatten säger medan du gör något annat.

 1. Tryck på alternativknappen eller välj Multitasking på kortet för röstchatten. Välj sedan antingen Bild-i-bild eller Fäst i sidan.
 2. Tryck snabbt två gånger på PS-knappen om du vill använda chattranskribering för att ange text medan du använder skärmlayouten Bild-i-bild eller Fäst i sidan i röstchatten.

Så här aktiverar du monoljud för hörlurar

Med monoljud för hörlurar kan du spela upp samma ljud i båda öronen.

 1. Gå till Inställningar > Ljud > Ljudutgång.

 2. Välj Hörlurar > Monoljud för hörlurar.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter