Hjälpmedelsinställningar på PS5-konsoler

Så här använder du hjälpmedelsinställningar på PS5-konsoler

Ta reda på hur du anpassar handkontrollens inställningar, ställer in zoomvisning och aktiverar textning för hörselskadade i hjälpmedelsinställningarna på PlayStation®5-konsoler.

Så här ändrar du hjälpmedelsinställningarna på PS5-konsolen

 1. Gå till hemskärmen och välj Inställningar Hjälpmedel.
 2. Välj en hjälpmedelsinställning för att aktivera eller justera den.

Om du lägger till Hjälpmedel i kontrollcentret kan du även justera dessa inställningar härifrån.

Så här visar du hjälpmedelsfunktioner för spel på PS5-konsoler

 1. Gå till Hem för spel och välj PlayStation Store
 2. Välj ett spel för att öppna spelhubben.
 3. Tryck på triangelknappen eller välj sidopanelen för att visa hjälpmedelsfunktioner för spelet.

Så här använder du haptisk feedback på PS5-konsoler

Med haptisk feedback vibrerar handkontrollen på unika sätt beroende på hur du använder handkontrollen för att styra dina handlingar på konsolen. 

 1. Gå till Inställningar > Hjälpmedel > Handkontroller
 2. Aktivera Haptisk feedback under konsolnavigering.
 • När du flyttar ett skjutreglage/flyttar fokus
 • När du markerar en kryssruta/aktiverar eller avaktiverar en inställning
 • När du får en avisering
 • När du väljer ett markerat objekt/avbryter ett kommando
 • När du använder skärmtangentbordet
 • Den här inställningen är bara tillgänglig när du har valt en nivå för intensitet för vibration. 
 • PS5-konsolens inställning för haptisk feedback är bara tillgänglig för handlingar du gör på konsolen.
 • Haptisk feedback finns endast tillgängligt för trådlösa DualSense-handkontroller, trådlösa DualSense Edge-handkontroller och PlayStation VR2 Sense-handkontroller.

Anpassa knapptilldelningar för trådlösa DualSense-handkontroller

 1. Gå till Inställningar > Hjälpmedel
 2. Välj Handkontroller > Anpassade knapptilldelningar för trådlösa DualSense-handkontroller.
 3. Välj den knapp som du vill ändra och välj sedan den funktion som du vill tilldela den. 
 4. Välj Tillämpa.

Så här aktiverar du zoomning på PS5-konsoler

 1. Gå till Inställningar > Hjälpmedel > Skärm och ljud > Zooma.
 2. Välj Aktivera zoomning.

Om du aktiverar Justera visningsområde efter förflyttning flyttas visningsområdet automatiskt med i dina rörelser när du zoomar in.

 1. När du är på skärmen du vill förstora trycker du på PS-knappen och fyrkantsknappen samtidigt.
  Du kan börja justera zoomningen.
 2. Tryck på PS-knappen och fyrkantsknappen samtidigt tills zoomningen är som du vill.
  Zoomförstoringen ändras varje gång du trycker. Om du stängde av Justera visningsområde efter förflyttning justerar du visningsområdet med högerspaken.
 3. Tryck på kryssknappen.
  Zoomförstoring och visningsområde är inställda och du kan fortsätta med det du höll på med i inzoomat läge.

Det går inte att zooma i vissa funktioner eller appar, till exempel:

 • vid fjärrspel
 • under sändning
 • medan du delar din skärm via Dela skärm eller Share Play 
 • medan du använder PlayStation VR.

När du använder vissa funktioner, till exempel spelar ett spel eller tittar på skivbaserade media, flyttas inte visningsområdet även om Justera visningsområde efter förflyttning är aktiverat.

 1. I inzoomat läge trycker du på PS-knappen och fyrkantsknappen samtidigt.
  Du kommer tillbaka till skärmen för förstoring och justering av visningsområde.
 2. Tryck på cirkelknappen för att avsluta zoom.

Du kan förstora innehållet på kort som visar webbsidor. Tryck på alternativknappen och välj Zooma eller Förstora.

Zooma
Förstora text eller bilder utan att ändra storlek på fönstret. Sidlayouten kan ändras.
Tryck på knapparna L3 och R3 för att zooma in eller ut.

Förstora
Förstora det som visas på skärmen utan att ändra sidlayouten. För att se hela sidan kan du behöva rulla uppåt, nedåt, åt vänster eller åt höger.

Så här anpassar du PS5-konsolens skärm- och textinställningar

 1. Gå till Inställningar > Hjälpmedel > Skärm och ljud.
 2. Välj bland följande skärm- och textinställningar:

Invertera text- och bakgrundsfärger på skärmen. När den här inställningen är aktiverad är HDR (high dynamic range) avstängt.

Slå på Aktivera färgfilter och välj ett färgfilter som ger andra färgalternativ. 

Dra i skjutreglaget för att justera färgstyrkan.

Ändra textstorlek.

Aktivera för att visa text i fetstil.

Aktivera om du vill ändra färg på text och bakgrunder för att förbättra kontrasten och läsbarheten.

Visa en bock vid aktiverade inställningar så att det är enkelt att se att de har aktiverats.

Ange hastighet för vågrät rullning av text.

Aktivera för att minska rörelseeeffekter och skärmrörelser.

Så här aktiverar du skärmläsaren på PS5-konsoler 

Skärmläsaren läser upp text på skärmen. Den ger också talad vägledning för hantering av konsolen.

Obs! Skärmläsaren finns bara på vissa språk. Skärmläsarens språk är kopplat till språket på konsolen.

 1. Gå till hemskärmen och välj Inställningar > Hjälpmedel > Skärmläsare.  
 2. Aktivera Skärmläsare.

Du kan göra följande när texten läses upp.

 • Pausa/Spela upp
  Tryck på PS-knappen och triangelknappen samtidigt.
 • Börja läsa från början
  Tryck på PS-knappen och R1-knappen samtidigt.

Talhastighet
Ställ in hastigheten för talet.

Rösttyp
Välj en röst.

Röstvolym
Dra i reglaget för att ställa in volymen på talad text.

Skärmläsaren är för närvarande tillgänglig på:

arabiska

japanska

nederländska

koreanska

engelska

polska

franska

portugisiska

tyska

ryska

italienska

spanska

Så här aktiverar du textning för hörselskadade i media på PS5-konsoler

Med textning för hörselskadade transkriberas vad som sägs på skärmen och du ser text som ger annan ljudinformation när du visar visst innehåll. 

 1. Gå till Inställningar > Hjälpmedel > Textning för hörselskadade
 2. Aktivera Visa textning för hörselskadade.

Det du tittar på avgör som standard hur textningen för hörselskadade visas.

Om du vill anpassa skärmvisningen av textning för hörselskadade väljer du Inställningar för textning för hörselskadade, slår på Anpassa textstil och konfigurerar sedan följande:

 • Storlek, färg, kanter och genomskinlighet på text.

 • Färg och genomskinlighet på bakgrunder och fönster.

Så här aktiverar du chattranskribering på PS5-konsoler

Funktionen för chattranskribering (tal till text och text till tal) konverterar talet från andra spelare i röstchatt i partyn och spel som stöds, och läser upp text du skriver för andra spelare. Chattranskribering i spelchatt finns bara i spel som har stöd för det.

 1. Gå till Inställningar > Hjälpmedel > Chattranskribering.
 2. Aktivera chattranskribering:

Aktivera eller avaktivera chattranskribering.

Välj ett av de tillgängliga språken. Text som du anger läses upp och text som du talar transkriberas på det här språket till andra spelare om de också använder chattranskribering. Som standard används språket på konsolen som ditt talade språk. Om ditt språk på konsolen inte stöds standardinställs talat språk till engelska.

Chattranskribering finns på:

engelska italienska
franska japanska
tyska spanska

Välj en rösttyp som ska representera dig. Andra spelare i röstchatten hör den rösten när den text du skriver läses upp för dem.

Du måste vara i en röstchatt för att kunna använda chattranskribering.

När du har konfigurerat chattranskribering konverteras de andra spelarnas röster till text och visas på höger sida om kortet för röstchatt.

Du kan låta tangentbordet sköta snacket. Välj Säg något och skriv sedan text med hjälp av tangentbordet på skärmen. Texten läses upp för de andra spelarna med den rösttyp du valde under konfigurationen.

Med Multitasking kan du se vad andra spelare i röstchatten säger medan du gör något annat.

 1. Tryck på alternativknappen eller välj Multitasking på kortet för röstchatten. Välj sedan antingen Bild-i-bild eller Fäst i sidan.
 2. Tryck snabbt två gånger på PS-knappen om du vill använda chattranskribering för att ange text medan du använder skärmlayouten Bild-i-bild eller Fäst i sidan i röstchatten.

Så här aktiverar du monoljud för hörlurar

Med monoljud för hörlurar kan du spela upp samma ljud i båda öronen.

 1. Gå till Inställningar > Ljud > Ljudutgång.

 2. Välj Hörlurar > Monoljud för hörlurar.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter