Anpassa kontrollcentret på PS5-konsoler

Anpassa kontrollcentret på PS5-konsoler

Du kan anpassa kontrollcentret på PlayStation®5-konsoler genom att flytta funktioner du använder ofta.

Anpassa kontrollcentret på PS5-konsoler

 1. Tryck på PS-knappen för att visa kontrollcentret.
 2. Markera en ikon i kontrollområdet och tryck på alternativknappen.
 3. Välj den ikon du vill flytta.
  Nu kan du flytta den.
 4. Flytta ikonen dit du vill och tryck sedan på X för att fästa den.
  Om du vill dölja en ikon flyttar du den till området Dolda kontroller på skärmen.
 5. Upprepa steg 3 till 4 tills du är klar med att anpassa kontrollcentret och tryck sedan på alternativknappen.
  Den ursprungliga skärmen visas.
 • Om du vill sluta dölja en ikon markerar du den i området Dolda kontroller och sedan flyttar du den till området med kontroller som visas.
 • Det går inte att dölja vissa ikoner.

Vad finns i kontrollcentret på PS5-konsolen?

Du kan använda kontrollcentret till att snabbt få tillgång till olika funktioner på PS5-konsolen utan att lämna spelet. Tryck på PS-knappen för att visa kontrollcentret.

A) Kort

Du kan använda kort till att utföra funktioner och åtgärder för det spel du spelar. Kortexempel:

Kontrollera din trophystatus och visa tillgängliga utmaningar samt visa aktiviteter baserat på hur långt du kommit i spelet. Du kan även använda kort till att gå direkt till rätt plats i spelet för aktiviteter. 

Du kan stänga av och sätta på mikrofonen och kameran när du chattar med dina vänner och hantera pågående röstchattar och sändningar.

Styra den musik som spelas upp. 

B) Kontroller i kontrollcentret

Följande kontroller visas beroende på sammanhanget. Den skärm som visas när du väljer funktionsikoner kallas för kontrollmenyn.

Hem – visa hemskärmen. 
Vissa spel och appar pausas när du visar hemskärmen. Om du vill gå tillbaka till det spel du spelade väljer du det i Dina spel.

Växla – visa spel och appar du nyligen har startat. Du kan växla mellan spel och appar och stänga det spel du spelar.

Aviseringar – kontrollera de aviseringar du har fått. 

Game Base – visa din vänlista och prata med andra spelare med hjälp av meddelanden och röstchatt. 

Musik – lyssna på musik när du spelar.

Ljud – hantera dina ljudinställningar. 
Om du vill justera 3D-ljud och andra detaljerade inställningar går du till Inställningar > Ljud > Ljudutgång.

Mikrofon – byt ingångsenhet, stäng av och sätt på mikrofonen och justera mikrofonnivån.

Tillbehör – kontrollera batterinivå för din handkontroll eller ditt headset och ändra inställningarna.

Profil – uppdatera din onlinestatus, visa din profil, visa dina trophies, byt användare och logga ut.

Stäng av – stäng av PS5-konsolen eller sätt den i viloläge. 

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter