Partyn och röstchattar på PS5-konsoler

Så här skapar du ett party och går med i röstchatten på PS5-konsoler

Ta reda på hur du skapar och går med i ett party, röstchattar med andra partymedlemmar och vilket innehåll du kan dela i ett party på en PlayStation®5-konsol.

Så här skapar du en grupp på PS5-konsoler

Vill du ha en plats där du kan skicka meddelanden till flera spelare? Skapa en grupp och bjud in andra att chatta.

 1. Tryck på PS-knappen för att gå till kontrollcentret och välj Game Base.
 2. Gå till fliken Meddelanden och välj Nytt meddelande.
 3. Välj de spelare du vill lägga till och välj sedan OK.
 4. Om du väljer spelare som du redan är med i samma grupp som visas de grupperna. Om du vill skapa en ny grupp med spelarna väljer du Skapa ny grupp.

Om du vill få tillgång till en grupp går du till Game Base, väljer fliken Meddelanden och sedan väljer du gruppen i listan. Dina favoritgrupper och senaste grupper visas längst upp i listan. Om den grupp du letar efter inte visas väljer du Visa alla meddelanden.

Starta partyn på PS5-konsoler för att röstchatta med spelare

Du kan skicka meddelanden till spelare i realtid genom att röstchatta i partyn. Du kan starta och ansluta till följande typer av partyn:

Partyn som vänner till ägaren kan ansluta till. Vänner till partymedlemmar kan också ansluta till partyt.

Om du startar ett öppet party blir du ägare till det. Som ägare kan du ändra partynamn, bjuda in spelare och ange partygräns. Om du aktiverar Kräv begäran om att få ansluta måste spelare begära en inbjudan för att få ansluta till partyt.

Partyn som endast vissa deltagare får ansluta till. Du kan starta partyn med en ny grupp med spelare eller en befintlig grupp.

 1. Tryck på PS-knappen för att öppna kontrollcentret och välj sedan Game Base.
 2. Gå till fliken Partyn och välj Starta party.
 3. Välj Öppet party eller Slutet party.
 4. Följ anvisningarna på skärmen.
  När du har gjort dina val startar partyt. Du kan hantera det med hjälp av röstchattskortet i kontrollcentret. 
 1. Tryck på PS-knappen för att öppna kontrollcentret och välj sedan Game Base.
 2. Gå till fliken Vänner och välj den vän du vill röstchatta med.
 3. Välj Party.
  Ett party med er två startas och ni kan börja röstchatta.
 4. När du vill prata med samma vän igen väljer du vännen på fliken Partyn.

Ansluta till pågående röstchattar i partyn

 1. Tryck på PS-knappen för att öppna kontrollcentret och välj sedan Game Base.
 2. Gå till fliken Partyn.
  De partyn du kan ansluta till visas under Går att ansluta till.
 3. Välj det party du vill ansluta till.
  De spelare som är anslutna till partyt visas.
 4. Välj Anslut.
  Du ansluts till partyt. Du kan hantera partyt med hjälp av röstchattskortet i kontrollcentret.
 • Om du blir inbjuden till ett party eller om någon i din grupp startar ett party visas ett meddelande längst upp till höger på skärmen. Om du vill ansluta trycker du på PS-knappen och väljer Anslut.
 • Om en inbjudan för att få ansluta till partyt krävs i steg 3 väljer du Begäran om att få ansluta. En begäran skickas till ägaren till partyt. När ägaren accepterar din begäran visas ett meddelande längst upp till höger på skärmen. Partyt visas även under Går att ansluta till på fliken Partyn.

Vad du kan göra när du röstchattar i partyn

När du chattar kan du använda Dela skärm till att dela din spelskärm så att andra spelare kan se vad du spelar. Du kan använda Share Play till att låta andra spelare kontrollera och spela ditt spel.

A) Typ av röstchatt

Se vilken typ av röstchatt du använder. Röstchattar som startas i Game Base kallas för partyröstchattar. Röstchattar i spel kallas spelröstchattar.

För vissa spel finns det inte röstchatt i spelet och hur du startar röstchatt i spel är olika för olika spel.

Alla röstchattsfunktioner, som Dela skärm och Share Play, är inte kompatibla med spelröstchatt.

B) Växla mellan party- och spelröstchattar

Växla mellan olika röstchattar.

Hur många röstchattar du är del av visas ovanför den aktuella röstchatten.

Om du vill växla röstchatt bläddrar du mellan de röstchattar du är del av och väljer den du vill ansluta till.

C) Funktioner för partyröstchatt

 • Lägg till spelare/Bjud in spelare
  Lägg till respektive bjud in spelare till partyt. Om du är ansluten till ett slutet party läggs spelarna även till i gruppen.
  Det högsta antalet spelare som kan vara med i en partyröstchatt är 16.
 • Börja dela skärmen
  Dela din spelskärm med medlemmarna på partyt.
 • Starta Share Play
  Starta Share Play för att låta en annan spelare testa det spel du spelar eller hjälpa dig.
 • Bjud in till spel
  Bjud in medlemmar av partyt till det spel du spelar eller starta ett nytt spel tillsammans.

Mer ...

 • Ljudbalans
  Justera ljudbalansen mellan röstchatt och annat ljud på konsolen.
 • Stäng av ljud för alla
  Sätt på eller stäng av röstchatten för partyt.
 • Inställningar för röstchatt
  Justera mikrofonvolymen och tillåt att din röst får användas i andra spelares sändningar och videoklipp.
 • Visa grupp
  Visa information om din grupp i Game Base. Det här visas endast för slutna partyn.
 • Inställningar för öppet party
  Ändra partynamn, kräv inbjudan för att få ansluta till partyt och begränsa hur många användare som får ansluta till partyt. Det här visas endast för ägaren till öppna partyn.
 • Chattranskribering
  Konvertera det andra spelare säger till text och läs upp text du skriver för andra spelare.
 • Anmäl
  Om du har problem med partyt eller en partymedlem kan du lämna in en anmälan.
 • Om delningsfunktioner
  Visa mer information om funktionerna Dela skärm och Share Play.
 • Lämna party
  Lämna den partyröstchatt du deltar i.

D) Medlemslista

Välj en medlem du vill stänga av ljudet från, visa profilen för eller utföra andra åtgärder för.

Ta bort spelare från partyn på PS5-konsoler

Om du skapade partyt är du partyägare och kan ta bort spelare. 

 1. Välj en spelare i medlemslistan och tryck på alternativknappen.
 2. Välj Utestäng.

Ändra volym för enskilda spelare 

 1. Tryck på PS-knappen för att öppna kontrollcentret och välj sedan röstchattskortet.
 2. Välj en spelare och sedan Volym för att sänka eller höja spelarens chattvolym. Den här inställningen används även i dina andra chattar med den spelaren.

Observera att den här funktionen endast påverkar hur du hör andra spelare. Det här påverkar inte hur andra spelare hör dig.

Så här inaktiverar du chattljud i spel på en PS5-konsol

Den här inställningen påverkar endast ljud från spelchattar. Det här kan du även ändra i Röstchattinställningar i Game Base.

 1. Tryck på PS-knappen för att öppna kontrollcentret och välj sedan Ljud.

 2. Välj Inaktivera chattljud i spel.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter