Konfigurera PS VR2 Sense-handkontroller

Konfigurera PS VR2 Sense-handkontroller

Ta reda på hur du parkopplar och laddar dina PlayStation VR2 Sense™-handkontroller på PlayStation®5-konsoler.

Parkoppla PlayStation VR2 Sense-handkontroller

Om det är första gången du använder PS VR2 Sense-handkontrollerna måste du parkoppla dem med PS5™-konsolen. Parkoppla både vänster och höger handkontroll. Tänk på att om handkontrollens batterinivå är låg måste du ladda både vänster och höger handkontroll efter parkopplingen.

 1. Slå på PS5-konsolen.
 2. Anslut en av PS VR2 Sense-handkontrollerna till PS5-konsolen med den medföljande USB-kabeln. 
 3. Tryck på PS-knappen på handkontrollen.
  Handkontrollen tilldelas den användare som för tillfället är inloggad på PS5-konsolen.
  Upprepa steg 2 och 3 för att parkoppla den andra handkontrollen.
 • Ta bort USB-kabeln när du använder PS VR2 Sense-handkontrollen.

 • PS VR2 Sense-handkontrollen kan bara vara kopplad till en PS5-konsol i taget. När du vill använda handkontrollen på en annan konsol måste du parkoppla den med den konsolen.

Ändra knapptilldelningar för PlayStation VR2 Sense-handkontroller

 1. Gå till Inställningar > Hjälpmedel.
 2. Välj Handkontroller > Anpassade knapptilldelningar för PS VR2 Sense-handkontroller.
 3. Slå på Aktivera anpassade knapptilldelningar och välj Anpassa knapptilldelningar.
 4. Välj den knapp du vill ändra och välj sedan en ny funktion för knappen. 
 5. Välj Tillämpa.
 • Inställningarna kan bara ändras av den användare som är tilldelad till PS VR2.
 • När du aktiverar Växla vänster- och högerspakarna byter funktionerna för vänster och höger spak plats med varandra.
 • Om du vill kunna ändra de här inställningarna snabbt lägger du till Hjälpmedel i kontrollcentret.

Ladda PlayStation VR2 Sense-handkontrollen

När PS5-konsolen är på ansluter du PS VR2 Sense-handkontrollen till konsolen med den medföljande USB-kabeln för att börja ladda. Handkontrollens statusindikator blinkar långsamt med vitt sken medan laddningen pågår. När laddningen är klar släcks statusindikatorn och handkontrollen stängs av.

 • Ladda vänster och höger handkontroll var för sig.
 • Du kan kontrollera handkontrollens batterinivå genom att välja Tillbehör i kontrollcentret.
 • Du kan inte använda PS VR2 Sense-handkontrollen medan den laddas.
 • Du kan använda en laddningsstation för PlayStation VR2 Sense™-handkontroller (CAU-ZSS-serien, säljs separat) för att ladda handkontrollerna.

Konfigurera energisparinställningarna så att handkontrollen kan laddas när PS5-konsolen är i viloläge:

 1. Gå till Inställningar System Energisparinställningar.
 2. Välj Funktioner som är tillgängliga i viloläge och ange Tillför ström till USB-portar till Alltid eller 3 timmar.

Så här uppdaterar du programvaran för PS VR2 Sense-handkontroller 

Programvaruuppdateringar för PS VR2 Sense-handkontroller läggs till när du uppdaterar PS5-konsolens systemprogramvara. Parkoppla handkontrollen och följ instruktionerna på skärmen för att uppdatera. 

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter