Installera laddningsstationen för PS VR2 Sense-handkontroller

Installera laddningsstationen för PS VR2 Sense-handkontroller

Ta reda på hur du laddar PlayStation VR2 Sense™-handkontrollerna med hjälp av laddningsstationen för PS VR2 Sense-handkontroller.

Ladda med hjälp av laddningsstationen för PS VR2 Sense-handkontroller

 1. Anslut den medföljande strömsladden (A) till den medföljande AC-adaptern (B). 
 2. Anslut AC-adaptern (B) till DC IN-uttaget (C) på laddningsstationen. Slutför alla anslutningar innan du sätter i strömsladden i ett eluttag (D).
 1. Anslut laddningsadaptrarna till PlayStation VR2 Sense™-handkontrollerna.
  Vänster och höger laddningsadapter är utbytbara.

 1. Anslut samtliga handkontroller till laddningsstationen.
  När laddningsadaptrarna är anslutna sätter du i handkontrollerna i laddningsstationens uttag.
 • Handkontrollens statusindikator blinkar långsamt vitt och stängs av när laddningen är klar.

 • Använd inte handkontrollerna under laddning.

 • Laddningsstationen kan ladda vänster och höger handkontroll samtidigt.

Ta bort handkontrollerna från laddningsstationen för PS VR2 Sense-handkontroller

 • Lyft upp handkontrollen ur laddningsstationen när du vill ta bort den.
 • Du kan använda handkontrollen medan laddningsadaptern är ansluten.

Laddningstid för PS VR2 Sense-handkontroller

 • Det tar ungefär 1,5 timmar att ladda handkontrollerna fullt när batteriet är urladdat.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter