Använda tangentbord och mus på PS5-konsoler

Så här använder du tangentbord och mus på PS5-konsoler

Ta reda på hur du konfigurerar ett tangentbord och en mus till din PlayStation®5-konsol.

Så här konfigurerar du ett tangentbord på PS5-konsoler 

Vill du ha ett snabbare sätt att skriva in text? Anslut ditt USB- eller Bluetooth®-tangentbord till din PS5™-konsol. 

 1. Gå till hemskärmen och välj Inställningar > Tillbehör
 2. Välj Andra tillbehör för att hitta följande inställningar för ditt tangentbord: 

Välj ett tangentbordsspråk
Vissa språk har flera inmatningsmetoder. 

Tangentupprepning (fördröjning)
Välj hur lång tid det tar för ett tecken att upprepas när du trycker på och håller ned motsvarande tangent. 

Tangentupprepning (fördröjning)
Välj hur snabbt ett tecken upprepas när du trycker på och håller ned motsvarande tangent. 

 • Information om enhetens kompatibilitet och användning finns i instruktionerna som medföljer enheten. Det är inte alla enheter som kan användas med konsolen. 
 • Du kan också konfigurera de här inställningarna genom att välja Tillbehör i kontrollcentret.

Så här konfigurerar du en mus på PS5-konsoler

Välj enkelt objekt på skärmen genom att använda din USB- eller Bluetooth®-mus med din PS5-konsol.

 1. Gå till Inställningar > Tillbehör.
 2. Välj Andra tillbehör för att hitta följande inställningar för din mus:

Typ
Välj vänsterhänt eller högerhänt användning.

Pekarhastighet
Välj hur snabbt pekaren rör sig.

 • Information om enhetens kompatibilitet och användning finns i instruktionerna som medföljer enheten. Det är inte alla enheter som kan användas med konsolen.
 • Du kan också välja Tillbehör från kontrollcentret för att ändra de här inställningarna.

Så här parkopplar du ett Bluetooth-tangentbord eller en Bluetooth-mus med din PS5-konsol

 1. Aktivera parkopplingsläget på din enhet.
  Se enhetens bruksanvisning för information om parkoppling.
 2. Gå till startskärmen på PS5-konsolen och välj Inställningar > Tillbehör > Allmänt > Bluetooth-tillbehör.
  Din konsol söker efter Bluetooth®-enheter i närheten. En lista över registrerade och hittade tillbehör visas.
  Enheter som inte är kompatibla med din PS5-konsol kan också visas.
 3. Välj den enhet som du vill parkoppla.
  När du har parkopplat enheten visas listan över tillbehör. Din enhet visas under Registrerade tillbehör. Användaren och Ansluten visas till höger.
 • Nästa gång du använder din Bluetooth®-enhet ansluts den automatiskt till din PS5-konsol när båda är påslagna.
 • Om den inte ansluter automatiskt går du till registrerade tillbehör, väljer din enhet och väljer sedan Anslut.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter