Justera 4K-upplösning på PS5-konsoler 

Så här aktiverar och justerar du 4K-upplösning på PS5-konsoler

Läs om hur du aktiverar 4K-upplösning och justerar inställningarna för videoutdata på PlayStation®5-konsoler.

Så här ändrar du PS5-konsolens upplösning

PS5®-konsoler har funktioner för att identifiera tv-funktioner och automatiskt välja den bästa tillgängliga upplösningen. Du kan ändra upplösning med hjälp av PS5-konsolens inställningar för videoutdata. 

 1. Gå till Inställningar > Skärm och video
 2. Välj Videoutdata.
  Här kan du se Aktuell information om video eller ändra inställningarna för videoutdata.

Visa information om den anslutna HDMI-enhetens upplösning, VRR (variabel uppdateringsfrekvens) och HDR (High Dynamic Range).

Ställa in skärmupplösningen. När du väljer Automatisk är den inställd på den högsta upplösningen som tv:n har stöd för.

Testa 1440p-utdata
Om tv:n har stöd för 1440p-utdata kan du testa SDR/HDR 60 Hz/120 Hz- och VRR-videoutdata. Om du vill använda 1440p-utdata ställer du in upplösningen till 1440p.

Tillåt att uppdateringsfrekvensen justeras i realtid med tv-apparater och spel som stöder variabel uppdateringsfrekvens (VRR).

 • Resultaten varierar beroende på vilken tv du använder.
 • Aktivera Använd för spel som inte stöds för att stabilisera bildrutefrekvensen för spel även om de inte har stöd för VRR. Stäng av inställningen om du får oväntade resultat när du spelar.

Aktivera för att få tillgång till 120 Hz-videoutdata för din tv och dina spel med stöd för en bildrutefrekvens på 120 Hz. Om det uppstår problem med videoutdata för de spelen på en skärm eller någon annan visningsenhet avaktiverar du den här inställningen.

Om tv:n har stöd för ALLM (Auto Low Latency Mode) växlar den automatiskt till läget med lite fördröjning när du spelar spel. Även om du ställer in ALLM på Av växlar den automatiskt till läget med lite fördröjning när du använder VRR-utdata.

 • Om du vill stänga av ALLM helt och hållet måste du även ställa in VRR på Av.

Justera överföringshastigheten för video med 4K-upplösning. Om skärmen flimrar kan du prova med att välja -1 eller -2 för att begränsa utdata. Det kan förbättra bildkvaliteten.

 • När du väljer -1 begränsas följande utdata:
  4K 120 Hz
  4K 50/60 Hz RGB/YUV444 DeepColor

När 4K HDR-innehåll visas vid 50/60 Hz används färgformaten YUV422 eller YUV420.

 • När du väljer -2 begränsas följande utdata:
  4K 120 Hz
  4K 50/60 Hz RGB/YUV444

När 4K-innehåll visas vid 50/60 Hz används YUV420-färgformatet.

Upplev mer realistiska bilddetaljer med en HDR-tv (High Dynamic Range).

 • Om du väljer Alltid på konverteras även spel och appar som inte är HDR-kompatibla automatiskt till HDR-utdata.
 • Om du väljer På när det stöds kommer spel och appar som inte är HDR-kompatibla visas i SDR (Standard Dynamic Range).

Finjustera ljusstyrkan och optimera HDR-återgivningen.

Ger mjuk bildåtergivning.

Ändra bara detta när du använder en HDMI-enhet som inte skickar information om RGB-intervall korrekt.

Justera visningsområdet för PS5-konsoler

Om bilden på tv:n ser ut att vara kapad vid kanterna eller om du ser en svart ram runt bilden kan du försöka med att justera visningsområdet:

 1. Gå till Inställningar > Skärm och video > Skärm.

 2. Välj Justera visningsområde

 3. Följ anvisningarna på skärmen.

Vad är 4K?

4K är nästan fyra gånger högre upplösning än vanlig HD (1080p). Alla PS5-konsoler har 4K- och HDR-funktioner men vilka bildkvalitetsinställningar som är tillgängliga beror på din hemunderhållningsutrustning.

Finns det stöd för HDMI 2.1 på PS5-konsoler?

PS5-konsolen har stöd för HDMI 2.1-specifikationen, och den har även stöd för 4K 120 Hz videoutdata. Eftersom den nya tekniken inte stöds fullt ut på marknaden arbetar Sony Interactive Entertainment tillsammans med tv-tillverkare för att förbättra prestandan och ge konsolanvändare den bästa upplevelsen. Under övergångsperioden kan det uppstå problem med 4K 120 Hz.

Om inget visas på tv:n när 4K 120 Hz-signaler skickas från PS5-konsolen eller om de visas som 1080p 120 Hz bör du kontrollera följande:

 • Står det angivet att tv:n har stöd för 4K 120 Hz? 
 • Är den senaste versionen av den fasta programvaran installerad på tv:n? 
 • Använder du kabeln som medföljer PS5-konsolen eller en ultrasnabb kabel som är klassificerad för utsignal på 4K 120 Hz? 
 • Är PS5-konsolen ansluten direkt till tv:n via HDMI, eller till en mottagare eller annan mellanutrustning som kan påverka signalen? 
 • Är PS5-konsolen ansluten till en lämplig HDMI-port (2.1) på tv:n? Mer information finns i tv-handboken. För att få stöd för HDMI 2.1 måste du eventuellt ändra inställningarna för tv:n. .
 • Är Skärm och video > Videoutdata > Upplösning angett till Automatiskt eller 2160p på din PS5? 
 • Är Skärm och video > Videoutdata > Överföringshastighet för 4K-video angett till Automatiskt på din PS5?

Finns det stöd för ALLM (Auto Low Latency Mode) på PS5-konsoler?

Om tv:n har stöd för ALLM (Auto Low Latency Mode) växlar den automatiskt till läget med lite fördröjning när du spelar spel. Även om du ställer in ALLM på Av växlar den automatiskt till läget med lite fördröjning när du använder VRR-utdata. Om du vill stänga av ALLM helt och hållet måste du även ställa in VRR på Av.

 • Om du vill justera ALLM går du till Inställningar > Skärm och video > Videoutdata > ALLM.

 • Den senaste systemprogramvaran krävs för ALLM.  

 • ALLM-signaler skickas inte från PS5-konsolen när du använder medieappar.  

 • Om du vill ha information om det går att använda ALLM läser du i handboken för tv:n. Om du vill ha mer information kontaktar du tillverkaren.

Har alla tv-apparater med HDMI 2.1 ALLM?
Nej. Om du vill ha information om tv:n har stöd för ALLM läser du i bruksanvisningen för den.

Vilken kabel behövs för att det ska gå att använda ALLM med PS5-konsoler? 
Du bör använda den HDMI-kabel som medföljer PS5-konsolen. Alternativt så bör det gå att använda andra HDMI-kablar med ultrahög hastighet och stöd för HDMI 2.1 för ALLM.

Vilken HDMI-port på tv:n ska jag använda?
Om det finns en HDMI-port som har stöd för HDMI 2.1 använder du den till att ansluta PS5-konsolen.

Behöver du hjälp?

Om du fortfarande upplever problem med upplösningen går du till felsökningsverktyget PlayStation-reparationer för fler steg eller för att beställa en reparation. 

Behöver du hjälp? 

Få hjälp med och support för dina PlayStation-produkter.