Obsługa klienta PlayStation

Kontrolery

Jakiej pomocy potrzebujesz?

Wybierz kategorię z listy poniżej:

Powrót do kategorii
Kontroler DualSense
Wstecz

Kontroler DualSense

Obserwuj nas

Przy pierwszym użyciu kontrolera bezprzewodowego DualSense™ należy sparować go z konsolą.

 1. Sprawdź, czy konsola PS5™ jest włączona.
 2. Podłącz kontroler do konsoli za pomocą dołączonego przewodu USB.
 3. Jeśli kontroler jest wyłączony, naciśnij przycisk PS. Gdy pasek świetlny zacznie migać, zaświeci się wskaźnik gracza.
 • Jeśli czas pracy baterii w kontrolerze jest wystarczający, możesz odłączyć przewód USB i korzystać z kontrolera bezprzewodowo.
 • Pamiętaj, że kontroler w danej chwili może być sparowany tylko z jedną konsolą PS5. Aby korzystać z kontrolera na innej konsoli, należy sparować go z tą konsolą. Jednocześnie można korzystać z maksymalnie 4 kontrolerów. Po naciśnięciu przycisku PS do każdego użytkownika zostanie przypisany kolor.

Parowanie z innymi urządzeniami

Urządzenia z systemami operacyjnymi, które wymieniono poniżej (lub nowszymi), obsługują połączenie Bluetooth lub USB z kontrolerem bezprzewodowym DualSense. Po nawiązaniu połączenia możesz za pomocą kontrolera sterować współpracującymi grami i aplikacjami.

 • macOS Big Sur 11.3
 • iOS 14.5 
 • iPadOS 14.5 
 • tvOS 14.5 
 • Android 12

Komputery z systemem Windows obsługują kontroler za pośrednictwem połączenia przewodowego.

 • W zależności od urządzenia niektóre funkcje kontrolera mogą być niedostępne. Nie ma gwarancji, że wszystkie urządzenia będą kompatybilne z kontrolerem.
 • Aby sprawdzić, które urządzenia z systemem Android obsługują sterownik kontrolera bezprzewodowego DualSense, skontaktuj się z producentem urządzenia.

Aby po raz pierwszy sparować kontroler bezprzewodowy z obsługiwanym urządzeniem przez Bluetooth, włącz tryb parowania:

 1. Sprawdź, czy wskaźnik gracza na kontrolerze jest wyłączony.
  Jeżeli wskaźnik świeci się, naciśnij i przytrzymaj przycisk PS, by go wyłączyć. Jeśli do kontrolera jest podłączony przewód USB, odłącz go.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk tworzenia, po czym naciśnij i przytrzymaj przycisk PS, aż pasek świetlny zacznie migać.
 3. Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu, a następnie wybierz kontroler z listy urządzeń Bluetooth.
  Po zakończeniu parowania pasek świetlny zacznie migać, a następnie zaświeci się wskaźnik gracza.

Kontroler może być sparowany tylko z jednym urządzeniem jednocześnie. Przy każdej zmianie urządzeń należy sparować kontroler z nowym urządzeniem.

Aktualizacja

Aktualizacje oprogramowania kontrolera bezprzewodowego DualSense są dodawane podczas aktualizacji oprogramowania systemu konsoli PS5. Sparuj kontroler i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokonać aktualizacji.

Aby ręcznie rozpocząć aktualizację:

 1. Otwórz Ustawienia > Akcesoria Kontroler (ogólne).
 2. Wybierz Oprogramowanie kontrolera bezprzewodowego DualSense.

Rozwiązywanie problemów

 1. Wyłącz konsolę PS5.
 2. Znajdź mały przycisk resetowania z tyłu kontrolera. Za pomocą szpilki lub podobnego narzędzia (niedołączonego) naciśnij przycisk resetowania.
 3. Nie spowoduje to ponownej konfiguracji kontrolera, nie będzie też miało wpływu na ustawienia parowania.
 4. Podłącz kontroler do konsoli PlayStation®5 za pomocą przewodu USB dołączonego do kontrolera i naciśnij przycisk PS.

Numer seryjny można znaleźć z tyłu kontrolera bezprzewodowego, pod kodem QR.

 • Numer seryjny składa się z 17 znaków alfanumerycznych.

Jeśli po wykonaniu powyższych instrukcji uważasz, że kontroler nie łączy się prawidłowo, skorzystaj z Serwisu PlayStation.

Powrót do kategorii
Kontroler DualSense Edge
Wstecz

Kontroler DualSense Edge

Nazwy elementów

A) Przyciski kierunku

B) Przycisk tworzenia

C) Pasek świetlny

D) Panel dotykowy

E) Wskaźnik gracza

F) Przycisk opcji

G) Przyciski akcji

H) Prawy drążek/przycisk R3

I) Przycisk Fn (przycisk funkcyjny)

J) Głośnik

K) Przycisk PS

L) Gniazdo zestawu słuchawkowego

M) Mikrofon

N) Przycisk wyciszający

O) Lewy drążek/przycisk L3

A) Suwak zatrzymania R2

B) Suwak zatrzymania L2

C) Gniazdo lewego przycisku tylnego

D) Przycisk resetowania

E) Zatrzask RELEASE 

F) Gniazdo prawego przycisku tylnego

A) Miejsce na moduły drążka (dodatkowe moduły drążka są sprzedawane oddzielnie)

B) Dźwigniowe przyciski tylne*

C) Obudowa złącza

D) Nakładki na drążek

* Półkopułowe przyciski tylne są umieszczone pod kontrolerem (nie widać na ilustracji).

Łączenie

Przy pierwszym użyciu kontrolera bezprzewodowego DualSense Edge™ należy sparować go z konsolą.

 1. Włącz konsolę PS5™.
 2. Podłącz kontroler do konsoli za pomocą dołączonego przewodu USB.
 3. Naciśnij przycisk PS.
  Kontroler włączy się. Gdy pasek świetlny zacznie migać, zaświeci się wskaźnik gracza.
 • Jeśli czas pracy baterii w kontrolerze jest wystarczający, możesz odłączyć przewód USB i korzystać z kontrolera bezprzewodowo.  

 • Pamiętaj, że w danej chwili kontroler może być sparowany tylko z jedną konsolą PS5. Aby korzystać z kontrolera na innej konsoli, należy sparować go z tą konsolą.  
 • Jednocześnie można korzystać z maksymalnie czterech kontrolerów. Po naciśnięciu przycisku PS do każdego użytkownika zostanie przypisany kolor.

Więcej informacji można znaleźć w poniższym przewodniku. 

Po sparowaniu kontrolera z konsolą PS5 możesz bezprzewodowo sparować dodatkowy kontroler.

 1. Przed rozpoczęciem parowania upewnij się, że pasek świetlny dodatkowego kontrolera jest wyłączony. Jeżeli pasek świetlny świeci się, naciśnij przycisk PS, by go wyłączyć. 
 2. Za pomocą sparowanego kontrolera wybierz Ustawienia > Akcesoria > Ogólne > Akcesoria Bluetooth.  
 3. Korzystając z dodatkowego kontrolera, który chcesz sparować, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski tworzenia i PS.  
 4. Za pomocą sparowanego kontrolera wybierz dodatkowy kontroler z listy na ekranie.

Więcej informacji można znaleźć w poniższym przewodniku. 

Personalizacja

Kontroler bezprzewodowy DualSense Edge™ jest wyposażony w standardowe wysokie i niskie nakładki kopułowe. Wybierz typ nakładki, który najlepiej pasuje do Twojego stylu gry.

 1. Pociągnij do góry nakładkę drążka przymocowaną do kontrolera.
  Nakładkę można zdjąć.
 2. Dopasuj wybrany typ nakładki do drążka i dociśnij, aby ją zabezpieczyć.

Więcej informacji można znaleźć w poniższym przewodniku. 

Półkopułowe przyciski tylne można wymieniać.

 1. Wsuń półkopułowe przyciski tylne do gniazd na przyciski tylne.

Więcej informacji można znaleźć w poniższym przewodniku. 

Ułatw sobie korzystanie z kontrolera bezprzewodowego DualSense Edge, zmieniając przypisania przycisków.

 1. Otwórz Ustawienia > Akcesoria.
 2. Wybierz Kontroler bezprzewodowy DualSense Edge > Profile niestandardowe.
 3. Wybierz Utwórz profil niestandardowy, wpisz jego nazwę i kliknij OK.
 4. Włącz Niestandardowe przypisanie przycisków.
 5. Wybierz przycisk, który chcesz zmienić, a następnie funkcję, którą chcesz do niego przypisać.
  Jeżeli wybierzesz Wyłącz, naciśnięcie przycisku nie będzie wywoływać żadnej reakcji.
 6. Wybierz Zastosuj.

Więcej informacji można znaleźć w poniższym przewodniku. 

Ustawianie czułości i martwych stref drążków kontrolera bezprzewodowego DualSense Edge

 1. Otwórz Ustawienia > Akcesoria.

 2. Wybierz Kontroler bezprzewodowy DualSense Edge > Profile niestandardowe.

 3. Wybierz Utwórz profil niestandardowy, wpisz jego nazwę i kliknij OK.

 4. Wybierz Czułość/martwa strefa drążka.

 5. Za pomocą przycisków kierunkowych wybierz elementy, które chcesz zmienić.

Więcej informacji można znaleźć w poniższym przewodniku. 

Profile

W profilach niestandardowych możesz zapisać czułość drążka, niestandardowe przypisania przycisków, intensywność wibracji i inne funkcje.

 1. Otwórz Ustawienia > Akcesoria
 2. Wybierz Kontroler bezprzewodowy DualSense Edge > Profile niestandardowe
 3. Wybierz Utwórz profil niestandardowy, wpisz jego nazwę i kliknij OK
 4. Wybierz element, który chcesz dostosować. 

Więcej informacji można znaleźć w poniższym przewodniku. 

Przypisz skróty profilowe, aby móc przełączać się na nie podczas rozgrywki i korzystać z nich na innych konsolach PS5.

Dostęp do skrótów uzyskujesz, przytrzymując przycisk Fn i naciskając przycisk działania (trójkąt, kółko, krzyżyk lub kwadrat).

Profil przypisany do skrótu uruchamianego przyciskiem Fn i przyciskiem trójkąt jest profilem domyślnym i nie można go zmienić. Utworzone przez siebie profile możesz przypisać do pozostałych trzech przycisków.

 1. Otwórz Ustawienia > Akcesoria.

 2. Wybierz Kontroler bezprzewodowy DualSense Edge > Profile niestandardowe.

 3. Przejdź na kartę Profile nieprzypisane i obok profilu, który chcesz przypisać, wybierz Przypisz.

 4. Wybierz skrót.
  Jeśli do skrótu jest już przypisany jakiś profil, wyświetli się jego nazwa. Jeżeli przypiszesz nowy profil, poprzedni zostanie nadpisany.

 5. Użyj skrótu, żeby zmienić profil.

Więcej informacji można znaleźć w poniższym przewodniku.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli moduł drążka nie działa prawidłowo lub przestaje działać, możesz go wymienić na nowy (sprzedawany oddzielnie). Moduły lewego i prawego drążka są wymienne i można je zamocować po obu stronach.

 1. Sprawdź, czy wskaźnik gracza na kontrolerze jest wyłączony.
  Jeżeli wskaźnik świeci się, naciśnij i przytrzymaj przycisk PS, by go wyłączyć.
 2. Odłącz przewód USB od kontrolera.
 3. Zdejmij przednią osłonę.
  Przesuń zatrzask RELEASE z tyłu kontrolera, aby zdjąć osłonę.
 1. Podnieś dźwignię zwalniającą.
 1. Wyjmij moduł drążka i podłącz nowy.
  Sprawdź, czy moduł drążka jest prawidłowo ustawiony, a następnie przesuń go wzdłuż rowków na kontrolerze, aż usłyszysz kliknięcie.
 1. Opuść dźwignię zwalniającą.
 1. Załóż osłonę przednią.
  Wyrównaj podniesione części osłony z wycięciami na kontrolerze, a następnie ostrożnie wciśnij osłonę na miejsce, aż usłyszysz kliknięcie.

Więcej informacji można znaleźć w poniższym przewodniku. 

Jeśli masz problemy z kontrolerem, często pierwszym krokiem do rozwiązania problemu jest zresetowanie kontrolera. Zresetowanie nie spowoduje zmiany konfiguracji kontrolera, nie wpłynie też na ustawienia parowania i profilu.

D) Przycisk resetowania
 1. Wyłącz konsolę PS5.
 2. Znajdź mały przycisk resetowania z tyłu kontrolera.
 3. Za pomocą szpilki lub podobnego narzędzia (niedołączonego) naciśnij przycisk resetowania.
  Nie spowoduje to ponownej konfiguracji kontrolera, nie będzie też miało wpływu na jego parowanie ani ustawienia profilu.
 4. Podłącz kontroler do konsoli PlayStation®5 za pomocą przewodu USB dołączonego do kontrolera i naciśnij przycisk PS.

Więcej informacji można znaleźć w poniższym przewodniku. 

Powrót do kategorii
Kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK 4
Wstecz

Kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK 4

Obserwuj nas

 1. Upewnij się, że konsola jest włączona.
 2. Podłącz kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK®4 do konsoli za pomocą dołączonego przewodu USB.
 • Jeśli kontroler jest wyłączony, naciśnij przycisk PS. Gdy pasek świetlny zacznie migać, zaświeci się wskaźnik gracza.
 • Jeśli czas pracy baterii w kontrolerze jest wystarczający, możesz odłączyć kabel USB i korzystać z kontrolera bezprzewodowo. 
 • Pamiętaj, że kontroler w danej chwili może być sparowany tylko z jedną konsolą. Aby korzystać z kontrolera na innej konsoli, należy sparować go z tą konsolą.
 • Jednocześnie można korzystać z maksymalnie czterech kontrolerów. Po naciśnięciu przycisku PS do każdego użytkownika zostanie przypisany kolor. 
 • Jeśli masz problemy z parowaniem kontrolera z konsolą, odwiedź Serwis PlayStation.

Parowanie z innymi urządzeniami

Aby po raz pierwszy sparować kontroler bezprzewodowy z obsługiwanym urządzeniem przez Bluetooth, włącz tryb parowania.

 1. Sprawdź, czy wskaźnik gracza na kontrolerze jest wyłączony. Jeżeli wskaźnik świeci się, naciśnij i przytrzymaj przycisk PS, by go wyłączyć. Jeśli do kontrolera jest podłączony przewód USB, odłącz go. 
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SHARE, po czym naciśnij i przytrzymaj przycisk PS, aż pasek świetlny zacznie migać.
 3. Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu, a następnie wybierz kontroler z listy urządzeń Bluetooth. Po zakończeniu parowania pasek świetlny zacznie migać, a następnie zaświeci się wskaźnik gracza.

Te czynności należy wykonać za każdym razem, gdy podłączysz się do konsoli PS5 lub PS4 z komputera PC bądź Mac.

 1. Włącz konsolę lub przełącz ją w tryb spoczynku. 
 2. Podłącz kontroler do komputera PC lub Mac. 
 3. Uruchom aplikację PS Remote Play na komputerze PC lub Mac i wybierz Wpisz się do PSN.
  Wpisz się przy użyciu tego samego konta, którego używasz na konsoli. 
 4. Gdy otworzysz Ustawienia, możesz skonfigurować ustawienia jakości obrazu dla funkcji Remote Play, takie jak rozdzielczość i częstotliwość odświeżania. 
 5. Wybierz PS5 lub PS4.
  Aplikacja wyszuka konsolę PS5 lub PS4, której używasz po wpisaniu się na swoje konto, a następnie automatycznie połączy się z nią. Po nawiązaniu połączenia ekran konsoli pojawi się na komputerze PC lub Mac i będzie można rozpocząć korzystanie z funkcji Gra zdalna. Jeśli znalezionych zostanie wiele konsol, wybierz tę, której chcesz użyć. 

Od drugiego użycia funkcji będzie można od razu wybrać konsolę, z którą wcześniej nawiązano połączenie. 

Jeśli konsola nie może automatycznie połączyć się z komputerem, pojawi się monit o jej ręczne zarejestrowanie na komputerze PC lub Mac.

Rozwiązywanie problemów

 1. Wyłącz konsolę PS4 i odłącz ją od zasilania. 
 2. Znajdź mały przycisk resetowania z tyłu kontrolera w pobliżu przycisku L2.
 3. Używając małego narzędzia, wciśnij przycisk do środka otworu. Przytrzymaj przycisk przez około 3-5 sekund.
 4. Podłącz konsolę, podłącz do niej kontroler za pomocą przewodu USB i naciśnij przycisk PS. Jeśli pasek świetlny zmieni kolor na niebieski, kontroler jest sparowany.

Jeśli po wykonaniu powyższych instrukcji uważasz, że kontroler nie łączy się prawidłowo, skorzystaj z Serwisu PlayStation.

Powrót do kategorii
Kontroler Access
Wstecz

Kontroler Access

Nazwy i funkcje części

A. Przycisk PS

B. Drążek analogowy 

C. Przycisk blokady ramienia

D. Wskaźnik profilu/przycisk profilu 

E. Wskaźnik kontrolera 

F. Wskaźnik gracza 

G. Pasek świetlny 

H. Przycisk środkowy 

I. Gniazdo przycisku 

J. Nakładka na przycisk/etykieta na nakładkę

A. Miejsce montażowe drążka

B. Podstawa drążka

C. Zatrzask RELEASE

E. Porty rozszerzeń

A. Przycisk resetowania

B. Otwory na śruby 10–24 

C. Otwór na śrubę 1/4–20

D. Osłonka antypoślizgowa

Obserwuj nas

Przy pierwszym użyciu kontrolera Access™ należy sparować go z konsolą PS5®. Konsola również powinna być skonfigurowana i sparowana z kontrolerem bezprzewodowym DualSense™.

 1. Upewnij się, że konsola PS5 jest włączona.
 2. Podłącz kontroler do konsoli za pomocą dołączonego przewodu USB.
  Parowanie zakończy się i będzie można odłączyć przewód USB, aby korzystać z kontrolera bezprzewodowo.
 3. Naciśnij przycisk PS przy podstawie drążka analogowego.
 4. Wybierz użytkownika.
  Gdy pasek świetlny mignie, zaświecą się wskaźnik gracza i wskaźnik kontrolera.
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować kontroler. Użyj profilu podstawowego, aby poruszać się po konfiguracji.

Jeśli chcesz po raz pierwszy korzystać z dwóch nowych kontrolerów Access, musisz sparować je oba z konsolą PS5. Konsola również powinna być skonfigurowana i sparowana z kontrolerem bezprzewodowym DualSense™. 

 1. Upewnij się, że konsola jest włączona. 
 2. Podłącz jeden z kontrolerów do konsoli za pomocą dołączonego przewodu USB. Powtórz te czynności z drugim kontrolerem.
  Parowanie zakończy się i będzie można odłączyć przewód USB, aby korzystać z kontrolerów bezprzewodowo.
 3. Naciśnij przycisk PS na podstawie drążka analogowego pierwszego kontrolera. 
 4. Wybierz użytkownika.
  Gdy pasek świetlny mignie, zaświecą się wskaźnik gracza i wskaźnik kontrolera.
 5. Naciśnij przycisk PS na podstawie drążka analogowego drugiego kontrolera.
 6. Wybierz tego samego użytkownika, co w przypadku pierwszego kontrolera.
  Gdy pasek świetlny mignie, wskaźnik gracza zaświeci się tak jak w przypadku pierwszego kontrolera, zaświecą się też dwa wskaźniki kontrolerów.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować kontrolery. Użyj profilu podstawowego, aby poruszać się po konfiguracji. 
Film z instrukcjami: Konfiguracja kontrolera Access

Personalizacja

Wymień nakładki na przyciski na nakładki innego typu znajdujące się w zestawie i postaraj się znaleźć te, które najbardziej odpowiadają Twojemu stylowi gry. Możesz chcieć wyłączyć kontroler Access na czas wymiany nakładek, aby uniknąć przypadkowego naciśnięcia przycisków podczas gry.

Możesz zamontować kontroler Access™ na statywie lub podstawie w standardzie AMPS, korzystając z otworów na śruby na spodzie kontrolera. 

Poznaj dane techniczne portu rozszerzeń i informacje o drukowaniu 3D dotyczące kontrolera Access™ do konsoli PlayStation®5.

Przyciski, przełączniki i inne urządzenia innych producentów, które są zgodne z portem 3,5 mm, można podłączyć do portów rozszerzeń kontrolera, aby dodać więcej opcji mapowania. Patrząc od lewej, porty są ułożone w następującej kolejności: E1, E2, port USB, E3 i E4.

Profile

Utwórz i zapisz nawet 30 niestandardowych profili kontrolera Access.

 1. Na ekranie głównym otwórz Ustawienia > Akcesoria
 2. Wybierz Kontroler Access > Biblioteka profili.
 3. Wybierz Utwórz profil.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować Orientację kontrolera i Przypisania przycisków.
 5. Wybierz jedno z trzech miejsc, a następnie Przypisz.
  Jeśli wybierzesz Przypisz bez wybierania miejsca, Twoje ustawienia zostaną zapisane na konsoli PlayStation®5 bez przypisania ich do miejsca w kontrolerze.
 1. Wybierz profil z Biblioteki profili.
 2. Wybierz Edytuj > Przypisanie przycisków
 3. Wybierz przycisk, który chcesz edytować, a następnie wybierz Przypisz przycisk.
 4. Wybierz funkcję, którą chcesz przypisać do przycisku.
  Możesz też wybrać opcję Nie przypisano, aby ustawić przycisk jako pusty (brak funkcji).
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dostosować naciśnięcia przycisków.
 6. Powtarzaj kroki 3–5, aż wyedytujesz wszystkie przyciski. 
 7. Gdy skończysz edytować przypisania przycisków, wybierz Gotowe
 8. Zapisz zmiany, przypisując profil do miejsca na kontrolerze. 
Film z instrukcjami: Przypisywanie profili kontrolera Access
Film z instrukcjami: Tworzenie niestandardowych profili kontrolera Access

Rozwiązywanie problemów

Jeśli masz problemy z kontrolerem, spróbuj użyć przycisku resetowania. Ta metoda resetowania nie wpływa na parowanie, profile ani inne ustawienia kontrolera.

 1. Wyłącz konsolę PlayStation®5.
  Przejdź do centrum sterowania i wybierz Zasilanie > Wyłącz konsolę PS5.
  Możesz też nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania, aż konsola wyemituje sygnał dźwiękowy.
 2. Odwróć kontroler i znajdź przycisk resetowania.
 3. Za pomocą szpilki lub podobnego przedmiotu (nie znajduje się w zestawie) naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez co najmniej sekundę.
 4. Podłącz kontroler do konsoli PS5® za pomocą znajdującego się w zestawie przewodu USB i naciśnij przycisk PS.

Numer seryjny znajduje się z tyłu kontrolera, nad kodem QR.

Pamiętaj, aby zawsze aktualizować do najnowszej wersji oprogramowanie systemu konsoli PS5® oraz oprogramowanie urządzenia kontrolera Access. 

Jeżeli po zresetowaniu kontrolera nadal występują błędy, skorzystaj z naszego narzędzia do rozwiązywania problemów.

Powrót do kategorii
Instrukcje i gwarancja
Wstecz

Instrukcje i gwarancja

Instrukcje i gwarancje

Znajdź instrukcję obsługi konsoli lub urządzenia.

Znajdź informacje dotyczące gwarancji Twoich konsoli i urządzeń.

Instrukcja obsługi online

Aby wyświetlić podręcznik użytkownika konsoli PlayStation®5, przejdź do ekranu głównego konsoli PS5 i wybierz

Ustawienia > Podręcznik użytkownika, zdrowie i bezpieczeństwo oraz pozostałe informacje > Podręcznik użytkownika.

Wyświetl internetowy przewodnik użytkownika PlayStation®4.

Wyświetl internetowy przewodnik użytkownika PlayStation®3.