Akcesoria

Akcesoria

Obsługa klienta PlayStation

Jakiej pomocy potrzebujesz?

Wybierz kategorię z listy poniżej:

Powrót do kategorii
Kontroler bezprzewodowy DualSense Edge™
Wstecz

Kontroler bezprzewodowy DualSense Edge™

Nazwy elementów

A) Przyciski kierunku

B) Przycisk tworzenia

C) Pasek świetlny

D) Panel dotykowy

E) Wskaźnik gracza

F) Przycisk opcji

G) Przyciski akcji

H) Prawy drążek/przycisk R3

I) Przycisk Fn (przycisk funkcyjny)

J) Głośnik

K) Przycisk PS

L) Gniazdo zestawu słuchawkowego

M) Mikrofon

N) Przycisk wyciszający

O) Lewy drążek/przycisk L3

A) Suwak zatrzymania R2

B) Suwak zatrzymania L2

C) Gniazdo lewego przycisku tylnego

D) Przycisk resetowania

E) Zatrzask RELEASE 

F) Gniazdo prawego przycisku tylnego

Łączenie

Przy pierwszym użyciu kontrolera należy sparować go z konsolą.

 1. Włącz konsolę PS5™.
 2. Podłącz kontroler do konsoli za pomocą dołączonego przewodu USB.
 3. Naciśnij przycisk PS.
  Kontroler włączy się. Gdy pasek świetlny zacznie migać, zaświeci się wskaźnik gracza.
 • Jeśli czas pracy baterii w kontrolerze jest wystarczający, możesz odłączyć przewód USB i korzystać z kontrolera bezprzewodowo.  

 • Pamiętaj, że w danej chwili kontroler może być sparowany tylko z jedną konsolą PS5. Aby korzystać z kontrolera na innej konsoli, należy sparować go z tą konsolą.  
 • Jednocześnie można korzystać z maksymalnie czterech kontrolerów. Po naciśnięciu przycisku PS do każdego użytkownika zostanie przypisany kolor.

Więcej informacji można znaleźć w poniższym przewodniku. 

Po sparowaniu kontrolera z konsolą PS5 możesz bezprzewodowo sparować dodatkowy kontroler.

 1. Przed rozpoczęciem parowania upewnij się, że pasek świetlny dodatkowego kontrolera jest wyłączony. Jeżeli pasek świetlny świeci się, naciśnij przycisk PS, by go wyłączyć. 
 2. Za pomocą sparowanego kontrolera wybierz Ustawienia > Akcesoria > Ogólne > Akcesoria Bluetooth.  
 3. Korzystając z dodatkowego kontrolera, który chcesz sparować, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski tworzenia i PS.  
 4. Za pomocą sparowanego kontrolera wybierz dodatkowy kontroler z listy na ekranie.

Więcej informacji można znaleźć w poniższym przewodniku. 

Personalizacja

Kontroler bezprzewodowy DualSense Edge™ jest wyposażony w standardowe wysokie i niskie nakładki kopułowe. Wybierz typ nakładki, który najlepiej pasuje do Twojego stylu gry.

 1. Pociągnij do góry nakładkę drążka przymocowaną do kontrolera.
  Nakładkę można zdjąć.
 2. Dopasuj wybrany typ nakładki do drążka i dociśnij, aby ją zabezpieczyć.

Więcej informacji można znaleźć w poniższym przewodniku. 

Półkopułowe przyciski tylne można wymieniać.

 1. Wsuń półkopułowe przyciski tylne do gniazd na przyciski tylne.

Więcej informacji można znaleźć w poniższym przewodniku. 

Ułatw sobie korzystanie z kontrolera bezprzewodowego DualSense Edge, zmieniając przypisania przycisków.

 1. Otwórz Ustawienia > Akcesoria.
 2. Wybierz Kontroler bezprzewodowy DualSense Edge > Profile niestandardowe.
 3. Wybierz Utwórz profil niestandardowy, wpisz jego nazwę i kliknij OK.
 4. Włącz Niestandardowe przypisanie przycisków.
 5. Wybierz przycisk, który chcesz zmienić, a następnie funkcję, którą chcesz do niego przypisać.
  Jeżeli wybierzesz Wyłącz, naciśnięcie przycisku nie będzie wywoływać żadnej reakcji.
 6. Wybierz Zastosuj.

Więcej informacji można znaleźć w poniższym przewodniku. 

Ustawianie czułości i martwych stref drążków kontrolera bezprzewodowego DualSense Edge

 1. Otwórz Ustawienia > Akcesoria.

 2. Wybierz Kontroler bezprzewodowy DualSense Edge > Profile niestandardowe.

 3. Wybierz Utwórz profil niestandardowy, wpisz jego nazwę i kliknij OK.

 4. Wybierz Czułość/martwa strefa drążka.

 5. Za pomocą przycisków kierunkowych wybierz elementy, które chcesz zmienić.

Więcej informacji można znaleźć w poniższym przewodniku. 

Profile

W profilach niestandardowych możesz zapisać czułość drążka, niestandardowe przypisania przycisków, intensywność wibracji i inne funkcje.

 1. Otwórz Ustawienia > Akcesoria
 2. Wybierz Kontroler bezprzewodowy DualSense Edge > Profile niestandardowe
 3. Wybierz Utwórz profil niestandardowy, wpisz jego nazwę i kliknij OK
 4. Wybierz element, który chcesz dostosować. 

Więcej informacji można znaleźć w poniższym przewodniku. 

Przypisz skróty profilowe, aby móc przełączać się na nie podczas rozgrywki i korzystać z nich na innych konsolach PS5.

Dostęp do skrótów uzyskujesz, przytrzymując przycisk Fn i naciskając przycisk działania (trójkąt, kółko, krzyżyk lub kwadrat).

Profil przypisany do skrótu uruchamianego przyciskiem Fn i przyciskiem trójkąt jest profilem domyślnym i nie można go zmienić. Utworzone przez siebie profile możesz przypisać do pozostałych trzech przycisków.

 1. Otwórz Ustawienia > Akcesoria.

 2. Wybierz Kontroler bezprzewodowy DualSense Edge > Profile niestandardowe.

 3. Przejdź na kartę Profile nieprzypisane i obok profilu, który chcesz przypisać, wybierz Przypisz.

 4. Wybierz skrót.
  Jeśli do skrótu jest już przypisany jakiś profil, wyświetli się jego nazwa. Jeżeli przypiszesz nowy profil, poprzedni zostanie nadpisany.

 5. Użyj skrótu, żeby zmienić profil.

Więcej informacji można znaleźć w poniższym przewodniku.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli moduł drążka nie działa prawidłowo lub przestaje działać, możesz go wymienić na nowy (sprzedawany oddzielnie). Moduły lewego i prawego drążka są wymienne i można je zamocować po obu stronach.

 1. Sprawdź, czy wskaźnik gracza na kontrolerze jest wyłączony.
  Jeżeli wskaźnik świeci się, naciśnij i przytrzymaj przycisk PS, by go wyłączyć.
 2. Odłącz przewód USB od kontrolera.
 3. Zdejmij przednią osłonę.
  Przesuń zatrzask RELEASE z tyłu kontrolera, aby zdjąć osłonę.
 1. Podnieś dźwignię zwalniającą.
 1. Wyjmij moduł drążka i podłącz nowy.
  Sprawdź, czy moduł drążka jest prawidłowo ustawiony, a następnie przesuń go wzdłuż rowków na kontrolerze, aż usłyszysz kliknięcie.
 1. Opuść dźwignię zwalniającą.
 1. Załóż osłonę przednią.
  Wyrównaj podniesione części osłony z wycięciami na kontrolerze, a następnie ostrożnie wciśnij osłonę na miejsce, aż usłyszysz kliknięcie.

Więcej informacji można znaleźć w poniższym przewodniku. 

Jeśli masz problemy z kontrolerem, często pierwszym krokiem do rozwiązania problemu jest zresetowanie kontrolera. Zresetowanie nie spowoduje zmiany konfiguracji kontrolera, nie wpłynie też na ustawienia parowania i profilu.

D) Przycisk resetowania
 1. Wyłącz konsolę PS5.
 2. Znajdź mały przycisk resetowania z tyłu kontrolera.
 3. Za pomocą szpilki lub podobnego narzędzia (niedołączonego) naciśnij przycisk resetowania.
  Nie spowoduje to ponownej konfiguracji kontrolera, nie będzie też miało wpływu na jego parowanie ani ustawienia profilu.
 4. Podłącz kontroler do konsoli PlayStation®5 za pomocą przewodu USB dołączonego do kontrolera i naciśnij przycisk PS.

Więcej informacji można znaleźć w poniższym przewodniku.