Jak korzystać z kontrolerów bezprzewodowych DualSense Edge na komputerach PC i Macu oraz na iOS

Jeśli chcesz korzystać z kontrolera bezprzewodowego DualSense Edge™ w obsługiwanych grach i aplikacjach na obsługiwanych urządzeniach, możesz go łatwo podłączyć do nich przez USB lub Bluetooth®.

Urządzenia współpracujące z bezprzewodowym kontrolerem DualSense Edge

Urządzenia z zainstalowanymi systemami operacyjnymi, które wymieniono poniżej (lub nowszymi), obsługują połączenie Bluetooth lub USB z kontrolerem bezprzewodowym DualSense Edge. Po nawiązaniu połączenia możesz używać kontrolera bezprzewodowego we współpracujących grach i aplikacjach.
 

macOS Ventura 13.3 iPadOS 16.4
iOS 16.4 tvOS 16.4
 • Komputery z systemem Windows obsługują kontroler za pośrednictwempołączenia przewodowego.
 • W zależności od urządzenia niektóre funkcje kontrolera mogą być niedostępne. Nie wszystkie urządzenia współpracują z kontrolerem. 
 • Do edycji profili kontrolera i dostosowywania przypisań przycisków wymagana jest konsola PlayStation®5.

Jak sparować kontroler bezprzewodowy DualSense Edge z obsługiwanym urządzeniem

Aby po raz pierwszy sparować kontroler bezprzewodowy z obsługiwanym urządzeniem przez Bluetooth, włącz tryb parowania:

 1. sprawdź, czy wskaźnik gracza na kontrolerze jest wyłączony.
  Jeżeli wskaźnik świeci się, naciśnij i przytrzymaj przycisk PS, by go wyłączyć. Jeśli do kontrolera jest podłączony przewód USB, odłącz go.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk tworzenia, po czym naciśnij i przytrzymaj przycisk PS, aż pasek świetlny zacznie migać.
 3. Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu, a następnie wybierz kontroler z listy urządzeń Bluetooth.
  Po zakończeniu parowania pasek świetlny zacznie migać, a następnie zaświeci się wskaźnik gracza.

Kontroler może być sparowany tylko z jednym urządzeniem jednocześnie. Przy każdej zmianie urządzeń należy sparować kontroler z nowym urządzeniem.

Jak podłączyć bezprzewodowy kontroler DualSense Edge do obsługiwanego urządzenia przez USB

Większość urządzeń z systemem Windows obsługuje kontroler za pośrednictwem połączenia przewodowego.

Kontroler można podłączyć do obsługiwanego urządzenia za pomocą przewodu USB Type-C.

Gry i aplikacje współpracujące z kontrolerem bezprzewodowym DualSense Edge

Możesz korzystać z kontrolera, by grać w gry przesyłane z konsoli PS5® lub PS4™ do obsługiwanego urządzenia, używając aplikacji PS Remote Play.

Możesz także używać kontrolera bezprzewodowego do grania w gry obsługujące kontrolery ogólne.

Pamiętaj, że niektóre funkcje kontrolera bezprzewodowego mogą nie być dostępne po sparowaniu go z obsługiwanym urządzeniem:

 • Przycisk tworzenia* 
 • Panel dotykowy, pasek świetlny i czujnik ruchu
 • Efekty dotykowe
 • Głośnik, wbudowany mikrofon i gniazdo słuchawkowe.
 • Adaptacyjne efekty „Trigger” (tylko Android)

* W niektórych przypadkach przycisk tworzenia zostanie zmapowany do oddzielnej funkcji. 

Jak ponownie podłączyć kontroler bezprzewodowy do konsoli PS5

Aby z powrotem podłączyć kontroler bezprzewodowy do konsoli PS5, włącz konsolę, podłącz do niej kontroler zgodnym przewodem USB i naciśnij przycisk PS na kontrolerze. Po wyświetleniu ekranu wyboru konta konsoli PS5 można odłączyć przewód USB i korzystać z kontrolera bezprzewodowo.

Masz problemy z kontrolerem bezprzewodowym DualSense Edge?

Jeśli kontroler nie łączy się prawidłowo, spróbuj go zresetować. 

Jeżeli po zresetowaniu kontrolera nadal występują błędy, skorzystaj z Serwisu PlayStation.

Potrzebujesz pomocy? 

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktów PlayStation