Podłączanie kontrolera bezprzewodowego DualSense Edge

Jak podłączyć kontroler bezprzewodowy DualSense Edge

Dowiedz się, jak skonfigurować kontroler bezprzewodowy DualSense™ do współpracy z konsolą PlayStation®5.

Jak sparować kontroler bezprzewodowy DualSense Edge z konsolą PS5

Przy pierwszym użyciu kontrolera należy sparować go z konsolą.

 1. Włącz konsolę PS5™.
 2. Podłącz kontroler do konsoli za pomocą dołączonego przewodu USB.
 3. Naciśnij przycisk PS.
  Kontroler włączy się. Gdy pasek świetlny zacznie migać, zaświeci się wskaźnik gracza.
 • Jeśli czas pracy baterii w kontrolerze jest wystarczający, możesz odłączyć przewód USB i korzystać z kontrolera bezprzewodowo.  

 • Pamiętaj, że w danej chwili kontroler może być sparowany tylko z jedną konsolą PS5. Aby korzystać z kontrolera na innej konsoli, należy sparować go z tą konsolą.  

 • Jednocześnie można korzystać z maksymalnie czterech kontrolerów. Po naciśnięciu przycisku PS do każdego użytkownika zostanie przypisany kolor.

 • Oprogramowanie systemu konsoli PlayStation®5 oraz oprogramowanie urządzenia kontrolera należy zawsze aktualizować do najnowszej wersji.

Jak korzystać z kontrolera podłączonego przewodem

Musisz naładować kontroler podczas gry? Aby używać kontrolera bezprzewodowego DualSense Edge podłączonego przewodem, musisz najpierw skonfigurować metodę połączenia.

 1. Otwórz Ustawienia >Akcesoria > Kontroler (ogólne).

 2. Wybierz Metodę komunikacji, a następnie Używaj przewodu USB.

Możesz teraz podłączyć kontroler za pomocą dostarczonego przewodu USB. Aby przewód nie odłączał się przypadkowo, wykorzystaj obudowę złącza.

 1. Przesuń zatrzask na obudowie złącza, aby ją otworzyć.
 2. Włóż złącze USB Type-C do obudowy złącza i zamknij pokrywę.
  Sprawdź, czy złącze USB typu C jest prawidłowo ustawione.

Jak zaktualizować oprogramowanie kontrolera bezprzewodowego DualSense Edge

Aktualizacje oprogramowania kontrolera bezprzewodowego DualSense Edge są dodawane podczas aktualizacji oprogramowania systemu konsoli PS5. 

Aby sprawdzić dostępność aktualizacji oprogramowania kontrolera bezprzewodowego DualSense Edge:

 1. Otwórz Ustawienia > Akcesoria > Kontroler bezprzewodowy DualSense Edge.
 2. Wybierz Oprogramowanie kontrolera bezprzewodowego DualSense Edge, aby jezaktualizować.

Oprogramowanie kontrolera bezprzewodowego DualSense Edge możesz też zaktualizować za pomocą komputera. Więcej informacji można znaleźć w tym przewodniku.

Jak naładować kontroler bezprzewodowy DualSense

Gdy konsola PS5 jest włączona lub w trybie spoczynku, podłącz do niej kontroler za pomocą przewodu USB w oplocie.

 • Gdy konsola jest w trybie spoczynku, pasek świetlny na kontrolerze będzie powoli migał na pomarańczowo. 

 • Po zakończeniu ładowania pasek świetlny wyłączy się.

 • Kontroler można również ładować, podłączając go do komputera lub innego urządzenia USB za pomocą przewodu USB. Korzystaj z przewodów USB, które spełniają standardy USB. Niektóre urządzenia mogą nie być w stanie naładować kontrolera.

 • Kontroler można ładować, gdy znajduje się w etui. Otwórz klapkę z tyłu etui, aby uzyskać dostęp do portu USB.

Czy kontroler bezprzewodowy DualSense Edge jest zgodny z komputerem?

Tak, kontroler DualSense Edge jest kompatybilny z większością komputerów z systemem Windows za pomocą połączenia przewodowego. Wiele gier komputerowych natywnie obsługuje przyciski, drążki oraz gniazdo słuchawek. Twórcy gier korzystający z najnowszej aktualizacji udostępniają dodatkowe funkcje, w tym adaptacyjne efekty „Trigger”, efekty dotykowe i obsługę wbudowanego mikrofonu.

 • Do edycji profili kontrolera i dostosowywania przypisań przycisków wymagana jest konsola PS5.

Potrzebujesz dalszej pomocy dotyczącej kontrolera bezprzewodowego DualSense Edge?

Aby uzyskać informacje na temat rozwiązywania problemów, skorzystaj z narzędzia diagnostycznego Serwis PlayStation.

Potrzebujesz pomocy? 

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktów PlayStation