Dostosuj kontroler bezprzewodowy DualSense Edge do swoich potrzeb

Jak spersonalizować kontroler bezprzewodowy DualSense Edge

Dowiedz się, w jaki sposób możesz spersonalizować nakładki na drążki kontrolera, przyciski tylne i długość efektu „Trigger”.

Jak wymienić nakładki na drążki kontrolera bezprzewodowego DualSense Edge

Kontroler bezprzewodowy DualSense Edge™ jest wyposażony w standardowe wysokie i niskie nakładki kopułowe. Wybierz typ nakładki, który najlepiej pasuje do Twojego stylu gry.

  1. Pociągnij do góry nakładkę drążka przymocowaną do kontrolera.
    W ten sposób ją ściągniesz.

  2. Dopasuj wybrany typ nakładki do drążka i dociśnij, aby ją zabezpieczyć.

Możesz również wymienić moduł drążka, jeśli nie działa prawidłowo lub przestaje działać.

Jak przymocować przyciski tylne do kontrolera bezprzewodowego DualSense Edge

Kontroler bezprzewodowy DualSense Edge jest wyposażony w półkopułowe i dźwigniowe przyciski tylne. Wybierz typ przycisku tylnego, który najlepiej pasuje do Twojego stylu gry.

  1. Półkopułowe przyciski tylne można wymieniać.

  2. Wsuń półkopułowe przyciski tylne do gniazd na przyciski tylne.

  1. Prawy i lewy dźwigniowy przycisk tylny nie są wymienne. Przed zamocowaniem przycisków sprawdź, czy robisz to zgodnie z symbolami prawej (R) i lewej (L) strony.

  2. Włóż dźwigniowy przycisk tylny do odpowiedniego gniazda przycisku tylnego.

Pociągnij przycisk tylny (w miejscu, gdzie łączy się z kontrolerem) w kierunku górnej części kontrolera i wysuń go z gniazda.

Jak zmienić długość/zatrzymanie efektu „Trigger” przycisków L2/R2

Możesz ustawić, jak daleko przesuwają się przyciski L2 i R2 po ich naciśnięciu (skok). Wystarczy przesunąć suwaki zatrzymania przycisków L2 i R2 z tyłu kontrolera.

Zaczynając od góry, można ustawić skok na długi, średni i krótki.

  • Jeśli suwaki zatrzymania zostaną ustawione na średni lub krótki skok, efekt „Trigger” nie będzie działać.

Jak skonfigurować profile i ustawienia kontrolera bezprzewodowego DualSense Edge

Możesz także dostosować czułość drążka kontrolera, jego martwe strefy, przypisania przycisków, intensywność wibracji i intensywność efektu „Trigger”, tworząc profile niestandardowe.

Potrzebujesz pomocy? 

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktów PlayStation