Profile kontrolera bezprzewodowego DualSense Edge

Jak skonfigurować profile i ustawienia kontrolera bezprzewodowego DualSense Edge

Dowiedz się, jak skonfigurować profile i ustawienia kontrolera, aby dopasować je do Twojego stylu gry.

Jak utworzyć profil kontrolera bezprzewodowego DualSense Edge

W profilach niestandardowych możesz zapisać czułość drążka, niestandardowe przypisania przycisków, intensywność wibracji i inne funkcje.

 1. Otwórz Ustawienia > Akcesoria.

 2. Wybierz Kontroler bezprzewodowy DualSense Edge > Profile niestandardowe.

 3. Wybierz Utwórz profil niestandardowy, wpisz jego nazwę i kliknij OK.

 4. Wybierz element, który chcesz dostosować.

 • Gdy wybierzesz profil na karcie Profile przypisane lub Profile nieprzypisane, możesz go edytować.
 • Utworzone przez Ciebie profile są widoczne na karcie Profile nieprzypisane. Gdy przypiszesz profil do skrótu, zostanie on przeniesiony na kartę Profile przypisane.
 • Zaznacz profil i wybierz … (Więcej), aby zmienić nazwę profilu, usunąć go lub skopiować.

Jak korzystać ze skrótów profilowych 

Przypisz skróty profilowe, aby móc przełączać się na nie podczas rozgrywki i korzystać z nich na innych konsolach PS5.

Dostęp do skrótów uzyskujesz, przytrzymując przycisk Fn i naciskając przycisk działania (trójkąt, kółko, krzyżyk lub kwadrat).

Profil przypisany do skrótu uruchamianego przyciskiem Fn i przyciskiem trójkąt jest profilem domyślnym i nie można go zmienić. Utworzone przez siebie profile możesz przypisać do pozostałych trzech przycisków.

 1. Otwórz Ustawienia > Akcesoria.

 2. Wybierz Kontroler bezprzewodowy DualSense Edge > Profile niestandardowe.

 3. Przejdź na kartę Profile nieprzypisane i obok profilu, który chcesz przypisać, wybierz Przypisz.

 4. Wybierz skrót.
  Jeśli do skrótu jest już przypisany jakiś profil, wyświetli się jego nazwa. Jeżeli przypiszesz nowy profil, poprzedni zostanie nadpisany.

 5. Użyj skrótu, żeby zmienić profil.

 • Aby skonfigurować kontroler tak, aby w trakcie zmiany profilu wibrował, a wskaźnik gracza migał, przejdź do ekranu głównego i wybierz Ustawienia > Akcesoria > Kontroler bezprzewodowy DualSense Edge > Sygnalizuj przełączenie profilu. Kontroler będzie wibrował, a wskaźnik gracza migał, na ekranie może też pojawić się wyskakujące okienko.

Jak dostosować przypisania przycisków kontrolera

Ułatw sobie korzystanie z kontrolera bezprzewodowego DualSense Edge™, zmieniając przypisania przycisków.

 1. Utwórz lub edytuj profil niestandardowy i wybierz Dostosowanie przypisania przycisków.

 2. Wybierz przycisk, który chcesz zmienić, a następnie funkcję, którą chcesz do niego przypisać.
  Jeżeli wybierzesz Wyłącz, naciśnięcie przycisku nie będzie wywoływać żadnej reakcji.

 3. Wybierz Zastosuj
 4. Wybierz Wróć do gry, żeby wrócić do gry. Dokonane przez Ciebie zmiany zostaną automatycznie zapisane.
  Naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, a następnie naciśnij przycisk opcji, aby wrócić do menu dostosowywania.
 • Nie możesz przypisać przycisku Fn do innej funkcji, nie możesz też przypisać innego przycisku do funkcji, które wywołuje przycisk Fn.

 • Naciśnij Zresetuj, aby zresetować wszystkie przypisania przycisków do wartości domyślnych.

 • Naciśnięcie przycisku Fn powoduje wyłączenie wykorzystania przycisków do uruchamiania przypisanych do nich funkcji. 

 • Zawsze musisz przypisać przycisk kółko i przycisk krzyżyk

 • Możesz zamienić ze sobą przyciski spustowe L2 i R2, ale nie możesz ustawić innych przycisków jako przycisków spustowych ani przypisać kilku funkcji do przycisków L2 i R2. 

Jak dostosować reakcję drążków kontrolera bezprzewodowego DualSense Edge

Ustawianie czułości i martwych stref kontrolera bezprzewodowego DualSense Edge

 1. Utwórz lub edytuj profil niestandardowy i wybierz Czułość/martwa strefa drążka.

 2. Za pomocą przycisków kierunkowych wybierz elementy, które chcesz zmienić.

Nazwij swój profil. 

Wybierz, czy chcesz dostosować lewy czy prawy drążek.

Ustaw czułość poruszania drążka.

Wróć do gry i sprawdź efekt wprowadzonej zmiany. Gdy wrócisz do gry, zmiany zostaną zapisane automatycznie. Jeśli będziesz chcieć znowu coś zmienić, naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, po czym naciśnij przycisk opcji, żeby wrócić do tego ekranu.

Wybierz jeden z 6 rodzajów czułości.

Domyślna
Rejestrowana reakcja zwiększa się proporcjonalnie do ruchu drążka.

Szybka
Ilość rejestrowanej reakcji przyspiesza wraz z przechylaniem drążka. Przydaje się podczas wykonywania szybkich ruchów. Pozwala zyskać przewagę dzięki szybkiemu celowaniu w strzelankach.

Precyzyjna
Podczas przechylania drążka rejestrowana jest minimalna reakcja. Sprawdza się przy wykonywaniu precyzyjnych ruchów.

Możliwość powolnego, dokładnego celowania może być przydatna dla fanów strzelanek.

Jednostajna
Rejestrowana reakcja jest ograniczona, nawet jeśli drążek zostanie odchylony daleko. Umożliwia płynne, stabilne ruchy.

Cyfrowa
Nawet minimalne przechylenie drążka powoduje zarejestrowanie maksymalnej reakcji. Działa podobnie do przycisków kierunku na kontrolerze. Zapewnia natychmiastową reakcję w bijatykach i grach akcji.

Dynamiczna
Rejestrowana reakcja jest ograniczona przy minimalnym lub maksymalnym wychyleniu drążka, przyspiesza w średnim zakresie. Pozwala na zróżnicowane reakcje w strzelankach, gdzie trzeba precyzyjnie celować, a przy tym szybko się odwracać.

Precyzyjnie skonfiguruj zakres wybrany w punkcie E.

Martwa strefa to zakres, w którym można przechylać drążek, zanim jego ruch zostanie zarejestrowany jako reakcja. Przykładowo jeśli martwa strefa jest ustawiona na 10%, musisz przekroczyć normalne przechylenie o 10%, zanim zostanie zarejestrowana reakcja w grze.

Oś pionowa to przechylenie drążka, a oś pozioma to reakcja odzwierciedlana w grze. Przykładowo tam, gdzie widoczne jest stopniowe nachylenie, dalekie wychylenie drążka powoduje płynny ruch. Gdy nachylenie jest ostre, nawet lekkie poruszenie drążka skutkuje szybkim ruchem.

Jaki ustawić martwą strefę spustów

Martwa strefa to zakres, w jakim możesz nacisnąć przycisk, zanim zostanie zarejestrowana reakcja.

Przykładowo, jeśli trzymasz kontroler mocno i niechcący naciśniesz przycisk L2 lub R2, możesz je skonfigurować tak, że nie zostanie zarejestrowana reakcja.

 1. Utwórz lub edytuj profil niestandardowy i wybierz Martwa strefa spustów.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować zakres reakcji.

Nazwij swój profil. 

Po włączeniu wyświetlana jest tylko jedna strona. Dokonane zmiany mają taki sam wpływ na lewy i prawy spust.

Ustaw zakres, w jakim trzeba nacisnąć spust, żeby została zarejestrowana reakcja w grze.

Jeśli na przykład ustawisz reakcję w zakresie od 30 do 70, dopiero naciśnięcie przycisku bardziej niż poziom 30 spowoduje rozpoczęcie rejestrowania reakcji w grze. Reakcja jest rejestrowana maksymalnie do poziomu 70. Naciśnięcie spustu poniżej poziomu 30 lub powyżej poziomu 70 nie spowoduje zarejestrowania reakcji.

Zobacz zakres reakcji przy naciśnięciu przycisku L2 lub R2.

Wróć do gry i sprawdź efekt wprowadzonej zmiany. Gdy wrócisz do gry, zmiany zostaną zapisane automatycznie. Jeśli będziesz chcieć znowu coś zmienić, naciśnij i przytrzymaj przycisk Fn, po czym naciśnij przycisk opcji, żeby wrócić do tego ekranu.

Jak zmienić menu funkcji

Możesz zmienić elementy widoczne w menu funkcji po naciśnięciu przycisku Fn.

 1. Otwórz Ustawienia > Akcesoria > Kontroler bezprzewodowy DualSense Edge.

 2. Wybierz Menu funkcji.

Masz problemy z ustawieniami przycisków i profilami? 

Jeśli pojawiają się nieoczekiwane reakcje przycisków, przejrzyj ustawienia kontrolera w grze – być może kolidują z profilem kontrolera bezprzewodowego DualSense Edge.

Jeżeli po zresetowaniu kontrolera nadal występują błędy, skorzystaj z Serwisu PlayStation. 

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej