Jak podłączyć kontroler Access do konsoli PS5

Dowiedz się, jak skonfigurować i naładować kontroler Access™ w konsoli PlayStation®5.

Jak sparować i skonfigurować kontroler Access

Przy pierwszym użyciu kontrolera należy sparować go z konsolą PS5®. Konsola również powinna być skonfigurowana i sparowana z kontrolerem bezprzewodowym DualSense™. 

 1. Upewnij się, że konsola PS5 jest włączona. 
 2. Podłącz kontroler do konsoli za pomocą dołączonego przewodu USB. 
  Parowanie zakończy się i będzie można odłączyć przewód USB, aby korzystać z kontrolera bezprzewodowo.  
 3. Naciśnij przycisk PS przy podstawie drążka analogowego. 
 4. Wybierz użytkownika. 
  Gdy pasek świetlny mignie, zaświecą się wskaźnik gracza i wskaźnik kontrolera. 
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować kontroler. Użyj profilu podstawowego, aby poruszać się po konfiguracji. 
 • Wszystkie kontrolery Access po wyjęciu z pudełka mają ten sam profil podstawowy (ustawienia domyślne). 
 • Po zakończeniu ładowania możesz odłączyć przewód USB i korzystać z kontrolera bezprzewodowo.
 • W danej chwili kontroler może być sparowany tylko z jedną konsolą PS5. Aby korzystać z kontrolera na innej konsoli, należy sparować go z tą konsolą. 
 • Zaktualizuj oprogramowanie urządzenia na kontrolerze do najnowszej dostępnej wersji. Gdy pojawi się nowa aktualizacja, postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Jak sparować i skonfigurować dwa kontrolery Access 

Jeśli chcesz po raz pierwszy korzystać z dwóch nowych kontrolerów Access, musisz sparować je oba z konsolą PS5. Konsola również powinna być skonfigurowana i sparowana z kontrolerem bezprzewodowym DualSense™. 

 1. Upewnij się, że konsola jest włączona. 
 2. Podłącz jeden z kontrolerów do konsoli za pomocą dołączonego przewodu USB. Powtórz te czynności z drugim kontrolerem.
  Parowanie zakończy się i będzie można odłączyć przewód USB, aby korzystać z kontrolerów bezprzewodowo.
 3. Naciśnij przycisk PS na podstawie drążka analogowego pierwszego kontrolera. 
 4. Wybierz użytkownika.
  Gdy pasek świetlny mignie, zaświecą się wskaźnik gracza i wskaźnik kontrolera.
 5. Naciśnij przycisk PS na podstawie drążka analogowego drugiego kontrolera.
 6. Wybierz tego samego użytkownika, co w przypadku pierwszego kontrolera.
  Gdy pasek świetlny mignie, wskaźnik gracza zaświeci się tak jak w przypadku pierwszego kontrolera, zaświecą się też dwa wskaźniki kontrolerów.
 7. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować kontrolery. Użyj profilu podstawowego, aby poruszać się po konfiguracji. 

Możesz też sparować bezprzewodowo drugi kontroler (kontroler 2), jeśli pierwszy kontroler (kontroler 1) został już sparowany z konsolą PS5. 

 1. Przed sparowaniem upewnij się, że wskaźnik gracza na kontrolerze 2 jest wyłączony.
  Jeżeli wskaźnik świeci się, naciśnij i przytrzymaj przycisk PS, by go wyłączyć. 
 2. Używając kontrolera 1, przejdź do ekranu głównego i wybierz Ustawienia > Akcesoria > Ogólne > Akcesoria Bluetooth
 3. Korzystając z kontrolera 2, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski profilu i PS.
  Pasek świetlny zacznie migać, a kontroler 2 pojawi się na ekranie.  
 4. Za pomocą kontrolera 1 wybierz kontroler 2 z listy na ekranie.
  Pasek świetlny na kontrolerze 2 zacznie migać, a jeśli parowanie będzie udane, wskaźnik gracza i wskaźnik kontrolera zaświecą się. 

Jak naładować kontroler 

Gdy konsola PS5 jest włączona, podłącz do niej kontroler za pomocą dołączonego przewodu USB. Możesz też skonfigurować konsolę tak, aby ładowała się w trybie spoczynku.

Jakie są gotowe ustawienia kontrolera Access?

Po wyjęciu z pudełka kontroler Access jest skonfigurowany z profilem podstawowym i orientacją w lewo (podstawa drążka analogowego jest skierowana w lewo). 

A) Przycisk opcji (gniazdo 7)

B) Przycisk kółko (gniazdo 5) 

C) Przycisk krzyżyk (środkowy przycisk) 

D)  Lewy drążek 

 • Nakładki na przyciski w opcjach domyślnych, przyciski kółko i krzyżyk mają dołączone etykietki nasadki przycisku, które wskazują wstępnie skonfigurowaną funkcję.  
 • Przyciski od 1 do 8 są przesuwane w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, zaczynając od gniazda znajdującego się najbliżej drążka analogowego.

Do kontrolera dołączono osiem nakładek na przyciski i nakładkę kopułową na drążek. Dowiedz się, jak wymieniać nakładki na przyciski i drążki, aby najlepiej pasowały do Twojego stylu gry.

Następujące funkcje nie są obsługiwane przez kontroler Access: 

 • Panel dotykowy (z wyjątkiem przycisku panelu dotykowego) 
 • Funkcja wibracji
 • Adaptacyjne efekty„Trigger”
 • Czujnik ruchu 
 • Głośnik 
 • Mikrofon
 • Przycisk wyciszający
 • Gniazdo zestawu słuchawkowego (porty rozszerzeń kontrolera są przeznaczone do podłączania akcesoriów innych producentów, a nie urządzeń audio).  

Jak zaktualizować oprogramowanie kontrolera Access  

Aktualizacje oprogramowania kontrolera Access są dodawane podczas aktualizacji oprogramowania systemu konsoli PS5. 

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej