Jak skonfigurować profile kontrolera Access

Dowiedz się, jak skonfigurować profile kontrolera Access™, aby pasowały do Twojego stylu gry, i korzystać z nich.

Jak utworzyć profil kontrolera Access

Utwórz i zapisz nawet 30 niestandardowych profili kontrolera Access.

 1. Na ekranie głównym otwórz Ustawienia > Akcesoria
 2. Wybierz Kontroler Access > Biblioteka profili
 3. Wybierz Utwórz profil
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować Orientację kontrolera i Przypisania przycisków.
 5. Wybierz jedno z trzech miejsc, a następnie Przypisz.
  Jeśli wybierzesz Przypisz bez wybierania miejsca, Twoje ustawienia zostaną zapisane na konsoli PlayStation®5 bez przypisania ich do miejsca w kontrolerze. 

Możesz edytować profile kontrolera Access zapisane na konsoli PS5®.

 1. Z Biblioteki profili wybierz profil, który chcesz edytować.
 2. Wybierz Edytuj
 3. Wybierz element, który chcesz edytować, a następnie skonfiguruj jego ustawienia: 

W kroku 2 możesz też wybrać Przypisz do miejsca lub Usuń.

Jak korzystać ze skrótów profili kontrolera Access

Do gniazd na kontrolerze możesz przypisać maksymalnie trzy ulubione profile, aby móc przełączać się między nimi w trakcie rozgrywki. Możesz też przypisać jeden profil do wielu miejsc. 

 1. Na ekranie głównym otwórz Ustawienia > Akcesoria
 2. Wybierz Kontroler Access > Biblioteka profili.
 3. Wybierz profil, który chcesz przypisać do miejsca. 
 4. Wybierz opcję Przypisz do miejsca.
 5. Wybierz Miejsce 1, Miejsce 2 albo Miejsce 3.
  Jeśli masz sparowane dwa kontrolery Access, przypisz profil do jednego lub obu kontrolerów, a następnie wybierz Miejsce 1, Miejsce 2 lub Miejsce 3.
 6. Wybierz Przypisz.

Naciśnij przycisk profilu na podstawie drążka kontrolera Access. Powtarzaj te czynności, aby przełączać pomiędzy trzema przypisanymi profilami.  

 • Przycisk profilu jest blisko Ciebie, gdy drążek analogowy znajduje się po lewej stronie, a środkowy przycisk po prawej.
 • Wskaźnik profilu zaświeci się dla miejsca 1, miejsca 2 i miejsca 3, aby pomóc Ci zidentyfikować wybrany profil. 

Przycisk profilu może być również używany w następujący sposób:

Naciśnij i przytrzymaj
Pokazuje na ekranie bieżące przypisania przycisków profilu.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aż wskaźnik profilu zgaśnie
Przełącza na profil podstawowy. Profilu podstawowego należy użyć wtedy, gdy na przykład przypisania przycisków w profilu niestandardowym nie działają prawidłowo. 

Jak edytować orientację kontrolera 

Ustaw orientację kontrolera Access w lewo, w prawo, w górę lub w dół.

 1. Wybierz profil z Biblioteki profili.
 2. Wybierz Edytuj > Orientacja kontrolera.
  Pojawi się ekran wyboru orientacji. 
 3. Wybierz kierunek, w którym ma wskazywać podstawa drążka. 
 • Pamiętaj, że po wybraniu nowej orientacji lub przełączeniu na inny profil musisz fizycznie ustawić kontroler, aby pasował. 

Jak dostosować przypisania przycisków kontrolera Access

Ustaw różne funkcje przycisków kontrolera Access w zależności od swoich preferencji.

 1. Wybierz profil z Biblioteki profili.
 2. Wybierz Edytuj > Przypisanie przycisków
 3. Wybierz przycisk, który chcesz edytować, a następnie wybierz Przypisz przycisk.
 4. Wybierz funkcję, którą chcesz przypisać do przycisku.
  Możesz też wybrać opcję Nie przypisano, aby ustawić przycisk jako pusty (brak funkcji).
 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dostosować naciśnięcia przycisków.
 6. Powtarzaj kroki 3–5, aż wyedytujesz wszystkie przyciski. 
 7. Gdy skończysz edytować przypisania przycisków, wybierz Gotowe
 8. Zapisz zmiany, przypisując profil do miejsca na kontrolerze. 
 • Przycisk Krzyżyk, przycisk Kółko, przycisk opcji i lewy drążek (lub przyciski kierunku) są wymagane do obsługi konsoli PS5. Jeśli zapiszesz profil bez przypisania tych przycisków i drążka, musisz użyć jeszcze jednego kontrolera lub profilu podstawowego, aby móc korzystać z tych funkcji. 
 • Możesz ustawić środkowy przycisk jako Nie przypisano, jeśli chcesz na nim opierać rękę lub nadgarstek.  
 • Po przypisaniu przycisków możesz umieścić na nakładkach etykiety, które ułatwią Ci zapamiętanie, co robi każdy z nich. 

Jak dostosować naciśnięcia przycisków w kontrolerze Access

 1. Tworzenie lub edycja przypisania przycisku. 
 2. Po przypisaniu przycisku wybierz opcję Przypisz jednoczesne naciśnięcie lub Przełącz przycisk .
 • Przypisz jednoczesne naciśnięcie, aby przypisać drugi przycisk, który ma zostać naciśnięty.
 • Włącz opcję Przełączanie przycisków, aby przyciski działały jak Caps Lock na klawiaturze. Jednokrotne naciśnięcie przycisku powoduje, że pozostaje on wciśnięty, dzięki czemu nie trzeba robić tego fizycznie. 
 • Ustawienia przełączania przycisku pojawią się na ekranie po jego naciśnięciu. 

Jak dostosować reakcję drążków kontrolera Access

Możesz dostosować czułość i martwą strefę drążka analogowego. Czułość drążka określa, jak szybkie lub wolne są jego ruchy. Martwa strefa to zakres, w którym można przesuwać drążek, zanim jego ruch zostanie zarejestrowany jako reakcja. 

 • Dostosuj czułość drążka, aby przyspieszyć lub spowolnić ruch lub widok postaci. 
 • Ustaw martwą strefę, aby mieć większą kontrolę nad ruchem i widokiem swojej postaci. 
 1. Z Biblioteki profili wybierz profil. 
 2. Wybierz Edytuj > Czułość/martwa strefa drążka
 3. Z menu, które się pojawi, wybierz, co chcesz dostosować. 

A) Ustawienie czułości
Dostosuj czułość ruchu drążka, przesuwając ten suwak. Przesuń suwak w lewo, aby zmniejszyć czułość, lub w prawo, aby zwiększyć czułość. 

B) Martwa strefa
Dostosuj zakres ruchu drążka, gdy komendy nie są rozpoznawane, przesuwając ten suwak w lewo lub w prawo. Przesuń ten suwak w lewo, aby zmniejszyć martwą strefę i sprawić, by gra reagowała na delikatniejsze ruchy drążkiem. Przesuń suwak w prawo, aby zwiększyć martwą strefę i sprawić, by gra reagowała tylko na mocniejsze ruchy. 

C) Test w grze
Sprawdź bieżące ustawienia podczas rozgrywki, przechylając drążek w lewo lub w prawo.

D) Skorygowane wejście
Ruch na tej skali wskazuje bieżące ustawienie czułości. Zmniejsz czułość drążka, aby wolniej poruszać się po skali, albo zwiększ ją, aby poruszać się szybciej. Jeśli sterowanie drążkiem znajduje się w martwej strefie, skala nie porusza się. 

E) Sygnał z kontrolera
Nie ma związku z czułością drążka, ten suwak pokazuje, jak daleko odchylasz drążek. Ustawienie martwej strefy pojawi się na suwaku w kolorze czarnym. 

Masz problemy?

Jeśli pojawiają się nieoczekiwane reakcje przycisków, przejrzyj ustawienia kontrolera w grze – być może kolidują z jego profilem.

Jeżeli po zresetowaniu kontrolera nadal występują błędy, skorzystaj z Serwisu PlayStation. 

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej