Jakie są funkcje przycisków na konsolach PS5?

Poznaj funkcje przycisków dostępne w Twojej konsoli PlayStation®5 i zgodnym kontrolerze. 

Jakie są funkcje przycisków kontrolera na konsolach PS5?

Poniżej znajduje się lista przycisków kontrolera bezprzewodowego DualSense™ i ich funkcji. Są to podstawowe przyciski, które można przypisać podczas tworzenia profilu dla kontrolera bezprzewodowego DualSense Edge™ lub kontrolera Access™ do konsol PS5®.

A) Przyciski kierunku
Służą do zaznaczania elementów na ekranie.

B) Przycisk tworzenia
Wyświetla menu tworzenia, pozwala zrobić zrzut ekranu i nagrać klik wideo.

C) Panel dotykowy/przycisk panelu dotykowego
Do uruchamiania funkcji w rozgrywce.

D) Przycisk opcji
Wyświetla menu opcji.

E) Przyciski akcji
Do uruchamiania funkcji w rozgrywce. Każdy przycisk ma też następujące funkcje w menu konsoli PS5:

Przycisk krzyżyk: wybór zaznaczonego elementu.
Przycisk kółko: anulowanie polecenia.
Przycisk trójkąt: zmiana pozycji elementów na liście albo wyświetlenie powiązanych informacji.
Przycisk kwadrat: Używany jako skrót do poleceń kontekstowych oraz do wyświetlania dodatkowych funkcji konkretnego elementu.

F) Prawy drążek/przycisk R3
Do poruszania się i uruchamiania funkcji w rozgrywce.

G) Przycisk PS
Jednokrotne naciśnięcie wyświetla centrum sterowania.
Naciśnij i przytrzymaj, żeby przejść do ekranu głównego.

H) Przycisk wyciszający
Wycisza mikrofon i głośnik kontrolera.

I) Lewy drążek/L3
Do poruszania się i uruchamiania funkcji w rozgrywce.

  • Przycisku wyciszającego i funkcji przesunięcia palcem po panelu dotykowym nie można wykorzystać do mapowania na kontrolerze Access. 

A) Przyciski R1/R2
Do uruchamiania funkcji w rozgrywce.

B) Przyciski L1/L2
Do uruchamiania funkcji w rozgrywce. 

Jakie są funkcje przycisków konsoli PS5?

Poniżej znajduje się lista wskaźników i przycisków zasilania konsoli PS5.

Konsola PS5 (grupa modeli CFI-2000 – slim)
Konsola PS5 (grupa modeli CFI-1000)

A) Wskaźnik zasilania
Kolor wskaźnika zasilania przekazuje następujące informacje:

Biały: Konsola jest włączona.
Pomarańczowy: Konsola jest w trybie spoczynku.
Nie świeci: Konsola jest wyłączona.

B) Przycisk wysuwania*
Wysuwa dysk.

C) Przycisk zasilania
Włącza lub wyłącza konsolę, albo przestawia ją w tryb spoczynku.

* Nie dotyczy konsoli PlayStation 5 Digital Edition.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej