Jak podłączyć kontroler bezprzewodowy DualSense

Dowiedz się, jak sparować kontroler bezprzewodowy DualSense™z konsolą PlayStation®5 i go naładować, zmienić jego ustawienia oraz zaktualizować oprogramowanie urządzenia.

Jak sparować kontroler bezprzewodowy DualSense z konsolami PS5

Aby móc korzystać z kontrolera, należy sparować go z konsolą.

 1. Sprawdź, czy konsola PS5® jest włączona.
 2. Podłącz kontroler do konsoli za pomocą dołączonego przewodu USB.
 3. Jeśli kontroler jest wyłączony, naciśnij przycisk PS.
  Gdy pasek świetlny zacznie migać, zaświeci się wskaźnik gracza.
 • Pamiętaj, że kontroler w danej chwili może być sparowany tylko z jedną konsolą PS5. Aby korzystać z kontrolera na innej konsoli, należy sparować go z tą konsolą.
 • Jednocześnie można korzystać z maksymalnie czterech kontrolerów. Po naciśnięciu przycisku PS do każdego użytkownika zostanie przypisany kolor.

Po sparowaniu kontrolera (kontroler 1) z konsolą PS5 możesz sparować dodatkowy kontroler (kontroler 2) bezprzewodowo.

 1. Zanim rozpoczniesz parowanie, sprawdź, czy wskaźnik gracza kontrolera 2 jest wyłączony. Jeżeli wskaźnik się świeci, naciśnij i przytrzymaj przycisk PS, by go wyłączyć.
 2. Używając kontrolera 1, przejdź do ekranu głównego i wybierz Ustawienia > Akcesoria > Ogólne > Akcesoria Bluetooth.
 3. Na kontrolerze 2 naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski tworzenia i PS. Pasek świetlny zacznie migać, a kontroler 2 pojawi się na ekranie.
 4. Za pomocą kontrolera 1 wybierz kontroler 2 z listy na ekranie. Pasek świetlny kontrolera 2 zacznie migać, a jeśli parowanie było poprawne, zaświeci się wskaźnik gracza.

Jak sparować kontroler bezprzewodowy DualSense z innymi urządzeniami

Kontrolera można używać nie tylko z konsolą. Więcej informacji na temat zgodnych urządzeń, aplikacji i obsługi funkcji znajdziesz w poniższym przewodniku.

Ładowanie kontrolera bezprzewodowego DualSense

Jeśli trzeba naładować kontroler bezprzewodowy DualSense, podłącz go do konsoli PS5 za pomocą znajdującego się w zestawie przewodu USB. Baterię kontrolera można ładować, gdy konsola jest włączona albo znajduje się w stanie spoczynku.

Naciśnij przycisk PS, aby wyświetlić centrum sterowania, i wybierz Akcesoria, aby sprawdzić poziom naładowania baterii kontrolera.

W trakcie ładowania kontrolera na ekranie widoczna jest animowana ikona baterii z symbolem błyskawicy.

Gdy kontroler bezprzewodowy DualSense zostanie w pełni naładowany, animacja ikony baterii zatrzyma się i zostaną wyświetlone trzy paski.

Możesz ładować kontroler, gdy konsola PS5 jest w trybie spoczynku. 

Jeśli podczas próby ładowania kontrolera występują problemy, wykonaj te czynności:

Przewód USB w zestawie z konsolą PS5 to przewód USB z końcówkami Type-C i Type-A. Mniejsza końcówka (podłączana do kontrolera) to Type-C, a większa prostokątna końcówka to Type-A.

 • Spróbuj podłączyć przewód USB dostarczony wraz z konsolą PS5 do innego portu USB-A w konsoli.
 • Spróbuj użyć innego przewodu USB z końcówkami Type-C i Type-A, który umożliwia „ładowanie i synchronizację” lub „ładowanie i przesył danych”. Nie można używać przewodów oznaczonych jako „tylko do ładowania”.
 • Spróbuj użyć przewodu USB Type-C na Type-C. Można również użyć ładowarki zgodnej ze standardem USB, jeśli taką masz.

Pamiętaj, że nie wszystkie ładowarki USB będą w stanie ładować kontroler bezprzewodowy DualSense.

Jak skonfigurować kontroler bezprzewodowy DualSense i ustawienia dźwięku

Urządzenie wyjściowe, poziomy głośności i balans czatu głosowego można dostosować z poziomu centrum sterowania.

 • Naciśnij przycisk PS, aby wyświetlić centrum sterowania, a następnie wybierz Dźwięk i ustawienie, które chcesz dostosować.
 • Naciśnij przycisk wyciszający na kontrolerze, aby wyciszyć lub włączyć mikrofon.
 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyciszający na kontrolerze, aby wyciszyć mikrofon i głośniki. Gdy przycisk zaświeci pomarańczowym światłem, mikrofon jest wyciszony, a dźwięk we wszystkich głośnikach jest wyłączony. Naciśnij przycisk jeszcze raz, aby powrócić do pierwotnego stanu.

Ogólne ustawienia kontrolera:

 1. Otwórz Ustawienia > Akcesoria.
 2. Wybierz Kontroler (ogólne).

Jak zaktualizować oprogramowanie kontrolera bezprzewodowego DualSense 

Aktualizacje oprogramowania kontrolera bezprzewodowego DualSense są dodawane po zaktualizowaniu przez Ciebie oprogramowania systemu konsoli PS5. Sparuj kontroler i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokonać aktualizacji.

Aby ręcznie rozpocząć aktualizację:

 1. Otwórz Ustawienia >Akcesoria > Kontroler (ogólne).
 2. Wybierz Oprogramowanie kontrolera bezprzewodowego DualSense.

Do zaktualizowania oprogramowania kontrolera DualSense możesz też użyć komputera PC. Więcej informacji można znaleźć w poradniku poniżej.

Masz problemy z kontrolerem bezprzewodowym DualSense?

Jeżeli postępujesz zgodnie z instrukcjami powyżej, a kontroler nadal nie może się połączyć, spróbuj go zresetować.

Jeżeli po zresetowaniu problemy nadal występują, skorzystaj z narzędzia diagnostycznego Serwis PlayStation.

Potrzebujesz pomocy? 

Uzyskaj pomoc dotyczącą produktów PlayStation