Pomoc dotycząca kontrolera bezprzewodowego DualSense 

Pomoc dotycząca bezprzewodowego kontrolera DualSense do konsoli PS5

Dowiedz się, jak naładować bezprzewodowy kontroler DualSense™, sparować go z konsolą PlayStation®5 i zmienić jego ustawienia, a także co można zrobić, by rozwiązać problemy z kontrolerem.

Jak sparować kontroler bezprzewodowy DualSense z konsolami PS5

Przy pierwszym użyciu kontrolera należy sparować go z konsolą.

 1. Sprawdź, czy konsola PS5™ jest włączona.
 2. Podłącz kontroler do konsoli za pomocą dołączonego przewodu USB.
 3. Jeśli kontroler jest wyłączony, naciśnij przycisk PS.
  Gdy pasek świetlny zacznie migać, zaświeci się wskaźnik gracza. 
 • Jeśli czas pracy baterii w kontrolerze jest wystarczający, możesz odłączyć przewód USB i korzystać z kontrolera bezprzewodowo. 
 • Pamiętaj, że w danej chwili kontroler może być sparowany tylko z jedną konsolą PS5. Aby korzystać z kontrolera na innej konsoli, należy sparować go z tą konsolą. 
 • Jednocześnie można korzystać z maksymalnie czterech kontrolerów. Po naciśnięciu przycisku PS do każdego użytkownika zostanie przypisany kolor.

 

Po sparowaniu kontrolera z konsolą PS5 możesz bezprzewodowo sparować dodatkowy kontroler.

 1. Przed rozpoczęciem parowania upewnij się, że pasek świetlny dodatkowego kontrolera jest wyłączony. Jeżeli pasek świetlny świeci się, naciśnij przycisk PS, by go wyłączyć.
 2. Za pomocą sparowanego kontrolera wybierz Ustawienia > Akcesoria > Ogólne > Akcesoria Bluetooth
 3. Korzystając z dodatkowego kontrolera, który chcesz sparować, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski tworzenia i PS
 4. Za pomocą sparowanego kontrolera wybierz dodatkowy kontroler z listy na ekranie.

Jak sparować kontroler bezprzewodowy DualSense z innymi urządzeniami 

Kontrolera można używać nie tylko z konsolą. Więcej informacji na temat zgodnych urządzeń, aplikacji i obsługi funkcji znajdziesz w poniższym przewodniku.

Ładowanie kontrolera bezprzewodowego DualSense

Poziom naładowania baterii kontrolera można sprawdzić, wybierając Akcesoria w centrum sterowania.

Po podłączeniu kontrolera do konsoli PS5 za pomocą kabla USB rozpocznie się ładowanie jego baterii. Podczas ładowania ikona baterii jest animowana.

Ładowanie kontrolera, gdy konsola jest w trybie spoczynku:

 1. Przejdź do Ustawień > System > Oszczędzanie energii.
 2. Wybierz Funkcje dostępne w trybie spoczynku i ustaw opcję Zasilaj porty USB na Zawsze lub 3 godziny.

Jeśli ładujesz kontroler, gdy konsola jest w trybie spoczynku, pasek świetlny na kontrolerze będzie powoli migał na pomarańczowo. Po zakończeniu ładowania pasek świetlny się wyłączy.

Jeśli podczas próby ładowania kontrolera występują problemy, wykonaj te czynności:

Przewód USB w zestawie z konsolą PS5 to przewód USB z końcówkami Type-C i Type-A. Mniejsza końcówka (podłączana do kontrolera) to Type-C, a większa prostokątna końcówka to Type-A.

 • Spróbuj podłączyć przewód USB dostarczony wraz z konsolą PS5 do innego portu USB-A w konsoli PS5. 
 • Spróbuj użyć innego przewodu USB z końcówkami Type-C i Type-A, który umożliwia „ładowanie i synchronizację” lub „ładowanie i przesył danych”. Nie można używać przewodów oznaczonych jako „tylko do ładowania”. 
 • Możesz także użyć przewodu USB z dwiema końcówkami Type-C, jeśli taki masz. Można również użyć ładowarki zgodnej ze standardem USB, jeśli taką masz. Pamiętaj, że nie wszystkie ładowarki USB będą w stanie ładować kontroler bezprzewodowy DualSense.

Aby sprawdzić stan podczas ładowania, dotknij przycisku PS na kontrolerze bezprzewodowym DualSense. Podczas ładowania bezprzewodowego kontrolera DualSense na ekranie wyświetlana jest animowana ikona baterii.

Gdy kontroler bezprzewodowy DualSense zostanie w pełni naładowany, animacja ikony baterii zatrzyma się i zostaną wyświetlone trzy paski.

Jak skonfigurować kontroler bezprzewodowy DualSense i ustawienia dźwięku

Urządzenie wyjściowe, poziomy głośności i balans czatu głosowego można dostosować z poziomu centrum sterowania:

 • Przytrzymaj przycisk PS, aby wyświetlić centrum sterowania, a następnie wybierz Dźwięk i ustawienie, które chcesz dostosować.
 • Naciśnij przycisk wyciszający na kontrolerze, aby wyciszyć lub włączyć mikrofon.
 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyciszający na kontrolerze, aby wyciszyć mikrofon i głośniki. Gdy przycisk miga, mikrofon jest wyciszony, a dźwięk we wszystkich głośnikach jest wyłączony. Naciśnij przycisk jeszcze raz, aby powrócić do pierwotnego stanu.

Ogólne ustawienia kontrolera:

 1. Otwórz Ustawienia Akcesoria.
 2. Wybierz Kontroler (ogólne)

Jak zaktualizować oprogramowanie kontrolera bezprzewodowego DualSense 

Aktualizacje oprogramowania kontrolera bezprzewodowego DualSense są dodawane podczas aktualizacji oprogramowania systemu konsoli PS5. Sparuj kontroler i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dokonać aktualizacji. 

Aby ręcznie rozpocząć aktualizację: 

 1. Otwórz Ustawienia >Akcesoria > Kontroler (ogólne).
 2. Wybierz Oprogramowanie kontrolera bezprzewodowego DualSense.

Oprogramowanie kontrolera bezprzewodowego DualSense możesz też zaktualizować za pomocą komputera. Więcej informacji można znaleźć w tym przewodniku.

Masz problemy z kontrolerem bezprzewodowym DualSense?

Jeśli po wykonaniu powyższych instrukcji uważasz, że kontroler nie łączy się prawidłowo, skorzystaj z Serwisu PlayStation.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej