Pomoc dotycząca kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK®4.

Pomoc dotycząca kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK®4.

Dowiedz się, jak sparować i naładować kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK 4 z konsolą PlayStation®4 oraz jak zmienić ustawienia kontrolera.

Konsola PS4: jak sparować kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK 4

 1. Włącz konsolę PS4, podłącz kontroler za pomocą przewodu micro-USB, a następnie naciśnij przycisk PS na kontrolerze. 

 2. Gdy na kontrolerze zaświeci się dioda kontrolna, można odłączyć przewód i korzystać z kontrolera bezprzewodowo.

Jednocześnie można korzystać z maksymalnie czterech kontrolerów. Po naciśnięciu przycisku PS do użytkownika zostanie przypisany kolor.

Inne urządzenia: jak sparować kontroler bezprzewodowy DUALSHOCK 4

Kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK 4 można używać nie tylko z konsolą PS4. Więcej informacji o kompatybilnych urządzeniach, aplikacjach i obsłudze funkcji:

Resetowanie kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK 4

 1. Wyłącz konsolę PS4 i odłącz ją od zasilania. 

 2. Znajdź mały przycisk resetowania z tyłu kontrolera pod krawędzią przycisku L2.

 3. Używając małego narzędzia, wciśnij przycisk do środka otworu. Przytrzymaj przycisk przez około 3–5 sekund.

 4. Podłącz kontroler do konsoli PS4 za pomocą przewodu USB i naciśnij przycisk PS.

 5. Jeśli pasek świetlny zmieni kolor na niebieski, kontroler jest sparowany.

Jeśli kontroler nie odpowiada albo można go podłączyć do innego portu USB lub innego systemu, uruchom narzędzie diagnostyczne Serwis PlayStation, aby sprawdzić, czy sprzęt kwalifikuje się do naprawy w ramach gwarancji.

Ustawienia wibracji kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK 4

Jeśli kontroler DUALSHOCK 4 nie wibruje tak, jak powinien, może być wyłączona funkcja jego wibracji. Aby ją włączyć:

 1. Otwórz Ustawienia > Urządzenia > Kontrolery > Włącz wibracje.

 2. Jeśli nadal występują problemy z kontrolerem, spróbuj go zresetować.

Ustawienia audio kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK 4

Jeśli słuchawki są podłączone do gniazda słuchawkowego 3,5 mm w kontrolerze DUALSHOCK 4, ale nie słychać dźwięku albo jest on bardzo słaby, sprawdź, czy wtyczka słuchawek jest wciśnięta do końca. Odłącz słuchawki, a następnie podłącz je z powrotem.

Aby przekierować wszystkie wyjścia audio do słuchawek:

 1. Otwórz Ustawienia  > Urządzenia  > Urządzenia audio.

 2. Wybierz Wyjście na słuchawki > Wszystkie dźwięki.

 3. Zaznacz opcję Kontrola głośności (słuchawki) i naciśnij na padzie przycisk w prawo, żeby zwiększyć głośność dźwięku na kontrolerze.

Jeśli opcja Wyjście na słuchawki jest wyszarzona, oznacza to, że słuchawki nie są wykrywane przez kontroler.

Potrzebujesz pomocy? 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami ds. pomocy technicznej