Kom igång med din nya PS5-konsol

Kom igång med din nya PS5-konsol

Ta reda på hur du konfigurerar PlayStation®5-konsolen första gången, hur du uppdaterar systemprogramvaran och hur du ansluter till PlayStation™Network (PSN).

Så här monterar du stativet på PS5-konsoler

Montera alltid stativet på PS5-konsolen när du förbereder den för användning. Hur du sätter fast stativet beror på hur du vill placera PS5-konsolen.

 1. Rikta in kroken (A) mot skåran på stativet genom att vrida stativets över- och underdel i motsatta riktningar. Vrid tills du hör ett klickljud.
 1. Placera konsolen med baksidan uppåt och ta sedan loss skruvhålslocket.
 1. Fäst skruvhålslocket på stativets undersida och ta sedan bort skruven på stativets undersida.
 1. Sätt fast stativet i PS5-konsolen och fäst det med en skruv. Använd ett mynt eller ett föremål med liknande form till att dra åt skruven.
 1. Vrid kroken (A) och skåran på stativet från varandra genom att vrida stativets över- och underdel i motsatta riktningar. Vrid tills du hör ett klickljud.
 1. Placera konsolen med baksidan uppåt.
 1. Rikta in stativet mot det markerade området på konsolen och tryck in det ordentligt.

Så ansluter du PS5-konsolen till en skärm

 1. Anslut ena änden av HDMI-kabeln till HDMI OUT-porten på baksidan av PS5™-konsolen. 
 2. Anslut den andra änden till HDMI-ingången på visningsenheten. 
 3. Anslut strömkabeln till AC IN-uttaget på PS5-konsolens baksida. 
 4. Anslut strömkabeln till ett uttag.

När du slagit på din PS5  första gången följer du anvisningarna på skärmen för att:

 • ansluta handkontrollen till systemet
 • välja språk
 • konfigurera internetanslutningen
 • justera visningsinställningar
 • kontrollera strömalternativen för viloläget
 • läsa och godkänna användaravtalet.

Så ansluter du din PS5-konsol till internet

 1. Gå in på Inställningar Nätverk Inställningar Konfigurera Internet-anslutning

 2. Välj anslutningstyp och ange information för nätverkssäkerhet.

Så uppdaterar du systemprogramvaran för PS5-konsolen

Om systemprogramvaran behöver uppdateras visas ett meddelande om att du behöver uppdatera. Så här tittar du efter uppdateringar av systemprogramvaran:

 1. Gå in på Inställningar System Systemprogramvara Uppdatering av systemprogramvaran och Inställningar.

Här kan du kontrollera din aktuella version av systemprogramvaran. Om det finns en nyare version visas ett meddelande om att det finns en uppdatering.

Om du har problem med att hämta en uppdatering av systemprogramvaran kan du uppdatera manuellt med hjälp av en extern enhet och en dator.

Så ansluter du en PS5-konsol till PSN 

När systemprogramvaran är uppdaterad uppmanas du att logga in på PlayStation Network. Du kan logga in med dina befintliga kontouppgifter eller skapa ett nytt konto. Om du inte har hämtat och installerat PlayStation App kan du logga in med mobilen.

Överföra spel och data från en PS4-konsol

Du kan överföra data från PS4- till PS5-konsoler med hjälp av dataöverföring, utökat lagringsutrymme eller PlayStation®Plus molnlagring. 

Innan du överför ett PS4-spel till din PS5-konsol kontrollerar du att det går att spela det på PS5 i guiden nedan.

Så köper du spel i PlayStation Store

 1. I Hem för spel väljer du PlayStation Store.
 2. Sök efter spelet du vill köpa och välj dess spelkort.
 3. Välj Köp > Bekräfta köp > Ladda ned.
 4. Du hittar det du köpt i Hem för spel och i Spelbibliotek
 5. Välj spelet och välj Spela.
 1. Sätt i spelskivan. Spelet installeras automatiskt. 

 2. Välj spelet i Hem för spel och börja spela.

Så spelar du online på en PS5-konsol

Om du vill kunna spela online med dina vänner, och dessutom få tillgång till en hel del andra förmåner, kan du abonnera på PlayStation®Plus

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter