Kom igång med din nya PlayStation®5-konsol

Kom igång med din nya PlayStation®5-konsol

Ta reda på hur du konfigurerar PS5™ första gången, hur du uppdaterar systemprogramvaran och hur du ansluter till PlayStation™Network (PSN).

Ansluta PS5-stativet

Anslut alltid stativet till PS5-konsolen när du ställer in det för användning. Hur du sätter fast stativet beror på hur du vill placera PS5-konsolen.

 1. Rikta in kroken (A) mot skåran på stativet genom att vrida stativets över- och underdel i motsatta riktningar. Vrid tills du hör ett klickljud.
 1. Placera konsolen med baksidan uppåt och ta sedan loss skruvhålslocket.
 1. Fäst skruvhålslocket på stativets undersida och ta sedan bort skruven på stativets undersida.
 1. Sätt fast stativet i PS5-konsolen och fäst det med en skruv. Använd ett mynt eller ett föremål med liknande form till att dra åt skruven.
 1. Vrid kroken (A) och skåran på stativet från varandra genom att vrida stativets över- och underdel i motsatta riktningar. Vrid tills du hör ett klickljud.
 1. Placera konsolen med baksidan uppåt.
 1. Rikta in stativet mot det markerade området på konsolen och tryck in det ordentligt.

Ansluta PS5™-konsolen till en skärm

 1. Anslut ena änden av HDMI-kabeln till HDMI OUT-uttaget på baksidan av PS5-konsolen. 
 2. Anslut den andra änden till HDMI-ingången på visningsenheten. 
 3. Anslut strömkabeln till AC IN-uttaget på PS5-konsolens baksida. 
 4. Anslut strömkabeln till ett uttag.

När du slagit på din PS5  första gången följer du anvisningarna på skärmen för att:

 • ansluta handkontrollen till systemet
 • välja språk
 • konfigurera internetanslutningen
 • justera visningsinställningar
 • kontrollera strömalternativen för viloläget
 • läsa och godkänna användaravtalet.

Ansluta PS5-konsolen till internet

 1. Gå in på Inställningar Nätverk Inställningar Konfigurera Internet-anslutning

 2. Välj anslutningstyp och ange information för nätverkssäkerhet.

Uppdatera PS5-systemprogramvaran

Om systemprogramvaran behöver uppdateras visas ett meddelande om att du behöver uppdatera. Så här tittar du efter uppdateringar av systemprogramvaran:

 1. Gå in på Inställningar System Systemprogramvara Uppdatering av systemprogramvaran och Inställningar.

Här kan du kontrollera din aktuella version av systemprogramvaran. Om det finns en nyare version visas ett meddelande om att det finns en uppdatering.

Om du har problem med att hämta en uppdatering av systemprogramvaran kan du uppdatera manuellt med hjälp av en extern enhet och en dator.

Anslut PS5-konsolen till PSN 

När systemprogramvaran är uppdaterad uppmanas du att logga in på PlayStation Network. Du kan logga in med dina befintliga kontouppgifter eller skapa ett nytt konto. Om du inte har hämtat och installerat PlayStation App kan du logga in med mobilen.

Överföra spel och data från PS4-konsoler

Du kan överföra data från PS4- till PS5-konsoler med hjälp av dataöverföring, utökat lagringsutrymme eller Playstation®Plus molnlagring. 

Innan du överför ett PS4-spel till din PS5-konsol kontrollerar du att det går att spela det på PS5 i guiden nedan.

Köpa och spela ett digitalt PS5-spel

 1. I Hem för spel väljer du PlayStation Store.
 2. Sök efter spelet du vill köpa och välj dess spelkort.
 3. Välj Köp > Bekräfta köp > Ladda ned.
 4. Du hittar det du köpt i Hem för spel och i Spelbibliotek
 5. Välj spelet och välj Spela.
 1. Sätt i spelskivan. Spelet installeras automatiskt. 

 2. Välj spelet i Hem för spel och börja spela.

Spela online med PS5-konsoler

Om du vill kunna spela online med dina vänner, och dessutom få tillgång till en hel del andra fördelar, kan du abonnera på PlayStation®Plus

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter