Så här installerar du skivenheten på PS5-konsoler

Ta reda på hur du installerar en skivenhet i PlayStation®5-konsolen (modellgrupp CFI-2000 – slimmad).

Observera att skivenheten endast är kompatibel med PS5®-konsoler (modellgrupp CFI-2000 – slimmad).

Så installerar du skivenheten i PS5-konsoler (modellgrupp CFI-2000 – slimmad)

Placera konsolen på något mjukt på en plan yta innan du installerar skivenheten. 

 1. Gå till kontrollcentret och välj Ström > Stäng av PS5-systemet.
  Skärmen blir svart, strömindikatorn blinkar vitt och sedan stängs konsolen av. 
 2. Dra ur strömsladden och kablarna och vänta tills PS5-konsolen har svalnat.
  Konsolens huvudenhet är varm precis efter användning. 
 3. Placera konsolen med undersidan vänd uppåt och framsidan vänd mot dig och ta sedan bort fötterna för vågrätt ställ (korta).
 1. Lyft upp cirkelhöljet något från konsolen för att lossa klämmorna och ta bort det.
 1. Rikta in skivenhetens klämmor med de 2 hålen (markerade med en upp- och nervänd triangel) och tryck sedan in dem ordentligt tills du hör ett ”klick”.
 1. Sätt fast cirkelhöljet och fötterna för vågrätt ställ (långa) som medföljer skivenheten.
  Rikta in höljets klämmor med motsvarande hål på konsolen och tryck in tills du hör ett ”klick”.
 1. Anslut strömsladden och kablarna och sätt sedan på konsolen .
 • Lägg fötterna och höljet du tog bort under steg 3 och 4 på ett säkert ställe. De behövs för att använda PS5-konsolen när skivenheten inte är installerad.
 • Internetanslutning krävs för att parkoppla skivenheten och PS5-konsolen efter installationen.

Så tar du bort skivenheten från PS5-konsolen (modellgrupp CFI-2000 – slimmad)

Placera konsolen på något mjukt på en plan yta innan du installerar skivenheten. 

 1. Gå till kontrollcentret och välj Ström > Stäng av PS5-systemet.
  Skärmen blir svart, strömindikatorn blinkar vitt och sedan stängs konsolen av. 
 2. Dra ur strömsladden och kablarna och vänta tills PS5-konsolen har svalnat.
  Konsolens huvudenhet är varm precis efter användning. 
 3. Placera konsolen med undersidan vänd uppåt och framsidan vänd mot dig och ta sedan bort fötterna för vågrätt ställ (långa).
 4. Lyft upp cirkelhöljet något från konsolen för att lossa klämmorna och ta bort det.
 1. Använd fingret för att lyfta upp den konkava delen av skivenheten och ta bort den.
 1. Fäst cirkelhöljet och fäst sedan fötterna (korta). 
 1. Anslut strömsladden och kablarna och sätt sedan på konsolen .

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter