Här hittar du serie- och modellnummer för PS5™-konsolen

Ta reda på var du hittar serie- och modellnumret på PlayStation 5-konsoler och när du kan behöva använda dem.

Modellnumret till din PS5 hittar du på konsolens originalförpackning och på undersidan av PS5-konsolen. Serienumret till din PS5 hittar du på undersidan av PS5-konsolen.

Vi rekommenderar att du har dessa nummer till hands när du kontaktar PlayStations kundtjänst. 

Ta bort basen för att kunna se PS5-konsolens serie- och modellnummer.

  •  Serienumret består av 17 tecken och finns på konsolens undersida när den placeras vertikalt.
  •  Modellnumret består av bokstäverna CFI, följt av 100x och bokstaven A eller B. Modellnumret finns på konsolens undersida när den placeras vertikalt.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter