Så här fäster du ett lodrätt ställ på PS5-konsolen

Ta reda på hur du monterar ett lodrätt ställ på din PlayStation®5-konsol.

Hur du monterar ditt lodräta ställ beror på vilken typ av PS5®-konsol du har. Se till att du följer rätt metod för konsolmodellen.

Kontrollera modellnumret på PS5-konsolen.

Så här fäster du stället på en PS5-konsol (modellgrupp CFI-2000 – slimmad)

Placera konsolen på något mjukt på en plan yta innan du sätter fast stället.

 1. Gå till kontrollcentret och välj Ström > Stäng av PS5-systemet.
  Skärmen blir svart, strömindikatorn blinkar vitt och sedan stängs konsolen av. 
 2. Placera PS5®-konsolen med baksidan uppåt och ta sedan loss skruvlocket.
 1. Fäst skruvlocket på skruvhålet (märkt med en triangel och cirkel) på stället.
 1. Rikta in skruvhålet (märkt med ett kryss och en fyrkant) på stället med konsolens skruvhål och säkra sedan monteringsskruven med handen.
  Du kan också använda ett mynt för att dra åt skruven.

Så här fäster du stället på en PS5-konsol (modellgrupp CFI-1000)

Placera konsolen på något mjukt på en plan yta innan du sätter fast stället.

 1. Gå till kontrollcentret och välj Ström > Stäng av PS5-systemet.
  Skärmen blir svart, strömindikatorn blinkar vitt och sedan stängs konsolen av. 
 2. Fäst tillbehöret på stället.
  För in tillbehöret i den upphöjda delen av stället. 
 1. Placera PS5-konsolen med baksidan uppåt och ta sedan loss skruvlocket. 
 1. Fäst skruvlocket på skruvhålet (märkt med ett kryss och en fyrkant) på stället.
  Du kan också använda ett mynt för att dra åt skruven.
 1. Rikta in skruvhålet (märkt med en triangel och cirkel) på stället med konsolens skruvhål och säkra sedan monteringsskruven med handen.
  Du kan också använda ett mynt för att dra åt skruven.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter