Updated 9. března 2017

Systém PS4: Jak se zobrazovat offline

Naučíš se, jak přepínat svůj stav online a offline, který se zobrazuje tvým kamarádům.

 
 

Když se přihlásíš ke službě PlayStation Network, tvoji kamarádi vidí, kdy jsi online, a obdrží upozornění při každém tvém přihlášení, jestliže mají vybranou možnost When Friends Go Online (Jakmile budou přátelé online).

Pokud si nepřeješ, aby se tvým kamarádům zobrazoval tvůj online stav, můžeš zvolit, že se chceš zobrazovat offline, i když jsi přihlášený ke službě PlayStation Network. Tvým kamarádům se bude zobrazovat tvůj stav jako offline a nebudou upozorněni na tvoje přihlášení ke službě PlayStation Network, i když mají zapnutu příslušnou funkci [When Friends Go Online] (Jakmile budou přátelé online).

Když se chceš zobrazovat offline:

Přejdi do nabídky [Profile] (Profil) > [Set Online Status] (Stav online) a přepni mezi stavem zobrazení offline a online.

Tvůj avatar na domovské obrazovce systému PS4 zobrazuje ikonu, která se aktuálně zobrazuje tvým kamarádům:

  • Offline nebo zobrazující se offline – červený křížek
  • Online – modré kolečko

Pokud máš povolenu možnost [Appear Offline] (Zobrazit jako offline), zobrazení tvého stavu se nezmění, i když vypneš svůj systém PS4 nebo se odhlásíš a znovu přihlásíš ke službě PlayStation Network. Pokud máš ovšem možnost [Appear Offline] (Zobrazit jako offline) vypnutou, budeš se zobrazovat online, jen když je tvůj systém PS4 zapnutý a jsi přihlášený ke službě PlayStation Network.

Poznámka:

  • Ve hře se můžeš ostatním hráčům zobrazovat jako online.
  • Pokud se přihlásíš ke službě PlayStation Network na systému PS3, PS Vita nebo PS TV, budeš se zobrazovat jako online.
  • Při používání mobilních aplikací PlayStation se můžeš zobrazovat s indikátorem „mimo konzoli“:
    • Pokud se chceš zobrazovat kompletně offline, můžeš skrýt ikonu stavu „mimo konzoli“ v nabídce [Settings] (Nastavení) > [PlayStation Network/Account Management] (PlayStation Network / Správa účtu) > [Privacy Settings] (Nastavení ochrany soukromí) > [Managing Your Friends List and Messages] (Správa seznamů přátel a zpráv) na tvém systému PS4.