Titta på strömningstjänster på PlayStation®

Titta på strömningstjänster på PlayStation®

Du kan ladda ned appar för strömningstjänster och sedan bläddra bland innehåll från dem på tv- och videohubben.

Ladda ned videoströmningsappar på PS5™-konsoler

Innan du kan titta på strömmat innehåll på din PS5-konsol måste du ladda ned apparna för de strömningstjänster du vill använda.

 1. Välj Alla appar på hemskärmen för medier.
 2. Välj den app du vill ladda ned
 3. Välj Ladda ned.
  På hemskärmen för medier visas de medieappar du nyligen har använt. Högst elva appar visas. Om du vill söka efter alla dina appar väljer du Appbibliotek.
 1. Välj Tv och video i innehållsområdet och välj sedan den tjänst du vill använda.
 2. Välj Ladda ned.

 

De föräldrakontrollsbegränsningar du har angett gäller eventuellt inte för innehåll i strömningsappar. Det kan finnas inställningar för åldersbegränsat innehåll för strömningstjänsten. Mer information finns i informationen från strömningstjänsten.

Titta på videoinnehåll på PS5-konsoler

 1. Välj Tv och video på hemskärmen för medier.
  Rekommenderat videoinnehåll visas efter strömningstjänst och kategori. 
 2. Välj det innehåll du vill titta på. 
 3. Följ instruktionerna på skärmen för att spela upp det.
  Hur du spelar upp det beror på appen.
 1. Välj Tv och video i innehållsområdet och välj strömningsappen.
 2. Välj det innehåll du vill titta på. 
 3. Följ instruktionerna på skärmen för att spela upp det.
  Hur du spelar upp det beror på appen.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter