PlayStation Remote Play på Android TV

Med fjärrspel kan du fjärrstyra din PlayStation®-konsol var du än befinner dig, bara du har en internetanslutning med hög hastighet.

Krav för fjärrspel på Android TV

Du behöver följande för att kunna använda fjärrspel:

 • Tv eller enhet med Android TV™ OS 12 eller senare
  Du kan även använda Chromecast med Google TV™. Mer information finns på Google Play™.
 • PS5®- eller PS4®-konsol
  Du bör alltid uppdatera till den senaste versionen av systemprogramvaran.
 • Ett konto för PlayStation™Network
  Använd samma konto som du använder för din konsol. Om du inte har ett konto måste du först skapa ett.
 • Mobilenhet
  Logga in genom att skanna en QR-kod med din smarttelefon eller surfplatta.
 • Internetanslutning med hög hastighet
  Vi rekommenderar som standard en anslutning med hög hastighet och upp- och nedladdningshastighet på minst 5 Mbit/s. För bästa prestanda rekommenderar vi en anslutning med hög hastighet och upp- och nedladdningshastighet på minst 15 Mbit/s.
 • En trådlös DualSense™-handkontroll eller en trådlös DUALSHOCK®4-handkontroll.

Installera appen på din Android TV

Ladda ned och installera PS Remote Play på Android TV. Sök efter appen PS Remote Play på Android TV och ladda ned den.

 • Du behöver bara gå igenom de här stegen första gången som du använder appen. Du kan använda samma app för att ansluta till PS5- och PS4-konsoler.

Konfigurera PS5-konsolen för fjärrspel 

Du behöver bara göra det här första gången du använder fjärrspel: 

 1. På hemskärmen väljer du Inställningar > System > Fjärrspel och slår på Aktivera fjärrspel
 2. Starta fjärrspel när PS5-konsolen är i viloläge genom att välja Inställningar > System > Energisparinställningar > Funktioner som är tillgängliga i viloläge. Markera sedan kryssrutorna för Fortsätt vara ansluten till internet och Aktivera start av PS5-systemet från nätverket.

Du behöver bara göra det här första gången du använder fjärrspel: 

 1. På funktionsskärmen öppnar du Inställningar > Inställningar för anslutning till fjärrspel och slår på Aktivera fjärrspel
 2. På funktionsskärmen går du till Inställningar > Kontohantering > Aktivera som ditt primära PS4-system och väljer Aktivera.
  Du kan endast aktivera den här inställningen på en PS4-konsol per konto. 
 3. Starta fjärrspel när PS4-konsolen är i viloläge genom att välja Inställningar > Energisparinställningar > Ställ in funktioner som är tillgängliga i viloläge. Slå sedan på Fortsätt vara ansluten till Internet och Aktivera start av PS4-systemet från nätverket.

Parkoppla din trådlösa DualSense-handkontroll med din Android TV

När du använder handkontrollen med Android TV för första gången måste du parkoppla dem.

 1. Se till att spelarindikatorn på handkontrollen är släckt.
  Om spelarindikatorn lyser trycker du och håller ned PS-knappen tills ljuset släcks.
 2. Tryck och håll ned skapa-knappen samtidigt som du trycker och håller ned PS-knappen tills lampskenan börjar blinka.
 3. I inställningarna för fjärrkontroller och tillbehör för Android TV väljer du den handkontroll som du vill parkoppla.
 4. När parkopplingen är klar blinkar lampskenan och sedan tänds spelarindikatorn.
 1. Se till att spelarindikatorn på handkontrollen är släckt.
  Om spelarindikatorn lyser trycker du och håller ned PS-knappen tills ljuset släcks.
 2. Tryck och håll ned SHARE-knappen samtidigt som du trycker och håller ned PS-knappen tills lampskenan börjar blinka.
 3. I inställningarna för fjärrkontroller och tillbehör för Android TV väljer du den handkontroll som du vill parkoppla.
 4. När parkopplingen är klar blinkar lampskenan och sedan tänds spelarindikatorn.
 • Handkontrollen kan endast parkopplas med en enhet i taget. Varje gång du byter enhet måste du parkoppla handkontrollen med den nya enheten.

Starta fjärrspel på Android TV

Utför följande steg varje gång du ansluter till konsolen från din Android TV.

 1. Slå på PS5- eller PS4-konsolen eller sätt den i viloläge.
 2. Starta PS Remote Play på din Android TV och välj Logga in på PSN.
 3. Logga in med samma konto som du använder för din konsol.
 4. Skanna QR-koden som visas på Android TV med en mobilenhet och logga sedan in.
 5. Välj PS5 eller PS4.
  Appen söker efter den PS5-konsol som du har loggat in på med ditt konto och ansluter sedan automatiskt till konsolen. Konsolens skärm visas på din Android TV när appen har anslutit och du kan börja använda fjärrspel. 
 • Välj den konsol som du vill använda om flera PS5-konsoler hittas.
 • Från och med andra gången kan du välja den konsol som du anslöt till tidigare.
 • Android TV kan inte söka efter och ansluta till konsolen om det var ett tag sedan du loggade in sist. Logga in på konsolen igen innan du öppnar Remote Play.

Fjärrspel med HDR på Android TV

Om din Android TV och PS5-konsol är anslutna till en skärm eller tv med stöd för HDR kan du använda fjärrspel med HDR-videokvalitet.

 1. Från hemskärmen på PS5-konsolen går du till Inställningar > Skärm och video > Videoutdata och ställer in HDR till Alltid på eller På när det stöds.
 2. Starta PS Remote Play på Android TV och logga in.
 3. Välj Inställningar längst upp till höger på skärmen och välj sedan Videokvalitet för fjärrspel > HDR > Automatisk.

Ställ in en hög bildrutefrekvens för att få jämnare videokvalitet när du använder fjärrspel. 

 1. Starta PS Remote Play på din Android TV och logga in.
 2. Högst upp till höger på skärmen väljer du Inställningar Videokvalitet för fjärrspel > Bildrutefrekvens > Hög.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter