Αντιμετώπιση προβλημάτων με τη σύνδεση για Απομακρυσμένο παιχνίδι

Αντιμετώπιση προβλημάτων με τη σύνδεση για Απομακρυσμένο παιχνίδι

Διαγνώστε και επιλύστε προβλήματα με το Απομακρυσμένο παιχνίδι.

Περιορισμοί του Απομακρυσμένου παιχνιδιού

Το Απομακρυσμένο παιχνίδι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν:

 • Κάνετε μετάδοση συνεχούς ροής από την κονσόλα PS5™ ή PS4™.
 • Ξεκινάτε ένα παιχνίδι που δεν υποστηρίζει τη λειτουργία Απομακρυσμένου παιχνιδιού.
 • Εκκίνηση εφαρμογής πολυμέσων και συσκευής αναπαραγωγής δίσκου

Έχει διαμορφωθεί η κονσόλα σας για Απομακρυσμένο παιχνίδι;

Ελέγξτε τα εξής:

 • Η κονσόλα είναι ενεργοποιημένη ή βρίσκεται σε λειτουργία αδράνειας.
 • Είναι ενεργοποιημένο το Απομακρυσμένο παιχνίδι.
 • Το λογισμικό του συστήματος είναι ενημερωμένο.

Ελέγξτε τη σύνδεση της κονσόλας σας στο δίκτυο

Η ελάχιστη απαιτούμενη ταχύτητα σύνδεσης για το Απομακρυσμένο παιχνίδι είναι 5Mbps για λήψη και αποστολή. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ελέγξετε αν η σύνδεσή σας πληροί αυτές τις απαιτήσεις.

 • Κονσόλα PS5: Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Δίκτυο > Κατάσταση σύνδεσης και στη συνέχεια πατήστε Δοκιμή σύνδεσης στο Internet.

 • Κονσόλα PS4: Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Δίκτυο και στη συνέχεια πατήστε Δοκιμή σύνδεσης στο Internet.

Ελέγξτε τη σύνδεση στο δίκτυο για το Απομακρυσμένο παιχνίδι στη συσκευή σας

 • Εκτελέστε μια δοκιμή ταχύτητας δικτύου στη συσκευή σας. Η ελάχιστη απαιτούμενη ταχύτητα σύνδεσης για το Απομακρυσμένο παιχνίδι είναι 5Mbps για λήψη και αποστολή.
 • Ενδέχεται άλλες συσκευές στο δίκτυό σας να χρησιμοποιούν μεγάλο εύρος ζώνης. Για να χρησιμοποιήσετε το Απομακρυσμένο παιχνίδι, περιμένετε έως ότου να είναι αδρανείς.
 • Η ταχύτητα της σύνδεσης διαφέρει ανάλογα με το περιβάλλον του δικτύου σας. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο της υπηρεσίας Internet.

Εγκαταστήστε ξανά την εφαρμογή PS Remote Play στη συσκευή σας

Απεγκαταστήστε την εφαρμογή PS Remote Play ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες και στη συνέχεια εγκαταστήστε την ξανά.

Στον Πίνακα Ελέγχου, πατήστε Προγράμματα και δυνατότητες και μετά καταργήστε την εγκατάσταση της εφαρμογής PS Remote Play.

Σύρετε την εφαρμογή PS Remote Play από τον φάκελο Εφαρμογές στον κάδο απορριμμάτων. Στη συνέχεια επιλέξτε Εύρεση > Άδειασμα κάδου απορριμμάτων.

Πατήστε παρατεταμένα στην εφαρμογή Remote Play και επιλέξτε κατάργηση εγκατάστασης.

Μπλοκάρεται το Απομακρυσμένο παιχνίδι από κάποιο λογισμικό προστασίας από ιούς;

Το λογισμικό προστασίας από ιούς στη συσκευή σας μπορεί να μπλοκάρει το Απομακρυσμένο παιχνίδι. Δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις του τείχους προστασίας στο λογισμικό προστασίας από ιούς ή προσθέστε την εφαρμογή Απομακρυσμένο παιχνίδι στις εξαιρέσεις του τείχους προστασίας. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες που παρέχονται με το λογισμικό προστασίας από ιούς.

Μείωση ανάλυσης Απομακρυσμένου παιχνιδιού για το Απομακρυσμένο παιχνίδι PS4

Μπορείτε να αλλάξετε την ποιότητα βίντεο της εφαρμογής Απομακρυσμένου παιχνιδιού στο PS4 για να βελτιώσετε τη σύνδεσή σας. Από την οθόνη εκκίνησης του PS Remote Play στη συσκευή σας, πατήστε Ρυθμίσεις και στη συνέχεια Ποιότητα βίντεο για Απομακρυσμένο παιχνίδι. Ρυθμίστε την Ανάλυση σε Τυπική ή Χαμηλή και τον Ρυθμό ανανέωσης καρέ σε Τυπικό.

Κενή οθόνη στον υπολογιστή κατά τη ρύθμιση του PS Remote Play;

Ενδεχομένως να πρέπει να εγκαταστήσετε το πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης γραφικών. Ανατρέξτε στον κατασκευαστή της κάρτας γραφικών για τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης και οδηγίες εγκατάστασης.

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης