Πώς να απενεργοποιήσετε μια κονσόλα PlayStation

Μάθετε πώς να απενεργοποιείτε χειροκίνητα τις κονσόλες PlayStation, για να επιτρέψετε την ενεργοποίηση της νέας σας κονσόλας και να παρακάμψετε τα όρια ενεργοποιήσεων.

Πώς να απενεργοποιήσετε μια κονσόλα PS5

Για να ενεργοποιήσετε μια νέα κονσόλα PlayStation®5, πρέπει να απενεργοποιήσετε μη αυτόματα την προηγούμενη κονσόλα PS5®. Αν δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια κονσόλα, μπορείτε να απενεργοποιήσετε απομακρυσμένα όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στον λογαριασμό σας.

 1. Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Χρήστες και λογαριασμοί > Άλλο.
 2. Επιλέξτε Κοινοποίηση οθόνης και παιχνίδι εκτός σύνδεσης >Απενεργοποίηση.

Λάβετε υπόψη ότι η απενεργοποίηση της κονσόλας σας δεν διαγράφει τα δεδομένα σας και δεν προκαλεί ζημιά στην κονσόλα.

 1. Επιλέξτε διαδοχικά Ρυθμίσεις > Διαχείριση λογαριασμών >Ενεργοποίηση ως κύριο PS4.
 2. Επιλέξτε Απενεργοποίηση > Ναι.
 1. Επιλέξτε τον τοπικό σας λογαριασμό χρήστη και πατήστε διαδοχικά PlayStation Network > Είσοδος > Διαχείριση λογαριασμών.
 2. Στην επιλογή Ενεργοποίηση συστήματος, επισημάνετε το PS3.
 3. Επιλέξτε τον τύπο περιεχομένου που θέλετε να απενεργοποιήσετε για την κονσόλα PlayStation®3: Παιχνίδι ή Βίντεο.
 4. Επιλέξτε Απενεργοποίηση συστήματος.
 1. Πατήστε Ρυθμίσεις στην αρχική οθόνη.
 2. Επιλέξτε PlayStation Network > Ενεργοποίηση συστήματος.
 3. Επιλέξτε τον τύπο περιεχομένου που θέλετε να απενεργοποιήσετε: Παιχνίδι ή Βίντεο.
 4. Πατήστε Απενεργοποίηση > OK.

Πώς να απενεργοποιήσετε απομακρυσμένα όλες τις κονσόλες 

Αν δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην κύρια κονσόλα PlayStation, μπορείτε να απενεργοποιήσετε και να αποσυνδεθείτε από όλες τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες στον λογαριασμό σας.

Μπορείτε να απενεργοποιείτε από απόσταση τις κονσόλες σας μόνο μία φορά κάθε έξι μήνες.

 1. Συνδεθείτε στη Διαχείριση λογαριασμών.
 2. Επιλέξτε Διαχείριση συσκευής > Κονσόλες PlayStation > Απενεργοποίηση όλων των συσκευών.
 • Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε απομακρυσμένα μεμονωμένες κονσόλες PlayStation. Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε μη προσβάσιμες κονσόλες, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε όλες τις κονσόλες.

 • Για να αποσυνδεθείτε από μη προσβάσιμες κονσόλες, αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης.

Σημαντικό: όρια ενεργοποίησης

Η ενεργοποίηση μιας κονσόλας τη συνδέει στον λογαριασμό σας και σας επιτρέπει την πρόσβαση σε αγορές στο PlayStation™Store. Μπορείτε να συνδέσετε τον λογαριασμό σας σε περιορισμένο αριθμό κονσολών. Μπορείτε να έχετε τις ακόλουθες ενεργοποιήσεις στον λογαριασμό σας:

Τύπος κονσόλας Όρια ενεργοποίησης
Κονσόλα PS5* 1
Κονσόλα PlayStation®4 1
Κονσόλα PlayStation®3 2
PlayStation® Vita/TV 3

* Κοινοποίηση οθόνης και παιχνίδι εκτός σύνδεσης

 • Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ταυτόχρονα μια κονσόλα PS5 και μια κονσόλα PS4™.

 • Αν χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας σε πολλές κονσόλες PS5 ή πολλές κονσόλες PS4, μπορείτε να ενεργοποιείτε μόνο μία κάθε φορά.

Πώς να ενεργοποιήσετε μια κονσόλα PlayStation

Η ενεργοποίηση της κονσόλας σας επιτρέπει την κοινή χρήση αγορών και συγκεκριμένων προνομίων συνδρομής με άλλους παίκτες σε αυτήν την κονσόλα.   

Χρειάζεστε βοήθεια; 

Επικοινωνία με τους ειδικούς υποστήριξης