Problem med 3DS2-betalningsautentisering i PlayStation™Store

Har du haft problem med att genomföra en betalning då du blivit ombedd att ange säkerhetsinformation under transaktionen? Det kan t.ex. ha varit ett engångslösenord (skickat till din mobiltelefon) eller ett svar på en säkerhetsfråga.

Detta sker till följd av en ny lagstiftning som bygger på EU:s reviderade betaltjänstdirektiv (även kallat ”PSD2”). PSD2 har tagits fram för att öka säkerheten vid online-betalningar genom att säkerställa att personen som gör en online-transaktion är den faktiska innehavaren av det aktuella betalningssättet.

Banker, företag som utfärdar kreditkort och betalningsinstitut är i full färd med att anpassa sina säkerhetsåtgärder för att uppfylla kraven för PSD2. Den nya säkerhetsstandarden kallas 3DS. 3DS är anledningen till att du blir ombedd att uppge mer information.

I samband att dessa ändringar görs kan det tyvärr vara så att 3DS-autentiseringen krånglar, vilket kan leda till att betalningstransaktioner som görs via spelkonsoler, inbegripet PlayStation®5 och PlayStation®4, inte går igenom. 

Om du har råkat ut för detta bör du omedelbart kontakta din bank eller företaget som utfärdade ditt kreditkort för att ta reda på varför din betalning inte har gått igenom. Kontakta din bank eller företaget som utfärdade ditt kreditkort för information om när deras införande av 3DS kommer att fungera för spelkonsoler.

Vi förväntar oss att detta kommer att ha större påverkan på kredit- och betalkort än PayPal och andra betalningsmetoder som vi godkänner. Inlösen av kupongkoder påverkas inte.

Hur kan jag köpa digitalt innehåll på PS4 eller PS5?

Du bör fortfarande kunna göra betalningar via konsolen med PayPal eller ett annat betalningssätt. Du kan också köpa kuponger för påfyllning av plånboken som kan lösas in via din konsol och sedan användas till köp.

Det kan hända att versionen av PlayStation Store som finns utanför konsolen – tillgänglig via stationära eller mobila enheter – inte påverkas negativt av implementeringsprocessen av 3DS. Prova att använda ditt kredit- eller betalkort för att köpa innehåll via en webbläsare.

När du har loggat in på PlayStation Store och köpt ditt innehåll kan du gå tillbaka till konsolen och ladda ned det.

Vad gör jag om 3DS-autentiseringen för min betalning misslyckas?

För närvarande förväntas online-versionen av PlayStation Store – tillgänglig via stationära eller mobila enheter – inte påverkas lika negativt av implementeringsprocessen av PSD2. Om du inte kan betala för innehåll i PlayStation Store på din konsol kan du försöka att köpa digitalt PS4- eller PS5-innehåll som spel, tillägg och abonnemang via en webbläsare.

När du har loggat in på PlayStation Store på din stationära eller mobila enhet och köpt ditt innehåll kan du ladda ned det till din konsol.

Min betalning nekas både på konsolen och på min stationära eller mobila enhet. Vad kan jag göra? När förväntas problemet vara löst?

Kontakta din bank eller företaget som utfärdat ditt kreditkort för att ta reda på varför din betalning inte har gått igenom. Kontakta din bank eller företaget som utfärdade ditt kreditkort för information om när deras införande av 3DS kommer att fungera för spelkonsoler.

Mer information

Det andra betaltjänstdirektivet (PSD2) är en ny EU-förordning som omfattar nya krav på betalningssäkerhet. Det nya direktivet gäller för online-företag som tar emot kortbetalningar, inbegripet PlayStation Store, på konsol. Direktivet kommer att gälla i alla EU-länder och det kommer att implementeras successivt.

Stark kundautentisering (Strong Customer Authentication, SCA) är en ny rättslig standard som ökar säkerheten vid online-betalningar. Många leverantörer kommer att använda 3DS 2.0 för att uppfylla standarden. Med 3DS måste du uppge ytterligare information för att bevisa att du är den faktiska innehavaren av det aktuella betalningssättet innan du gör en betalning. Det kan t.ex. vara ett engångslösenord som skickas till din mobiltelefon eller en säkerhetsfråga som du ska svara på. SCA görs gällande i alla europeiska länder senast den 31 december 2020 med vissa lokala undantag.

Omgång 1: Januari 2021, 100 % av transaktionerna i:

Belgien, Bulgarien, Cypern, Finland, Grekland, Irland *, Island, Italien *, Kroatien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Ungern och Österrike

Omgång 2: Mars 2021, 100 % av transaktionerna i:

Danmark och Tyskland

Omgång 3: Juli 2021, 100 % av transaktionerna i: 

Frankrike

Omgång 4: September 2021, 100 % av transaktionerna i:

Storbritannien 

* Datum för ikraftträdande i Irland och Italien granskas. PlayStation kommer att tillämpa uppdateringarna så snart de lokala tillsynsmyndigheterna ger klartecken.

3DS 2.0 är ett nytt säkerhetsprotokoll som har tagits fram för att förbättra säkerheten vid online-köp genom att verifiera att köparen är den faktiska innehavaren av det aktuella betalningssättet. Säkerhetsprotokollet innebär att en ruta visas där kunderna uppmanas att ange ytterligare information innan de kan slutföra transaktionen. Det kan till exempel vara ett engångslösenord (OTP) som skickas via ett textmeddelande från din bank, som du måste ange innan betalningen kan godkännas. Olika banker kan använda sig av olika autentiseringsmetoder, t.ex. ett samtal till din fasta telefon, en mobil bankapp, ansiktsigenkänning osv.

De vanligaste verifieringsmetoderna på EU-marknaderna omfattar:

OTP (one-time passcode) – engångslösenord.

OOB (out of band) – utanför bandet/ytterligare kanal. Autentisering utanför bandet innebär att din mobila enhet eller mobila bankapp kan användas för att autentisera transaktionen.

HW (hardware token) – maskinvarutoken.

Storbritannien

 • SMS med OTP + lösenord
 • OOB-app

Frankrike

 • SMS med OTP + säkerhetsfråga
 • OOB-app

Österrike

 • SMS med OTP + säkerhetsfråga
 • OOB-app

Belgien

 • Nationellt ID
 • SMS med OTP + lösenord

Italien

 • SMS med OTP + lösenord
 • OOB-app

Sverige

 • SMS med OTP + säkerhetsfråga
 • App för verifiering av nationellt ID

Nederländerna

 • OOB-app
 • Maskinvarutoken
 • Successiv implementering av SMS med OTP

Tyskland

 • SMS med OTP + säkerhetsfråga
 • OOB-app
 • Engångslösenord

Spanien

 • SMS med OTP + säkerhetsfråga
 • OOB-app

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter