Felsökning av PS VR-headset

Felsökning av PlayStation VR-headset

Läs om hur du löser vanliga problem med PlayStation®VR-headset.

Inga lampor lyser innan spelet har startats 

Eftersom lamporna på framsidan inte behöver spåras när du inte är i VR-läge är det normalt att bara de två lamporna på baksidan är tända när du spelar icke-VR-spel eller tittar på videofilmer i VR-headsetet. Lamporna på framsidan tänds när du aktiverar VR-läget. 

Om VR-läget är aktiverat och ingen av lamporna lyser kontrollerar du följande: 

 1. Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna och att du har satt på headsetet och processorenheten via den anslutna fjärrkontrollen. 
 2. Dra ur anslutningskabeln för VR-headsetet från VR-headsetet och sätt sedan i den igen. 
 3. Försök med en annan USB-port på konsolen. 
 4. Testa med att förbikoppla anslutningskabeln för VR-headsetet och ansluta headsetet direkt till processorenheten. Om det löser problemet kan det vara fel på anslutningskabeln för VR-headsetet. 
 5. Om du fortfarande har problem måste eventuellt PS VR-headsetet repareras.

Inga lampor lyser efter att spelet har startats 

Om headsetet stängs av när du spelar kan det vara överhettat. Prova med att stänga av konsolen, processorenheten och VR-headsetet och vänta sedan 30 minuter innan du försöker igen. 

Om VR-headsetet stängs av ofta måste du eventuellt returnera det för reparation.

PlayStation VR-headsetet är inte anslutet på rätt sätt 

 1. Om du vill ha mer information om hur du ansluter PS VR-headset läser du i konfigurationsguiden för PS VR-headset. 
 1. Ljud och bild skickas via processorenheten så se till att den är på. Lampan på processorenheten lyser med fast vitt sken när den är på. 
 2. Det går inte att använda PlayStation VR-headset med HDMI-förlängningskablar. Anslut PlayStation VR-headsetet direkt till din skärmenhet. 
 3. Se till att alla kontakter är rena och inte är dammiga genom att torka av dem med en torr trasa. 
 4. Stäng av processorenheten genom att trycka på strömknappen på den anslutna fjärrkontrollen på VR-headsetet i sju sekunder. Sätt på processorenheten igen. 
 5. Om du fortfarande har problem efter att ha kontrollerat de tidigare stegen, kan PlayStation VR-headsetet behöva repareras.

Lamporna på VR-headsetet är tända men spårningen fungerar inte på rätt sätt

Om filmläget är aktiverat är det bara lamporna på baksidan som lyser. När du startar ett VR-spel tänds alla lampor.

Om du vill åtgärda spårningsproblem kalibrerar du VR-headsetet.

Bilden på PS VR-headsetet är förskjuten i filmläget

Om skärmen är förskjuten åt ena sidan centrerar du den genom att hålla ned OPTIONS-knappen på handkontrollen.

Bilden på PS VR-headsetet är förskjuten i VR-läget 

Om handkontrollen är ansluten till konsolen med hjälp av laddningskabeln kan det ibland störa PlayStation Cameras vy över lampskenan. Undvik problemet genom att spela trådlöst. 

 • Rekommenderat avstånd från kameran för spel är cirka 1,5–2,0 m. 
 • Placera kameran på en vibrationsfri plats. 
 • Justera kamerans höjd, riktning och vinkel. 
 • Spela direkt framför kameran. 

Om problemet kvarstår kan du ta av dig VR-headsetet och låta strömmen vara på. Sätt VR-headsetet på ett stabilt och vibrationsfritt underlag i ungefär 10 sekunder.

En överstruken HDMI-ikon visas på VR-headsetet 

 1. Dra ut HDMI-kabeln på baksidan av processorenheten. 
 2. Anslut HDMI-kabeln direkt till tv:n och byt HDMI-kanal.
  Konsolskärmen bör visas på tv:n. 
 3. Uppdatera systemprogramvaran och den fasta programvaran för PS VR-headsetet. 
 4. Anslut HDMI-kabeln direkt till PS VR-processorenheten på nytt.

Bilden i VR-headsetet är förvrängd eller innehåller störningar

 1. Dra ur anslutningskabeln för VR-headsetet från VR-headsetet och sätt sedan i den igen.
 2. Testa med att förbikoppla anslutningskabeln för VR-headsetet och ansluta headsetet direkt till processorenheten. Om det löser problemet kan det vara fel på anslutningskabeln för VR-headsetet. 
 3. Om det är första gången du använder headsetet kontrollerar du att du har tagit bort skärmskydden.
 4. Som du kanske märker är skärmens kanter är lite suddiga för att efterlikna periferiseende. Vrid på huvudet så kommer de områdena i skärpa.
 5. Är headsetet och processorenheten anslutna på rätt sätt?
 1. Rengör linserna på PS VR-headsetet med mikrofiberduken så att de verkligen är rena.

 2. Kalibrera VR-headsetet.

 3. Se till att alla kontakter är rena och inte är dammiga genom att torka av dem med en torr trasa.

 4. Om du fortfarande har problem efter att ha kontrollerat de tidigare stegen, kan PlayStation VR-headsetet behöva repareras.

Ingen bild visas på skärmen i VR-headsetet 

 1. Dra ur anslutningskabeln för VR-headsetet från VR-headsetet och sätt sedan i den igen. 
 2. Testa med att förbikoppla anslutningskabeln för VR-headsetet och ansluta headsetet direkt till processorenheten. Om det löser problemet kan det vara fel på anslutningskabeln för VR-headsetet. 
 3. Om VR-headsetet stängs av omedelbart när du sätter på det kontrollerar du om ett meddelande om att headsetet är avstängt visas på tv:n. Om ett sådant meddelande visas kan det vara fel på anslutningskabeln för VR-headsetet. 
 4. Kontrollera att tv-skärmen är inställd på rätt ingång. 
 5. Är VR-headsetet och processorenheten anslutna på rätt sätt?
 1. Ljud och bild skickas via processorenheten så se till att den är på. Lampan ska lysa med fast vitt sken. 

 2. Se till att alla kontakter är rena och inte är dammiga genom att torka av dem med en torr trasa. 

 3. Om du fortfarande har problem efter att ha kontrollerat de tidigare stegen, kan PlayStation VR-headsetet behöva repareras.

Fel storlek på bilden i PlayStation VR-headsetet

 1. Ändra skärmstorleken på konsolen.

Välj Inställningar > Tillbehör > PlayStation VR > Skärmstorlek.

Håll in PS-knappen på handkontrollen i tre sekunder för att öppna snabbmenyn och välj Justera PlayStation VR-systemet > Skärmstorlek.

 1. Om bilden är oskarp när du spelar kalibrerar du VR-headsetet.

Ingen bild visas på tv:n 

 1. Kontrollera att tv-skärmen är inställd på rätt ingång. 
 2. Är processorenheten ansluten på rätt sätt?
 1. Ljud och bild skickas via processorenheten så se till att den är på. Lampan ska lysa med fast vitt sken.
 2. Om du fortfarande har problem efter att ha kontrollerat de tidigare stegen, kan PlayStation VR-headsetet behöva repareras.

Svarta fält visas på tv:n

PS VR-spel återges i bildförhållandet 4:3 på tv:n. Om du vill ta bort de vertikala svarta fälten använder du tv-menyn för bildförhållande till att zooma in. Om du ändrar bildförhållandet för tv:n kan det medföra att över- och underkanten av bilden beskärs.

Kalibrera PlayStation VR-headset

 1. Gå till Inställningar > Tillbehör > PlayStation VR > Justera position för VR-headsetet och rör på headsetet tills bilden är skarp. 
 2. Välj Justera PlayStation Camera på PlayStation VR-menyn.
 1. Tryck på PS-knappen på handkontrollen i tre sekunder för att öppna snabbmenyn. 
 2. Välj Justera PlayStation VR-systemet > Justera position för VR-headsetet och rör på headsetet tills bilden är skarp. 
 3. Gå till Inställningar > Enheter > PlayStation VR > Justera PlayStation Camera.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter