Βοήθεια PlayStation Βοήθεια και υποστήριξη PlayStation

 
 

Δείτε εάν αυτό θα σας βοηθήσει...

PS4: Πώς να κατεβάσετε παιχνίδια από το PlayStation Store

Πώς κατεβάζω παιχνίδια από τη βιβλιοθήκη PS4;

  1. Στην αρχική οθόνη, πηγαίνετε στη [Βιβλιοθήκη] και επιλέξτε τον φάκελο [Purchased] (Αγορασμένα).
  2. Επιλέξτε το παιχνίδι που θέλετε να κατεβάσετε. Τα πρόσθετα βρίσκονται στην υποενότητα κάθε παιχνιδιού.
  3. Επιλέξτε [Download] (Λήψη) στην οθόνη περιεχομένου.

Για να ελέγξετε την πρόοδο των λήψεών σας, επιλέξτε διαδοχικά [Notifications] (Ειδοποιήσεις) > [Downloads] (Λήψεις).

Η αναπαραγωγή κατά τη λήψη είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένα παιχνίδια. Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να επιλέξετε ποιο μέρος του παιχνιδιού θέλετε να κατεβάσετε και να παίξετε πρώτα, ενώ το υπόλοιπο περιεχόμενο θα κατεβαίνει στο παρασκήνιο.

Πού μπορώ να βρω τις αγορές μου από το PlayStation Store;

Τα πιο πρόσφατα κατεβασμένα πλήρη παιχνίδια προστίθενται στην παρουσίαση περιεχομένου. Αν η αγορά σας δεν είναι ορατή στην παρουσίαση περιεχομένου, μπορείτε να την βρείτε στη [Βιβλιοθήκη]. Η βιβλιοθήκη σας είναι οργανωμένη με όλο το περιεχόμενο ομαδοποιημένο μαζί, επομένως αν έχετε αγοράσει DLC, θα πρέπει να πάτε στον κύριο τίτλο για να το βρείτε.

Προβολή πλήρους άρθρου