Ändra PlayStation Plus-abonnemang

Så här ändrar du ditt PlayStation Plus-abonnemang

Läs om hur du byter nivå för ditt PlayStation®Plus-medlemskap.

Ändra PlayStation Plus-medlemskap i en webbläsare

 1. Logga in på Kontohantering.

 2. Välj Abonnemang på menyn till vänster på skärmen.

 3. Välj ditt PlayStation Plus-abonnemang och välj Byt plan.

 4. Välj en ny medlemskapsnivå och betalningsfrekvens.

 1. Gå till Inställningar > Användare och konton.

 2. Välj Konto > Betalning och abonnemang > Abonnemang.

 3. Välj ditt PlayStation Plus-abonnemang och välj Byt plan.

 4. Välj en ny medlemskapsnivå och betalningsfrekvens.

 1. Gå till Inställningar > Kontohantering.

 2. Välj Kontoinformation > PlayStation-abonnemang.

 3. Välj ditt PlayStation Plus-abonnemang och välj Byt plan.

 4. Välj en ny medlemskapsnivå och betalningsfrekvens.

 • När du nedgraderar medlemsnivå utförs nedgraderingen nästa betalningsdatum. När nedgraderingen har slutförts förlorar du åtkomsten till de förmåner som endast var tillgängliga för ditt tidigare abonnemang.
 • När du uppgraderar debiteras du en proportionell avgift för återstående tid på ditt befintliga medlemskap så att det höjs till önskad nivå fram till nästa betalningsdatum. Nästa betalningsdatum debiteras du standardpriset för den medlemskapsnivå du uppgraderade till enligt din valda betalningsfrekvens. Om du till exempel betalade för ett 12-månadersmedlemskap för 6 månader sedan och har 6 månader kvar, betalar du en proportionell uppgraderingsavgift för att uppgradera medlemskapet till den nya nivån under det återstående halvåret.
 • Om du har köpt flera abonnemang som ska löpa i rad måste du uppgradera hela abonnemangstiden samtidigt, och eftersom uppgraderingsavgiften då återspeglar hela den abonnemangstid du uppgraderar så kan uppgraderingsavgiften bli högre.
 • Aktiva abonnemang kan sägas upp fram till nästa betalningsdatum. Du hittar betalningsdatumen för vart och ett av dina abonnemang i avsnittet Hantering av abonnemang under Kontohantering.
 • Abonnemanget aktiveras varje gång du registrerar dig. Om du säger upp ett abonnemang och sedan börjar abonnera igen återaktiveras abonnemanget.

Ditt nuvarande abonnemang är ett 12-månaders PlayStation Plus Essential-abonnemang. Du köpte abonnemanget för 6 månader sedan på PlayStation Store till standardpriset 79,99 USD*. Det är ett halvår kvar till nästa betalningsdatum.

Du bestämmer dig för att uppgradera medlemskapet till PlayStation Plus Premium. Standardpriset för Premium är 159,99 USD per år. 

Uppgraderingsavgiften beräknas genom att subtrahera Essential-priset från Premium-priset:
159,99-79,99 USD = 80 USD. 

Uppgraderingsavgiften delas sedan med den tidslängd som återstår av abonnemanget fram till nästa schemalagda betalningsdatum. I det här fallet är det ett halvår kvar, så 80 USD/2 = 40 USD i avgift.

* 12-månaderspriserna som används i det här exemplet är endast avsedda som exempel. De kan vara felaktiga eller inaktuella och kanske inte återspeglar de faktiska priser som gäller för ditt abonnemang, din marknad eller region. Korrekta aktuella priser finns i PlayStation Plus-guiden eller i PlayStation Store på din konsol eller online.

Vanliga frågor

Jag har en abonnemangskupongkod som jag vill lösa in. PlayStation Now har slagits ihop med PlayStation Plus, så vad händer om jag försöker lösa in min kupongkod? 

När du anger kupongkoden omvandlas den förbetalda abonnemangsperioden till en tidsperiod (med motsvarande värde) baserat på din nuvarande PlayStation Plus-abonnemangsplan. Om du vill ha mer information läser du i guiden om kupongkoder nedan.

 • Om du abonnerar på PlayStation Plus får du en viss tidsperiod för ditt aktuella PlayStation Plus-medlemskap med kupongkoden. Om du vill använda kupongkoden för en annan medlemskapsnivå måste du ändra ditt abonnemang innan du löser in kupongkoden. 

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter