PlayStation®VR2

PlayStation®VR2

PlayStation-support

Vad kan vi hjälpa dig med?

Välj en kategori nedan:

Tillbaka till kategorier
Delarnas namn
Tillbaka

Delarnas namn

PS VR2-headset

A) Justeringsknapp för visir

B) Ventilationsöppning

C) Pannband

D) Justeringsratt för lins

E) Kabel för VR-headset

F) Visir

G) Spårningskameror

A) Stöd för bakhuvudet

B) Ljusskydd

C) Stöd för pannan

D) Anslutningssensor

E) Linser

F) Hörlurshållare
När du inte använder hörlurarna kan du använda hörlurshållarna på VR-headsetet för att förvara dem.

G) Justeringsratt för pannband

E) Utlösningsknapp för pannband

A) Fästhål för hörlurar

B) Uttag för stereohörlurar

C) Strömknapp
Tryck: Slå på VR-headsetet
Tryck och håll ned: Stäng av VR-headsetet

D) Funktionsknapp
Tryck på knappen för att växla till genomskinlig vy. Du kan stänga av ljudet på mikrofonen genom att tilldela knappen en annan funktion.

E) Strömindikator
Lyser med fast vitt sken: VR-headsetet är på
Lyser med fast rött sken: VR-headsetet är avstängt

F) Mikrofon

PS VR2 Sense-handkontroll

A) Skapa-knapp

B) Vänsterspak/L3-knapp

C) Fyrkantknapp

D) Triangelknapp

E) Cirkelknapp

F) Kryssknapp

G) Högerspak/R3-knapp

H) Alternativknapp

I) PS-knapp

J) Handtag

K) Spårningsring

L) Statusindikator
Lyser med fast vitt sken: På
Blinkar långsamt med vitt sken: Laddning i viloläge
Av: Av

A) Remhållare/remhake

B) L2-knapp

C) R2-knapp

D) L1-knapp

E) R1-knapp

F) USB-port

G) Rem

Tillbaka till kategorier
Konfiguration
Tillbaka

Konfiguration

Anslut

 1. Använd USB Type-C-kabeln (A) som medföljer PS VR2-systemet för att ansluta headsetet till USB-C-porten (B) på framsidan av PlayStation®5-konsolen.
 1. Tryck på strömknappen på PS5™-konsolen.

 2. Tryck på strömknappen (C) på PS VR2-headsetet.

 1. Se till att du har de tillbehör som behövs för konfigurationen.

 1. Använd den trådlösa DualSense™-handkontrollen som medföljer PS5-konsolen och följ anvisningarna på skärmen.

Mer information finns i guiden nedan.

Om det är första gången du använder PS VR2-handkontrollerna måste du parkoppla dem med PS5™-konsolen. Parkoppla både vänster och höger handkontroll.

Tänk på att om handkontrollens batterinivå är låg måste du ladda både vänster och höger handkontroll efter parkopplingen.

 1. Slå på PS5-konsolen.

 2. Anslut en av PS VR2 Sense-handkontrollerna till PS5-konsolen med den medföljande USB-kabeln.
  Parkopplingen är klar.

 1. Tryck på PS-knappen på handkontrollen.
  Handkontrollen tilldelas den användare som för tillfället är inloggad på PS5-konsolen.
 2. Upprepa steg 2 och 3 för att parkoppla den andra handkontrollen.
 • Ta bort USB-kabeln när du använder PS VR2 Sense-handkontrollen.
 • PS VR2 Sense-handkontrollen kan bara vara kopplad till en PS5-konsol i taget. När du vill använda handkontrollen på en annan konsol måste du parkoppla den med den konsolen.

Mer information finns i guiden nedan. 

Inställningar

För att få åtkomst till VR-läget och spela VR-spel måste du först ställa in ett utrymme (spelområde) där du kan använda PS VR2 på ett säkert sätt.

 1. Sätt på PlayStation®VR2-systemet, gå till hemskärmen och välj Inställningar > Tillbehör > PlayStation VR2.

 2. Välj Ställ in spelområde för att återställa spelområdet när du behöver ändra eller ställa in ett tillfälligt spelområde.

 • Spelområdets gränser visas när du närmar dig dem. Om du lämnar spelområdet pausas spelet och skärmen växlar så att du kan se din omgivning.
 • Spelområden används inte i filmläge.

Mer information finns i guiden nedan.

Om du trycker på funktionsknappen växlar VR-headsetet till genomskinlig vy, så att du kan se omgivningen medan du använder VR-headsetet.

Du kan även ändra tilldelningen av funktionsknappen i Inställningar.

 1. Sätt på PS VR2-systemet, gå till hemskärmen och välj Inställningar > Tillbehör > PlayStation VR2.
 2. Välj VR-headset > Tilldelning av funktionsknapp.
  Du kan tilldela funktionsknappen till Visa omgivningar eller Stäng av mikrofonljud.

Mer information finns i guiden nedan.

 1. Gå till Inställningar > Hjälpmedel.
 2. Välj Handkontroller > Anpassade knapptilldelningar för PS VR2 Sense-handkontroller.
 3. Slå på Aktivera anpassade knapptilldelningar och välj Anpassa knapptilldelningar.
 4. Välj den knapp du vill ändra och välj sedan en ny funktion för knappen. 
 5. Välj Tillämpa.

 

 • Inställningarna kan bara ändras av den användare som är tilldelad till PS VR2.
 • När du aktiverar Växla vänster- och högerspakarna byter funktionerna för vänster och höger spak plats med varandra.
 • Om du vill kunna ändra de här inställningarna snabbt lägger du till Hjälpmedel i kontrollcentret.

Mer information finns i artikeln nedan.

Teknisk information

 • PS VR2 är kompatibelt med PlayStation®5-konsoler.
 • PS VR2 är inte kompatibelt med PlayStation®4-konsoler.

Det finns ingen kompatibilitet mellan PlayStation® VR och PS VR2:

 • Du kan inte spela PS VR2-spel med PS VR-system.
 • Du kan inte spela PS VR-material med PS VR2-system.

Mer information finns i guiden nedan.

PS VR2 kan visa 120 Hz-bild i filmläget via headsetet. Tv:n behöver inte ha stöd för 120 Hz för att det ska visas via headsetet. 

 1. Gå till Inställningar > Tillbehör > PlayStation VR2 > Filmläge.
 2. Välj Videoutdata för filmläget.
 3. Ställ in utsignalen till 120 Hz.

Mer information finns i guiden nedan.

Rengör endast med en mjuk, torr trasa som är särskilt avsedd för rengöring av linser och objektiv.

Använd inte pappersprodukter som hushållspapper eller pappersnäsdukar som inte är avsedda för rengöring av linser. Om du lämnar vattendroppar eller smuts på linserna kan det leda till försämrad funktion eller skador.

Mer information finns i guiden nedan.

Det kan ta en stund att vänja sig vid VR-bilder. När du börjar spela VR-spel rekommenderar vi att du använder PS VR och PS VR2 under korta perioder.

 • Prova att spela spel med spelsättet Sittande först. Gå vidare till mer dynamiska rörelser när du är bekväm med att spela sittande.
 • Försök se till att spelområdet har god ventilation.
 • Öka långsamt tiden då du använder VR-headsetet. Det ger dig möjlighet att vänja dig vid VR-upplevelsen. Ställ in en timer som påminner dig om att ta pauser.

Mer information finns i guiden nedan.

Tillbaka till kategorier
Felsökning
Tillbaka

Felsökning

Felsökning av PS VR2 Sense-handkontroller

 1. Stänga av PlayStation®5-konsolen.  
 2. Leta upp den lilla återställningsknappen på baksidan av handkontrollen.  
 3. Tryck på återställningsknappen med en nål eller liknande (ingår inte). 
 4. Anslut handkontrollen till din PS5™-konsol med hjälp av den USB-kabel som medföljde den och tryck sedan på PS-knappen. 
Tillbaka till kategorier

Handböcker och garanti

Hitta handböcker för din konsol eller enhet.

Hitta garantiinformation för dina konsoler och enheter.