Konfigurera PS VR2

Konfigurera PS VR2

Ta reda på hur du konfigurerar PlayStation®VR2 och uppdaterar inställningarna för PlayStation VR2.

Ansluta PS VR2

 1. Använd USB Type-C-kabeln (A) som medföljer PS VR2-systemet för att ansluta headsetet till USB-C-porten (B) på framsidan av PlayStation®5-konsolen.
 1. Tryck på strömknappen på PS5™-konsolen.

 2. Tryck på strömknappen (C) på PS VR2-headsetet.

 1. Se till att du har de tillbehör som behövs för konfigurationen.

 1. Använd den trådlösa DualSense™-handkontrollen som medföljer PS5-konsolen och följ anvisningarna på skärmen.

Kontrollera att systemprogramvaran för PlayStation 5-konsolen är uppdaterad.

 1. Kontrollera hörlurarna.
  Anslut stereohörlurarna till VR-headsetet. Du kan också ansluta andra hörlurar som stöds. 
 2. Parkoppla handkontrollerna.
  Anslut den högra PlayStation VR2 Sense™-handkontrollen till PS5-konsolen med hjälp av den medföljande USB-kabeln och slå på konsolen. Upprepa med vänster PS VR2 Sense-handkontroll.
 1. Koppla bort handkontrollerna och tryck på funktionsknappen.
  När handkontrollerna är parkopplade och laddade tar du bort USB-kabeln och trycker på funktionsknappen på VR-headsetet.
 2. Frigör lite utrymme.
  Frigör lite utrymme runt omkring dig så att det inte finns något du kan stöta i eller snubbla över i spelområdet.
 3. Justera ljusstyrkan i rummet.
  Tänd lamporna i rummet så att VR-headsetet kan spåra omgivningen. Dra för gardinerna för att undvika direkt solljus. Tryck på funktionsknappen för att kontrollera ljusnivåerna.
 4. Sätt på dig VR-headsetet.
  Följ anvisningarna på skärmen för att dra ut visiret, lossa huvudbygeln och sätta på dig VR-headsetet. Du kan sedan dra åt headsetet och justera visiret.
 1. Justera linserna.
  Se till att du ser bra genom att justera linsavståndet så att dina ögon är centrerade i linserna. Tryck på funktionsknappen när du är klar.
 1. Håll handkontrollerna.
  Lyft upp handkontrollerna och dra åt handledsremmarna så att de sitter säkert runt handlederna. Följ anvisningarna på skärmen för att lära dig om handkontrollfunktionerna.
 2. Kalibrera blickspårning.
  Följ punkten på skärmen för att kalibrera blickspårning. Se till att inte röra huvudet under kalibreringen.
 3. Ställ in spelområde.
  Ställ in ett område där du kan spela säkert. Skanna rummet med VR-headsetkameran. Du kan även justera golvhöjden.
 4. Ställ in energisparinställningarna för headsetet.

Ställ in ett PS VR2-spelområde 

 1. Sätt på PS VR2-systemet, gå till hemskärmen och välj Inställningar > Tillbehör > PlayStation VR2.
  Du kan även öppna den här menyn från kontrollcentret.
 2. Välj Spelområde och välj något av följande alternativ.
 • Ställ in spelområde
  Det här alternativet återställer spelområdet när du behöver ändra eller ställa in ett tillfälligt spelområde.
 • Ange golvhöjd
 • Känslighet för gränser
  Ange hur snabbt gränserna för ditt spelområde visas när du närmar dig dem. Om du vill visa gränserna tidigare ställer du in känsligheten på Hög. Om du ställer in känsligheten på Låg visas inte gränserna förrän du befinner dig nära spelområdets kanter.
 • Rensa data för spelområde
  Om ditt spel inte fortsätter som förväntat efter att du har återställt spelområdet kan du rensa spelområdesdata. Återställ sedan ditt spelområde genom att välja Ställ in spelområde.

Aktivera och justera blickspårning

Intelligent blickspårning använder dina ögonrörelser för att förbättra din PS VR2-upplevelse.

 1. Sätt på PS VR2-systemet, gå till hemskärmen och välj Inställningar > Tillbehör > PlayStation VR2.
 2. Välj Blickspårning > Aktivera blickspårning.
  Ditt VR-spel återspeglar din siktlinje, när du blinkar och mycket mer.

Om du sätter på Aktivera blickspårning och det inte verkar fungera korrekt kan du göra justeringar genom att välja Justera blickspårning.

Ändra inställningarna för VR-headsetet

 1. Sätt på PS VR2-systemet, gå till hemskärmen och välj Inställningar > Tillbehör > PlayStation VR2.
 2. Välj VR-headset och välj något av följande alternativ.
 • Läs hur du tar på VR-headsetet
 • Justera linsavstånd och position för VR-headsetet
  Se till att du ser bra genom att justera linsavståndet så att dina ögon är centrerade i linserna.
 • Skärmens ljusstyrka
 • Vibration för VR-headset
 • Tilldelning av funktionsknapp
 • Kalibrering av spårningskamera
  Kalibrera kameran så att den kan spåra omgivningen korrekt.

Du kan använda kontrollcentret till att snabbt få tillgång till huvudinställningarna för PS VR2-systemet.

 1. Tryck på PS-knappen när du använder PS VR2 för att komma åt kontrollcentret.

 2. Välj kortet Snabbinställningar för PlayStation VR2 för att justera följande inställningar:

 • Visa omgivningar 
 • Skärmens ljusstyrka
 • Systemets skärmstorlek
 • Vibration för VR-headset
 • Ställ in spelområde
 • Justera sikten
 • Blickspårning
 • Övriga inställningar

Aktivera PS VR2-läget Visa omgivningar

Med hjälp av den genomskinliga vyn kan du se omgivningen medan du har ditt VR2-headset på.

Som standard aktiverar funktionsknappen den genomskinliga vyn.

 • Du kan också välja genomskinlig vy från kortet Snabbinställningar för PS VR2 i kontrollcentret.

Justera tilldelning av funktionsknapp

Om du trycker på funktionsknappen växlar VR-headsetet till genomskinlig vy, så att du kan se omgivningen medan du använder VR-headsetet. 

Du kan även ändra tilldelningen av funktionsknappen i Inställningar.

 1. Sätt på PS VR2-systemet, gå till hemskärmen och välj Inställningar > Tillbehör > PlayStation VR2.
 2. Välj VR-headset > Tilldelning av funktionsknapp.
  Du kan tilldela funktionsknappen Visa omgivningar eller Stäng av mikrofonljud.

Ställa in när headsetet stängs av

Ställ in hur länge du kan låta PS VR2-headsetet vara utan att ha på dig det innan det stängs av automatiskt. Den här funktionen inaktiveras när du spelar ett VR-spel.

 1. Från hemskärmen väljer du Inställningar > System > Energisparinställningar.
 2. Välj Ställ in tiden tills PlayStation VR2 stängs av.

Den här inställningen visas bara när PS VR2 är anslutet och påslaget.

Behöver du hjälp? 

Få hjälp med och support för dina PlayStation-produkter.