PS VR: Skötsel och underhåll

PlayStation VR: Skötsel och underhåll

Hitta viktig information som kommer att hjälpa dig att ta hand om din PlayStation®VR på bästa möjliga sätt.

Hantering av VR-headsetet

 • Använd båda händerna när du hanterar VR-headsetet och lyft det bara i pannbandet. 
 • Använd båda händerna när du tar på dig och justerar VR-headsetet. 
 • Se till att VR-headsetet sitter så hårt att det inte rör sig när du vrider på huvudet, men inte så hårt att det gör ont.
 • Lossa VR-headsetet med visirets utlösningsknapp innan du tar av dig det. 
 • Rengör VR-headsetet med en ren, torr duk. 
 • Var försiktig när du tar bort och rengör gummiskyddet. Du kan använda tvål och vatten, men se till att skyddet är helt torrt innan du sätter tillbaka det.

Så här sköter du processorenheten till PS VR 

 • Om indikatorlampan på processorenheten blinkar rött, om fläkten låter mycket eller om ett meddelande om överhettning visas på skärmen kan enheten vara överhettad. Du kan minska risken för överhettning med några enkla åtgärder. 
 • Placera processorenheten på en plats med god ventilation. 
 • Använd varsamt en torr trasa och då och då en dammsugare för att hålla processorenheten ren från damm. Den mikrofiberduk som medföljer PS VR är avsedd för rengöring av headsetets linser. Använd den inte till att rengöra processorenheten. 
 • Kontrollera att sladden mellan VR-headsetet och processorenheten inte är för spänd. 
 • Placera enheten så långt bort som möjligt från andra enheter.

Rekommenderad skötsel för din PS VR 

 • Lämna inte VR-headsetet i direkt solljus. Det kan skada linserna. 
 • Koppla inte bort VR-headsetet från processorenheten om spårningslamporna lyser. Stäng först av headsetet med hjälp av den anslutna fjärrkontrollens strömknapp. 
 • Lyft inte VR-headsetet i visiret (den del som sitter framför ögonen) eller kabeln. 
 • Använd inte en fuktig trasa eller någon typ av rengöringsvätska för att rengöra VR-headsetet. En fuktig trasa kan användas för att rengöra gummiskyddet. 
 • Kliv inte på anslutningskabeln för VR-headsetet. 
 • Placera inte din PS VR ovanpå konsolen eftersom det ökar risken för överhettning. 
 • Blockera inte processorenhetens fläkt. 
 • Placera inte processorenheten i ett stängt skåp. 
 • Placera inte processorenheten i direkt solljus.

Behöver du hjälp? 

Kontakta våra supportexperter